ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

กรุ๊ปเลือดมีผลต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ?


กรุ๊ปเลือดมีผลต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ?

กรุ๊ปเลือด หรือ หมู่เลือด คือ ตัวที่บ่งบอกความแตกต่างของเลือดของแต่ละบุคคล สามารถทราบกรุ๊ปเลือดได้จากการตรวจสารที่มีชื่อว่า แอนติเจน (Antigen) ที่มีอยู่ในเลือด ซึ่งความแตกต่างของแอนติเจนในแต่ละบุคคลจะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากพ่อหรือแม่สู่ลูก

เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อการติดต่อของเชื้อโควิด-19 ผ่านการศึกษา วิจัย และนำเสนอในวารสาร Blood Advances โดย Annals of Hematology โดยผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 มีการจับตัวกับแอนติเจนของกรุ๊ปเลือด A โดยเฉพาะที่พบในเซลล์ทางเดินทางหายใจมากเป็นพิเศษ

ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้านี้หากเราสามารถเข้าใจกลไกการทำงานตัวเชื้อไวรัสและสามารถหาความเกี่ยวข้องกับกรุ๊ปเลือดได้ นั่นอาจทำให้เราสามารถหาการรักษาและวิธีในการป้องกันในอนาคตได้

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

ต่อมาเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ได้มีรายงานข่าวจาก Harvard Medical School ว่าทางคณะวิจัยประจำ Massachusetts General Hospital รายงานว่ากรุ๊ปเลือดนั้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้เป็นการลบล้างรายงานที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คนที่มีกรุ๊ปเลือด B และ AB Rh+ มีแนวโน้มที่จะมีผลตรวจเจอเชื้อโควิด-19 และคนที่มีกรุ๊ปเลือด O มีโอกาสน้อยที่จะตรวจเจอเชื้อโควิด-19 แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนและอยู่ในขั้นตอนการศึกษาต่อไป

ซึ่งเป็นข้อสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือดไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 แต่ในอนาคต หากมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากพอก็อาจได้ข้อสรุปเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนายารักษาและวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันจากตัวเชื้อไวรัส

ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดไหนก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้ หากไม่มีการป้องกันและดูแลตัวเองที่ดี สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ และทำความสะอาดสิ่งของที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในติดเชื้อและเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเรา


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 10/10/2021
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”