Affiliate สร้างรายได้ง่ายๆ

แค่เป็น Partner กับ SILKSPAN

เพียงชวนผู้ติดตาม (Follower) ของคุณจากสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อสมัครฟรี! บริการแจ้งเตือน Auto Alert คุณก็จะได้รับค่าผลตอบแทนถึง 2 ต่อ
img-aff-01
สำหรับ Partner ที่สมัครแล้ว เข้าใช้งานระบบที่นี่

สมัครง่าย

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์รู้ผลอนุมัติใน 1 วัน เพื่อรับรหัสเข้าระบบ และ Promo Code

โปรโมท

นำลิงก์ Partner ของคุณ

ไปโปรโมทเพื่อสร้างรายได้ของคุณได้ทุกช่องทาง

รับผลตอบแทน 2 ต่อ

ดูรายได้ผ่านระบบแบบ 

Real Time โดยทำจ่ายทุก

สิ้นเดือน

รายละเอียดภายในเอกสาร เช่น บริการ SILKSPAN ที่ใช้โปรโมต, ผลตอบแทน,

การคำนวณ , การรายงานผล Affiliate Partner

SILKSPAN คือที่ปรึกษาและศูนย์รวมสินค้าประกันออนไลน์ทั้งด้านประกันภัย บัตรเครดิต และสินเชื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านคน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่ว ประเทศ ซิลค์สแปนให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอเปรียบเทียบสินค้าประกันออนไลน์ในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับไลฟสไตล์ของลูกค้า เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร สะดวก รวดเร็ว

ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เลขที่ 5/2543

จำนวนลูกค้าของเรากว่า

ราย
0

ประหยัดให้ลูกค้าไปแล้วกว่า

ล้านบาท
0

พนักงานให้บริการกว่า

คน
0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02 392 6099 ต่อ 605

9.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์

[email protected]

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. พันธมิตรตกลงที่จะทำสื่อออนไลน์แนะนำบริการต่าง ๆ ของซิลค์สแปน บนเว็บไซด์ตามเห็นว่าเหมาะสมดังต่อไปนี้ เพื่อสร้างให้เกิดการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์

• ประเภทที่ 1 บริการประกันภัยออนไลน์
2. ซิลค์สแปน ตกลงชำระค่าตอบแทนในการทำการตลาดให้กับพันธมิตรเป็นรายเดือน หลังจากแจ้งสมัครและได้รับการอนุมัติจากซิลค์สแปน โดยการโอนเงินฝากธนาคารตามที่พันธมิตรได้แจ้งไว้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• ชำระค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายเดือน โดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น
• กรณีค่าตอบแทนรวมทั้งเดือนมีมูลค่าน้อยกว่า 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ค่าตอบแทนดังกล่าว จะถูกสะสมยอดไปใช้ในเดือนถัดไป และเมื่อค่า ตอบแทนสะสมเกิน 300 บาท จะทำการโอนให้กับพันธมิตรในเดือนที่ยอดสะสมครบ

3. ซิลค์สแปนจะรายงานผลการสมัคร และ / หรือ ความคืบหน้าในการชำระค่าตอบแทนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบเรียลไทม์ ( Real – Time )
4. การยกเลิกเงื่อนไขมีดังนี้
• ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันในร่วมสัญญาฉบับนี้ หรือ
• ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือบอกกล่าวทาง E-Mail หรือ
• การมีหนี้สินล้นพ้นตัว การชำระบัญชี หรือ การเลิกบริษัทของฝ่ายหนึ่ง หรือ
• การกระทำของรัฐ (รวมทั้งการออกกฎหมายสารบัญญัติ) เหตุการณ์ธรรมชาติ การหยุดงาน หรือการกระทำอื่น ๆ ซึ่งทำให้พันธมิตรไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงร่วมกันได้ หรือ
• การที่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งกระทำผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญ โดยมีเงื่อนไขว่าผิดเงื่อนไขนั้น สามารถแก้ไขภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการบอก กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้กำหนดขั้นตอนในการแก้ไขด้วย และ / หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้
5. ลิขสิทธิ์และดีไซน์ทุกอย่าง เช่น Software Banner Textlink และคู่มือ ที่ทางซิลค์สแปนได้ประดิษฐ์ หรือ จัดทำขึ้น ถือเป็นทรัพย์สินของซิลค์สแปน หากพันธมิตรต้องการปรับเปลี่ยนต้องได้รับการอนุญาตจากทางซิลค์สแปนก่อน
6. เงื่อนไขและข้อตกลงอยู่ภายใต้บังคับ และให้ตีความตามกฎหมายไทย
7. ซิลค์สแปนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า