ร่วมเป็น Affiliate Partner กับ SILKSPAN

ขอเชิญ Content Creator เข้าร่วมโปรแกรม Affiliate Partner กับ SILKSPAN บริษัทที่ปรึกษาประกันภัยครบวงจร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของท่านง่ายๆ ผ่านการโปรโมท “บริการแจ้งเตือนต่อประกันรถ” ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องสร้างรายได้ให้ท่านได้อย่างไม่จำกัด เฉลี่ย 3,000 – 50,000 บาทต่อเดือน
” Partner SILKSPAN มีรายได้เฉลี่ย 3,000-50,000 บาท/เดือน สนใจสมัครคลิก

SILKSPAN คือที่ปรึกษาและศูนย์รวมสินค้าประกันออนไลน์ทั้งด้านประกันภัย บัตรเครดิต และสินเชื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านคน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่ว ประเทศ ซิลค์สแปนให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอเปรียบเทียบสินค้าประกันออนไลน์ในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับไลฟสไตล์ของลูกค้า เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร สะดวก รวดเร็ว

ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เลขที่ 5/2543

จำนวนลูกค้าของเรากว่า

0
ราย

ประหยัดให้ลูกค้าไปแล้วกว่า

0
ล้านบาท

พนักงานให้บริการกว่า

0
คน
ประโยชน์ที่ Partner จะได้รับ
ผลประโยชน์ และการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือสำหรับ Web Partner
compare-icon@2x.jpg
รับรายได้ 100 บาท/คน
(เมื่อลูกค้าทำประกัน)
trust-icon@2x.jpg
ขั้นตอนไม่ยุ่งย่าง

ดูผลตอบรับได้ 24 ชม.
saving-icon@2x.jpg
โปรโมทง่าย เพียง Add LINE
และใส่ Promo Code
installment-icon@2x.jpg
มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ
และให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการสมัคร Web Partner

fillform-icon.jpg
ขั้นตอนที่ 1
กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์

เพื่อขอรหัสผ่านและ Promo Code

ขั้นตอนที่ 2
รอผลอนุมัติ

บริษัทจะแจ้งผมอนุมัติ
ทางอีเมลภายใน 1 วัน

check-icon.jpg
ขั้นตอนที่ 3
รับอีเมลอนุมัติผล

เพื่อเข้าระบบสมาชิก และรับ Code โปรโมท

email-icon.jpg
สนใจเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ร่วมกับ SILKSPAN คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02 392 6099 ต่อ 703

8.00-18.00 น. จันทร์ – ศุกร์

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. พันธมิตรตกลงที่จะทำสื่อออนไลน์แนะนำบริการต่าง ๆ ของซิลค์สแปน บนเว็บไซด์ตามเห็นว่าเหมาะสมดังต่อไปนี้ เพื่อสร้างให้เกิดการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
• ประเภทที่ 1 บริการประกันภัยออนไลน์
2. ซิลค์สแปน ตกลงชำระค่าตอบแทนในการทำการตลาดให้กับพันธมิตรเป็นรายเดือน หลังจากแจ้งสมัครและได้รับการอนุมัติจากซิลค์สแปน โดยการโอนเงินฝากธนาคารตามที่พันธมิตรได้แจ้งไว้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• ชำระค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายเดือน โดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น
• กรณีค่าตอบแทนรวมทั้งเดือนมีมูลค่าน้อยกว่า 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ค่าตอบแทนดังกล่าว จะถูกสะสมยอดไปใช้ในเดือนถัดไป และเมื่อค่า ตอบแทนสะสมเกิน 300 บาท จะทำการโอนให้กับพันธมิตรในเดือนที่ยอดสะสมครบ
3. ซิลค์สแปนจะรายงานผลการสมัคร และ / หรือ ความคืบหน้าในการชำระค่าตอบแทนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบเรียลไทม์ ( Real – Time )
4. การยกเลิกเงื่อนไขมีดังนี้
• ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันในร่วมสัญญาฉบับนี้ หรือ
• ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือบอกกล่าวทาง E-Mail หรือ
• การมีหนี้สินล้นพ้นตัว การชำระบัญชี หรือ การเลิกบริษัทของฝ่ายหนึ่ง หรือ
• การกระทำของรัฐ (รวมทั้งการออกกฎหมายสารบัญญัติ) เหตุการณ์ธรรมชาติ การหยุดงาน หรือการกระทำอื่น ๆ ซึ่งทำให้พันธมิตรไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงร่วมกันได้ หรือ
• การที่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งกระทำผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญ โดยมีเงื่อนไขว่าผิดเงื่อนไขนั้น สามารถแก้ไขภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการบอก กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้กำหนดขั้นตอนในการแก้ไขด้วย และ / หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้
5. ลิขสิทธิ์และดีไซน์ทุกอย่าง เช่น ซอฟต์แวร์ แบนเนอร์ Textlink และคู่มือ ที่ทางซิลค์สแปนได้ประดิษฐ์ หรือ จัดทำขึ้น ถือเป็นทรัพย์สินของซิลค์สแปน หากพันธมิตรต้องการปรับเปลี่ยนต้องได้รับการอนุญาตจากทางซิลค์สแปนก่อน
6. เงื่อนไขและข้อตกลงอยู่ภายใต้บังคับ และให้ตีความตามกฎหมายไทย
7. ซิลค์สแปนของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำลังโหลด