นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บุกเบิกธุรกิจ Financial Supercenter

SILKSPAN เป็นบริษัทไทย และผู้บุกเบิกธุรกิจ Financial Supercenter รายแรกๆ ของโลก
ด้วยแนวคิดที่จะรวบรวมบริการทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อ ประกันภัย

มาไว้ในที่เดียวเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและลือกสมัครโดยผู้บริโภคทั่วไป ก่อตั้งโดยนายบุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์ อดีตนายธนาคาร
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยมีพื้นฐานมาจากความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และความต้องการที่จะใช้ความรู้ด้านการเงินทำให้
การเลือกหรือเปรียบเทียบบริการเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

ปัจจุบัน เปิดให้บริการมาแล้ว 23 ปี และมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยกว่า 70 รายการ จากสถาบันการเงินชั้นนำกว่า 30
แห่ง ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือก เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และราคาสินค้าทางออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด คุ้มค่า เป็นส่วนตัว พร้อม
ทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกว่า 700 คน คอยให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยลูกค้าด้วยความเต็มใจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

  1. ทำให้บริษัทเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และประกันภัยในโลก Online พร้อมทั้งเป็นสื่อกลาง ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ การประกันภัยและเสนอทางเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละบุคคล
  2. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างโอกาส ความมั่นคงในเรื่องรายได้ และ ความก้าวหน้าทางอาชีพ ให้กับพนักงานทุกคน

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกกฎหมายโดยง่ายและมีประสิทธิภาพ
  2. สร้างรูปแบบธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่ำและเติบโตด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายไปใน ASEAN
  3. สร้างอาชีพที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงให้แก่พนักงานหรือฟรีแลนซ์ รวมถึงกระจายรายได้ให้แก่ ประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ

โครงสร้างองค์กร

company limited and a subsidiary

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังโหลด