รีไฟแนนซ์รถยนต์ บริการสินเชื่อรถแลกเงิน ผ่อนสูงสุด 60 งวด

รีไฟแนนซ์รถยนต์ คืออะไร

รีไฟแนนซ์รถยนต์ เป็นคำที่เจ้าของรถยนต์ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี การรีไฟแนนซ์รถยนต์เป็นอีกวิธีในการแก้ปัญหาหนี้รถยนต์ให้ลดลง หรือให้หมดไป ด้วยวิธีการรีไฟแนนซ์ เป็นการย้ายสัญญาสินเชื่อรถยนต์ก่อนที่จะทำการผ่อนหมดโดยเปลี่ยนไปยังสถาบันทางเงินเจ้าใหม่ หรือทำสัญญาขึ้นมาใหม่กับสถาบันทางการเงินเจ้าเก่าก็สามารถทำได้

สรุปได้ง่ายๆ ก็คือวิธีการกู้เงินก้อนใหม่มาทำการปิดหนี้ก้อนเก่า ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยลดอัตราดอกเบี้ยลง ทำให้ค่าผ่อนรถต่อเดือนก็ลดลงเช่นกัน รถยนต์ที่จะสามารถใช้วิธีการรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นจำเป็นจะต้องเป็นรถยนต์ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการผ่อน หรือยังผ่อนไม่หมดนั่นเอง เพราะถ้าหากรถยนต์ทำการผ่อนหมดแล้วแต่ต้องการขอสินเชื่อด้วยรถยนต์จะเป็นวิธีการจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์แทน

ใครควรทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คือการขอสินเชื่อรถยนต์เพื่อทำการช่วยลดอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ และทำให้ค่าผ่อนต่อเดือนมีจำนวนที่สูงขึ้น การรีไฟแนนซ์รถยนต์จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะเป็นตัวช่วยในด้านการเงินให้กับคุณ นอกจากจะสามารถช่วยปิดหนี้ก้อน และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงแล้ว ยังสามารถได้รับส่วนต่างที่เหลือมาใช้งานในเหตุฉุกเฉิน หรือช่วยด้านสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้อีกด้วย แล้วการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์นี้จะเหมาะกับใครบ้าง?

 • ต้องการลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงจากยอดเก่า
 • ต้องการลดจำนวนเงินในการผ่อนต่อเดือนให้น้อยลง
 • ทำการผ่อนกับสถาบันทางการเงินเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 50% ของยอดหนี้ทั้งหมด
 • ต้องการเงินด่วน ต้องการเงินก้อนเพื่อนำมาใช้ในเหตุจำเป็น
 • ผู้ขอรีไฟแนนซ์รถยนต์สามารถทำได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ และไม่มีรายได้ประจำ

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถยนต์นอกจากช่วยปิดหนี้ก้อนเก่า และลดอัตราดอกเบี้ยลงได้แล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้

money

สินเชื่ออนุมัติไว

ใช้เวลาเพียง 1-3 วัน เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน

money

ได้รับเงินก้อน

เงินส่วนต่างจากเงินต้นที่สามารถนำมาใช้งานในด้านอื่นๆ หรือช่วยในด้านสภาพคล่องทางการเงิน

money

อัตราดอกเบี้ยลดลง

ทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนลดลง

รีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

การรีไฟแนนซ์รถยนต์สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติตามนี้

 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี
 3. เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ
 4. หากผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ เช่น ฟรีแลนซ์ หรือการรับงานอิสระ จะต้องมีการใช้เอกสารแสดงรายได้ที่แน่นอน เพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

เงื่อนไขการรีไฟแนนซ์รถยนต์

การขอรีไฟแนนซ์รถยนต์นอกจากจะต้องใช้คุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องมีตรงตามที่สถาบันการเงินต่างๆ ได้ระบุเอาไว้แล้ว การขอรีไฟแนนซ์รถยนต์มีเงื่อนไขที่สำคัญอย่างยิ่งคือ

รถยนต์ที่จะทำการขอสินเชื่อ ทำรีไฟแนนซ์รถยนต์จะต้องมีการจ่ายหนี้ หรือชำระหนี้ไปแล้วเกิน 50% หรือเรียกง่ายๆ ว่าเกินครึ่งของจำนวนเงินทั้งหมด สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอยื่นพิจารณาการรีไฟแนนซ์รถยนต์นั่นเอง

เอกสารการรีไฟแนนซ์รถยนต์

สำหรับการยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารทางการเงิน

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำการขอสินเชื่อ พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทำการขอสินเชื่อ
 3. สำเนาใบรับเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง
 4. หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร
 5. สำเนาบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ฟรีแลนซ์ งานอิสระ หรือผู้ประกอบกิจการส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำการขอสินเชื่อ พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทำการขอสินเชื่อ
 3. สำเนาใบทะเบียนการค้า (สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว)
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือน (สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว)
 5. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ หรือเจ้าของกิจการ (สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ หรือเจ้าของกิจการ (สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว)
 7. เอกสารแสดงที่มาของรายได้ และการเสียภาษี (สำหรับฟรีแลนซ์ งานอิสระ)

เอกสารด้านหลักประกัน

 1. เล่มทะเบียนรถยนต์คันที่ต้องการขอสินเชื่อ ฉบับจริง
 2. สำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 90 วัน
 3. รถยนต์ที่ต้องการขอสินเชื่อ เพื่อทำการเข้าตรวจสภาพรถ

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์

รีไฟแนนซ์รถยนต์กับ SILKSPAN ได้ง่ายๆ ภายใน 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกโปรโมชั่นที่ต้องการสมัคร และสามารถขอคำปรึกษากับทาง SILKSPAN ได้ฟรี

ขั้นตอนที่ 2

สมัครออนไลน์กับทาง SILKSPAN

ขั้นตอนที่ 3

เตรียม และทำการนัดตรวจเช็กเอกสาร และสภาพรถ

ขั้นตอนที่ 4

แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี ดอกเบี้ยถูก

SILKSPAN มีบริษัทประกันภัย และสถาบันทางการเงินหลากหลายแห่งที่ขึ้นชื่อด้านสินเชื่อที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย พร้อมให้บริการกับลูกค้าของ SILKSPAN อย่างเต็มที่ หากยังตัดสินใจไม่ได้ สามารถทำการขอคำปรึกษากับทาง SILKSPAN ได้ฟรี SILKSPAN พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยที่พร้อมให้บริการเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกขอสินเชื่อได้คุ้มค่า ดอกเบี้ยที่ดี และได้วงเงินที่เป็นพึงพอใจ

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์
แบบโอนเล่มกับจำนำทะเบียน ต่างกันอย่างไร

รีไฟแนนซ์รถยนต์แบบโอนเล่ม

การรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบโอนเล่ม จะเป็นการนำรถยนต์ของผู้ขอสินเชื่อไปเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ จึงจำเป็นจะต้องทำการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ไปให้กับทางบริษัท หรือสถาบันทางการเงิน วิธีการนี้จะทำให้มีโอกาสได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าแบบไม่โอนเล่มทะเบียน เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่จะต้องทำการผ่อนชำระค่างวดพร้อมดอกเบี้ยที่เท่ากันทุกเดือนไปจนกว่าจะครบตามสัญญา ซึ่งวิธีการรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบโอนเล่มนี้ยังคงสามารถใช้งานรถยนต์ได้ตามปกติ

รีไฟแนนซ์รถยนต์แบบจำนำทะเบียน

การรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบจำนำทะเบียน หรือแบบไม่โอนทะเบียน จะเป็นวิธีการที่ไม่จำเป็นต้องโอนเล่มทะเบียนไปยังบริษัท หรือสถาบันทางการเงินที่ทำการขอสินเชื่อเป็นเพียงแค่การทำเรื่องโอนลอยเอาไว้เท่านั้น กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยังเป็นของเจ้าของเดิม ยังสามารถใช้งานรถยนต์ได้เหมือนเดิม แต่อัตราดอกเบี้ยอาจไม่ต่ำเท่าแบบโอนเล่ม แต่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ยิ่งชำระเงินต้นมาก ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามจำนวนเงินต้นด้วยเช่นกัน

ตารางเปรียบเทียบรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบโอนเล่มและจำนำทะเบียน

รายละเอียด โอนทะเบียน จำนำทะเบียน
กู้ได้สูงสุด 120% (ของราคาประเมินรถ) 100% (ของราคาประเมินรถ)
รูปแบบสัญญา สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเงินกู้
ดอกเบี้ย เริ่มต้น 0.38% ต่อเดือน เริ่มต้น 0.88% ต่อเดือน
ค่าอากร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขธนาคาร ไม่มี
ค่าเบี้ยประกันรถ มี ไม่มี
จำนวนการผ่อน สูงสุด 84 งวด สูงสุด 60 งวด
อายุรถ ไม่เกิน 16 ปี ไม่เกิน 16 ปี
alert-icon

ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการสำหรับคนที่ต้องการขอสินเชื่อในการปิดหนี้เก่า
และยังได้รับเงินส่วนต่างเพื่อนำไปใช้จ่าย ให้เกิดสภาพคล่อง หรือดำเนินธุรกิจแล้ว การขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ก็ยังมีข้อควรระวังอีกด้วย

การขอวงเงินที่มากเกินไป

หลายคนอาจเห็นช่องทางในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์นี้ ในการขอวงเงินที่สูงมากเกินไป และนำมาใช้จ่ายด้วยการไม่วางแผน ซึ่งเงินในจำนวนนี้จะต้องระลึกไว้เสมอ ในที่สุดก็ต้องทำการผ่อนคืนบริษัท หรือสถาบันทางการเงินกลับไปเช่นกัน

ดอกเบี้ยที่จะต้องทำการชำระ

การที่ได้รับดอกเบี้ยจำนวนที่ต่ำมากๆ อาจเป็นข้อเสนอที่ดีแต่ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นที่สูงขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

วางแผนการใช้จ่าย

ถึงแม้ว่าการขอรีไฟแนนซ์รถยนต์จะเป็นวิธีที่ดีในการปิดหนี้เก่า และลดอัตราดอกเบี้ยลงไปแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังจะต้องทำการชำระหนี้ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น ซึ่งถ้าหากไม่ได้มีการวางแผนที่ดีก็อาจทำให้เกิดการค้างชำระหนี้ และอาจเกิดหนี้เสียในเครดิตบูโร

ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับ SILKSPAN ดีอย่างไร

SILKSPAN รวบรวมบริษัทไฟแนนซ์ และสถาบันทางการเงินชั้นนำของประเทศไทยที่พร้อมให้บริการด้านสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ พร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากทาง SILKSPAN ที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์ พร้อมตอบทุกข้อสงสัยที่ลูกค้าต้องการทราบ และพร้อมบริการตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม อัตราดอกเบี้ยที่ดี ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า

FAQ-icon

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถยนต์สามารถทำได้แม้รถยนต์ของคุณยังทำการผ่อนชำระไม่หมด แต่รถยนต์ที่ต้องการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์จำเป็นจะต้องทำการชำระหนี้ไปเกิน 50% ของจำนวนทั้งหมด หากตรงตามเงื่อนไขนี้ก็จะสามารถทำเรื่องขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้

การรีไฟแนนซ์รถยนต์คือการย้ายสัญญาไปยังบริษัทไฟแนนซ์ หรือสถาบันทางการเงินแห่งใหม่ หรือทำสัญญาใหม่ที่สถาบันทางการเงินเดิม เพื่อที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจากดอกเบี้ยปัจจุบัน ซึ่งการรีไฟแนนซ์รถยนต์จะทำให้ค่างวด และดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายรายเดือนลดลง

รีไฟแนนซ์รถยนต์โดยปกติจะใช้เวลาในการอนุมัติหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนประมาณ 1-3 วันทำการ

หากต้องการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์สามารถขอได้เมื่อทำการผ่อนชำระรถยนต์มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และจะต้องผ่านเงื่อนไขอื่นเช่น จำเป็นต้องชำระไปเกิน 50% ของทั้งหมด หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กล่าวมาก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้

การปล่อยสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ทางบริษัทไฟแนนซ์ หรือสถาบันทางการเงินจะต้องการเช็กเครดิตบูโร และคุณสมบัติต่างๆ รวมไปถึงสถานะทางการเงินของตัวผู้ขอสินเชื่อ หากคุณสมบัติต่างๆ บริษัทมีการพิจารณาแล้ว ว่าสามารถผ่อนชำระได้ก็จะทำการอนุมัติสินเชื่อให้

“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”

กำลังโหลด