ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

กองทุนผู้ประสบภัยจากรถช่วยเราในกรณีไหนบ้าง กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ


กองทุนผู้ประสบภัยจากรถช่วยเราในกรณีไหนบ้าง กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ

หากคุณกังวลว่าการไม่ทำประกันอะไรเพิ่มเลยเพราะมีงบจำกัด ถ้าเกิดเหตุรถชน หรือถูกรถชนขึ้นมา คงจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอื่นๆ ทั้งหมดเองคงจะแย่ แต่ยังมีอีกหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้นั่นคือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถโดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นหากผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกัน หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้ จากกรณีดังต่อไปนี้

  1. รถคันที่ก่อเหตุไม่มีพรบ. หรือไม่มีประกัน และเจ้าของไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย
  2. รถคันที่ก่อเหตุเป็นรถที่ถูกขโมยมา และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว
  3. ไม่มีผู้แสดงความเป็นเจ้าของรถ
  4. กรณีชน แล้วหนี
  5. บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบ
  6. ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย เช่นรถของหน่วยราชการ

 

AUTO ALERT - SILKSPAN

 

และหลังจากที่กองทุนได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ทางหน่วยงานจะดำเนินการไล่เบี้ยคืนจากผู้กระทำความผิดต่อไป โดยสิ่งที่กองทุนจะช่วยได้มีดังนี้

  1. ค่ารักษาตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท
  2. หากเสียชีวิตจะชดเชยเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท
  3. ชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 35,000 บาท
  4. หากบาดเจ็บ และสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในเวลาต่อมา จะชดเชยรวมไม่เกิน 65,000 บาท

ดังนั้นหากคุณประสบเหตุที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ คุณสามารถยื่นคำร้องต่อกองทุนผู้ประสบภัยจากรถได้

 

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 08/02/2022
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด