ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

พรบรถยนต์ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง ทำไมต้องทำประกันภาคบังคับ?


พรบรถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร

        พรบรถยนต์ หมายถึง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยกำหนดไว้ว่าเจ้าของรถยนต์ที่มีชื่อตามในเล่มทะเบียนรถจะต้องต่อพรบรถยนต์ หรือประกันภัยภาคบังคับทุกปี และพรบรถยนต์ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญอีกชิ้นที่จำเป็นจะต้องใช้เมื่อต้องต่อภาษีรถยนต์ประจำปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้งานทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และถ้าหากฝ่าไม่ทำ จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อข้อกฎหมาย

        พรบรถยนต์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ประสบภัยจากการใช้งานรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องดูว่าเป็นฝ่ายถูก หรือเป็นฝ่ายผิด หากเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายขึ้น พรบรถยนต์ก็จะให้ความคุ้มครองที่ตามกฎหมายอย่างแน่นอน

 

ทำไมต้องมีการบังคับทำประกันภาคบังคับอย่างพรบรถยนต์

        สิ่งสำคัญของการทำพรบรถยนต์ คือ พรบรถยนต์ เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่ถ้าหากเจ้าของรถยนต์ และจักรยานยนต์ไม่ได้ทำประกันภาคสมัครใจไว้ ก็ยังมีประกันภัยภาคบังคับที่เกิดจากการทำพรบรถยนต์คอยให้ความคุ้มครองในส่วนหนึ่ง แต่ความสำคัญอีกอย่าง คือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะช่วยให้ความคุ้มครองทั้งกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูก หรือฝ่ายผิด ประกันภัยภาคบังคับจากพรบรถยนต์นี้ก็จะให้ความคุ้มอย่างแน่นอน

        และการประกันภัยภาคบังคับอย่างพรบรถยนต์นี้ ถ้าหากไม่ได้ทำการต่ออายุ รถยนต์ของคุณก็จะไม่สามารถทำการเสียภาษีรถยนต์ได้ และเมื่อคุณขับขี่รถยนต์ที่ไม่ได้ทำการเสียภาษี โดยสังเกตได้จากป้ายภาษีที่เหลือ ที่แปะอยู่หน้ากระจกรถ ก็มีโอกาสที่ทำให้คุณต้องโดนตำรวจโบกเรียก และโดนใบสั่งเพราะผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน

 

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

พรบรถยนต์จะให้ความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

1.พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น

พรบรถยนต์จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ และบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ค่าเสียหายในกรณีทุพพลภาพ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด โดยจะชดใช้ให้ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้อง

1.ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่บาดเจ็บ

ได้รับค่าชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

2.มีการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 

หากมีความรุนแรงถึงขั้นที่มีความเสียหายต่อร่างกายถึงขั้นการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันจะมีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน

3.กรณีเสียชีวิต

เกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงถึงขั้นก่อให้เกิดการเสียชีวิตขึ้น ทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท/คน

2.พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน

ในส่วนของค่าสินไหมทดแทน จะได้รับหลังจากมีการพิสูจน์ได้ว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก จะมีจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1.ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่บาดเจ็บ

ได้รับค่าชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 85,000 บาท/คน

2.มีการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 

หากมีความรุนแรงถึงขั้นที่มีความเสียหายต่อร่างกายถึงขั้นการสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าทดแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 – 500,000 บาท/คน เช่น การสูญเสียนิ้ว ได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เฉลี่ย 200,000 บาท การเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เฉลี่ย 250,000 บาท การเสียอวัยวะ 2 ส่วน  ได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เฉลี่ย 500,000 บาท และทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่สูญเสียอวัยวะ และเงื่อนไขอื่นที่ข้อกฎหมายมีกำหนดไว้

3.กรณีเสียชีวิต

เกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงถึงขั้นก่อให้เกิดการเสียชีวิตขึ้น ทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน

4.กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแบบ “ผู้ป่วยใน”

จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท ได้รับรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20 วัน

 

พ.ร.บ.รถยนต์ ไม่คุ้มครองเรื่องอะไรบ้าง

        พรบรถยนต์ช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้ว ก็ยังมีหลายกรณีที่ตัวพรบรถยนต์ไม่คุ้มครองหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

1.ขับขี่ออกนอกประเทศไทย

พรบรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ไม่ให้ความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุนอกพื้นที่นอกประเทศไทย รวมประถึงประกันรถยนต์ภาคสมัครใจก็เช่นกัน ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะในพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องขับขี่ออกนอกประเภท ควรมีการทำประกันภัยรถยนต์รูปแบบอื่นที่ให้ความคุ้มครองเมื่อขับขี่ไปนอกประเทศไว้ด้วย

2.ความเสียหายที่เกิดจากการถูกยักยอก กรรโชก รีดเอาทรัพย์

ในกรณีนี้พรบรถยนต์ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง แต่เจ้าของรถยนต์ก็จำเป็นจะต้องไปแจ้งความเอาไว้ เผื่อคนร้ายนำรถไปชน และพรบรถยนต์ยังคุ้มครองคนร้าย จะได้สามารถติดตามคนร้ายได้

3.ใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์ในกรณี ดักจี้ปล้นชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมาย รวมไปถือใช้เพื่อขนแรงงานผิดกฎหมาย ในกรณีนี้ทั้งพรบรถยนต์ที่เป็นประกันภัยภาคบังคับ และทั้งภาคสมัครใจก็ไม่ให้ความคุ้มครองอย่างแน่นอน

4.การแข่งขันความเร็ว

การนำรถยนต์ไปแข่งความเร็ว ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน และพรบรถยนต์ก็ไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้ด้วยเช่นกัน

 

เบี้ยประกันพ.ร.บ.รถยนต์แต่ละประเภทราคาเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการต่อพรบรถยนต์

 

ประเภทรถยนต์

ราคา

รถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง 600 บาท
รถส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,100 บาท
รถส่วนบุคคลเกิน 15 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาท
รถส่วนบุคคลเกิน 20 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาท
รถส่วนบุคคลเกิน 40 ที่นั่ง 3,740 บาท

 

ค่าใช้จ่ายในการต่อพรบรถจักรยานยนต์

 

ประเภทรถยนต์

ราคา

เครื่องยนต์ไม่เกิน 75 ซีซี 161.57 บาท
เครื่องยนต์ 75-125 ซีซี 323.14 บาท
เครื่องยนต์ 125-150 ซีซี 430.14 บาท
เครื่องยนต์ 150 ซีซีขึ้นไป 645.12 บาท

 

 

ไม่ทำ พรบรถยนต์ ผิดกฎหมาย

 

ไม่ทำประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ได้ไหม? มีความผิดตามกฎหมายหรือเปล่า?

        การที่ไม่ต่อพรบรถยนต์ เป็นการกระทำที่ผิดต่อข้อกฎหมาย จะมีโทษดังต่อไปนี้

1.ไม่ทำพรบรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

2.เมื่อไม่ทำพรบรถยนต์ ก็ทำให้ต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ การไม่ต่อภาษีรถยนต์ หากถูกจับจะเสียค่าปรับ 400-1,000 บาท และโดนปรับดอกเบี้ยเพิ่มเดือนละ 1% ในครั้งถัดไป และถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับการใช้งานและโดนโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทอีกด้วย

3.หากไม่ใช่เจ้าของรถ ขับขี่รถคันที่ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ต่ออายุ ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

4.หากเจ้าของรถไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ และได้นำรถไปใช้จะถูกปรับตามข้อ 1 และ 2 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

AUTO ALERT - SILKSPAN

 

ซื้อประกันพ.ร.บ.รถยนต์ล่วงหน้าได้ไหม?

พรบรถยนต์สามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิด 3 เดือน หรือ 90 วัน 

 

กรณีพรบรถยนต์หมดอายุ จะแก้ไขหรือป้องกันได้อย่างไร

การซื้อพรบรถยนต์ก่อนหมดอายุ

        พรบรถยนต์ไม่สามารถทำการซื้อ และให้ความคุ้มครองย้อนหลังได้ ให้ความคุ้มครองรถยนต์เป็นเวลา 1 ปี สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หากหมดอายุ และไม่ได้ทำการต่ออาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท

การซื้อพรบรถยนต์กรณีพรบหมดอายุนานแล้ว

        พรบรถยนต์ หรือประกันภาคบังคับเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับว่ารถยนต์ทุกคันต้องมี และไม่สามารถปล่อยให้พรบรถยนต์ขาดได้เลยแม้แต่วันเดียว  และอาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท

แต่ถ้าหากขาดต่อพรบรถยนต์เป็นเวลา 3 ปี ก็จะส่งผลให้ทะเบียนของคุณโดนระงับ และจำเป็นต้องไปจดทะเบียนรถใหม่ที่กรมขนส่งทางบก และต้องยื่นจ่ายภาษีรถย้อนหลังด้วยค่าปรับในอัตรา 1% ต่อปี จึงจะสามารถขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ต่อพรบรถยนต์ต้องใช้อะไรบ้าง

        การต่อพรบรถยนต์สามารถเข้าไปติดต่อกรมขนส่งทางบกของแต่ละพื้น หรือช่องทางอื่นๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ห้างสรรพสินค้า ธนาคารเพื่อการเกษตร จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสามารถสมัครผ่านหน้านาย หรือตัวแทนประกันอย่าง SILKSPAN ได้เช่น 

สามารถเตรียมเอกสารได้เลยดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง

 

ข้อแนะนำในการทำพรบรถยนต์และการทำประกันภัย

1.พรบรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นสิ่งที่รถยนต์ทุกคันต้องมี มีอายุ 1 ปี และต้องทำการต่อทุกปี ห้ามขาด

2.ควรทำการต่อพรบรถยนต์ก่อนหมดอายุ พรบรถยนต์ไม่ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง ห้ามขาดแม้แต่วันเดียว 

3.พรบรถยนต์สามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน

4.หากเลือกที่จะไม่ต่อพรบรถยนต์ ก็จะทำให้ต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้เช่นกัน และถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย

5.สำหรับการให้ความคุ้มครอง พรบรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ให้ความคุ้มครองแม้ว่าจะเป็นในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก หรือฝ่ายผิด และให้ความคุ้มครอง ทั้งตัวคุณ ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย

6.แต่พรบรถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับให้ความคุ้มครองแค่เพียงส่วนหนึ่ง จึงขอแนะนำให้เลือกทำประกันภัยรถยนต์ ที่เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ที่จะสามารถให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าทั้งตัวผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และรวมไปถึงรถยนต์ที่คุณขับขี่ก็จะให้ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน

SILKSPAN จึงขอแนะนำให้ทำการสมัครประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการเพิ่มเติมความปลอดภัยให้แก่คุณ และรถยนต์ของคุณเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งต่อ

 

สรุป

        พรบรถยนต์ หรือประกันภัยภาคบังคับ เป็นสิ่งที่รถยนต์ทุกคันต้องมี และไม่ได้ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง ดังนั้นพรบรถยนต์ห้ามขาดต่อเลยแม้แต่วันเดียว และการขาดต่อพรบรถยนต์ ก็จะทำให้ไม่สามารถเสียภาษีรถยนต์ได้ด้วยเช่นกัน อยากให้ทุกคนให้ความสนใจ และไม่ลืมต่อพรบรถยนต์
 


เขียนโดย : Ecomoney
เผยแพร่วันที่ : 21/12/2022
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด