ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

ขับรถไม่มี พ.ร.บ. จะมีโทษหรือเสียสิทธิ์อะไรบ้าง


ขับรถไม่มี พ.ร.บ. จะมีโทษหรือเสียสิทธิ์อะไรบ้าง

เจ้าของรถทุกท่านน่าจะทราบดีกว่าการทำ พ.ร.บ. ถือเป็นประกันภาคบังคับ ดังนั้นรถทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ. และถ้าไม่มี พ.ร.บ. หรือไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. ก็เท่ากับผิดกฏหมายนั่นเอง แล้วถ้าโดนจับเพราะไม่มี พ.ร.บ. จะโดนอะไรบ้าง มาดูกัน

 

 

หากคุณขับรถที่ไม่มี พ.ร.บ. ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของรถหรือไม่ ก็ถือว่าผิดกฏหมาย และจะมีโทษดังนี้

  1. ปรับสูงสุด 10,000 บาท
  2. เมื่อไม่มี พ.ร.บ. ก็ทำให้ต่อภาษีรถไม่ได้ ซึ่งหากถูกจับเพราะป้ายวงกลมหมดอายุ ก็จะต้องเสียค่าปรับประมาณ 400-1,000 บาท เมื่อไปต่ออีกครั้งก็จะโดนค่าปรับดอกเบี้ยอีกเดือนละ 1% และถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับการใช้งานและโดนโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทอีกด้วย
  3. หากรถที่ไม่มี พ.ร.บ. ประสบอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ เพราะไม่ได้ทำ พ.ร.บ. ไว้
  4. ในกรณีที่คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด และมี พ.ร.บ. คุณจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในฐานะผู้ประสบภัยได้ แต่ก็ต้องรอให้ทราบผลการตัดสินถูกผิดก่อน ระหว่างที่ผลยังไม่ออก คุณก็จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เองไปก่อน
  5. ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเป็นมาไล่เบี้ยคุณ และบวกเงินเพิ่มอีก 20% พร้อมค่าปรับที่นำรถที่ไม่มี พ.ร.บ. มาใช้เป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท

จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย หรือจะต้องถูกปรับในกรณีต่างๆ นั้นค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับการต่อ พ.ร.บ. แต่แรก เราขอแนะนำให้เจ้าของรถทุกท่านต่อ พ.ร.บ. ทุกๆปี เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ต่อเนื่อง


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 25/02/2022
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด