การันตีเช็กเบี้ยประกันรถถูกลง 30%

วิธีลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน LINE “หมอพร้อม”


วิธีลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน LINE “หมอพร้อม”

ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 ซึ่งจะเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำหรับระยะที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และในเดือนสิงหาคม 2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี

“หมอพร้อม LINE Official Account v.2” มีการทำงาน 12 ฟังก์ชั่น และขั้นตอน ดังนี้

ฟังก์ชัน 1. เพิ่มเพื่อน (Add Friend) หมอพร้อม

เพิ่มเพื่อน (Add Friend) หมอพร้อม

 • 1.1 ค้นหา หมอพร้อม ในบัญชีทางการ (Official Account) บน LINE
 • 1.2 พิมพ์ค้นหาคำว่า หมอพร้อม
 • 1.3 กด เพิ่มเพื่อน

 

ฟังก์ชัน 2. ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

2.1 กดลงทะเบียน กดยอมรับ > กดยินยอม > กดรับทราบ

 

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

กรณีที่ 1 มีข้อมูลในระบบ

 • 2.2 ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด
 • 2.3 กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน และกดบันทึก

 

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

กรณีที่ 2 ไม่มีข้อมูลในระบบ

 • 2.4 ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด
 • 2.5 เลือกกลุ่มเป้าหมายตามความเป็นจริง และกดถัดไป
 • 2.6 กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดบันทึก

 

ฟังก์ชัน 3 การเพิ่มบุคคลอื่น

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

3.1 กดเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > กดปุ่ม เพิ่มบุคคลอื่น > ระบุความสัมพันธ์

 

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

กรณีที่ 1 มีข้อมูลในระบบ

 • 3.2 ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม
 • 3.3 กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน และกดบันทึก

 

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

กรณีที่ 2 ไม่มีข้อมูลในระบบ

 • 3.4 ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม
 • 3.5 เลือกกลุ่มเป้าหมายของบุคคลที่ต้องการเพิ่มตามความเป็นจริง และกดถัดไป
 • 3.6 กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดบันทึก

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 750

 

ฟังก์ชัน 4 จองคิวฉีดวัคซีน

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

 • 4.1 กดเมนู จองฉีดวัคซีนโควิด 19 > กดจอง > กดรับสิทธิ์
 • 4.2 ทำแบบคัดกรองและกดบันทึก หน้าจอแสดงยืนยันทำแบบคัดกรอกและบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดยินยอม
 • 4.3 เลือก โรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน
 • 4.4 หน้าจอแสดงการยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ และจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19

 

ฟังก์ชัน 5 เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีน

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

 • 5.1 กดเมนูข้อมูลการจองวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1
 • 5.2 กดปลี่ยนการจอง เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา ใหม่ เพื่อจองฉีดวคัซียและกดยืนยัน
 • 5.3 หน้าจอจะแสดงการยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ และจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ใหม่)

 

ฟังก์ชัน 6 แจ้งเตือนวัคซีนเข็มที่ 1

ก่อนถึงนัดหมาย 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1

 

ฟังก์ชัน 7 ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความยืนยัน และพร้อมใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

 

ฟังก์ชัน 8 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

 

ฟังก์ชัน 9 แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

ก่อนถึงนัดหมาย 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

 

ฟังก์ชัน 10 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความยืนยัน และพร้อมใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

 

ฟังก์ชัน 11 การออกใบรับรอง การฉีดวัคซีน (Vaccination Certificate)

เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจะได้รับใบรับรองการฉีวัคซีน

 

ฟังก์ชัน 12 ทำแบบประเมิน อาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

 

ที่มา:
https://www.facebook.com/fanmoph/posts/6145077125518591

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 06/01/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”

กำลังโหลด