SILKSPAN

เปิดขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2565 อย่างง่าย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงปีนี้ยังคงน่าเป็นห่วง ดังนั้นการเดินทางไปทำเรื่องสำคัญอย่างการต่อภาษีรถยนต์ที่ต้องต่อด้วยตัวเองนั้นจึงไม่สะดวกเท่าที่ควร แต่รู้ไหมว่า ตอนนี้เราสามารถทำการต่อภาษีรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงกรมการขนส่งทางบกแล้ว แถมยังใช้เวลาไม่นาน แค่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถต่อได้ทันใจ วันนี้ Silkspan ผู้ให้บริการเช็คเบี้ยประกันรถยนต์และต่อประกัน ได้ทำการรวบรวมข้อมูล พร้อมขั้นตอนการต่อประกันออนไลน์ง่าย ๆ มาฝากกัน

ประเภทรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถจักรยานยนต์ (รย.12) อายุไม่เกิน 5 ปี
 • เป็นรถที่จดทะเบียนจังหวัดใดก็ได้
 • รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน
 • ประกันรถยนต์ชั้น 1
ประกันรถยนต์ชั้น 1

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ก่อนจะดำเนินการต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ทุกครั้ง อย่าลืมตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นสำหรับการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • ข้อมูลทะเบียนรถ
 • ข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ที่มีวันสิ้นอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน

เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการต่อภาษีออนไลน์

สำหรับรถยนต์ที่ต้องการต่อภาษี จะต้องไม่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี (ในกรณีที่ค้างชำระเกิน 1 ปี ต้องดำเนินการตรวจสภาพรถใหม่ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. และต้องยื่นชำระภาษีที่ค้างกับกรมขนส่งเท่านั้น)

 • รถทุกจังหวัดทะเบียน สามารถยื่นต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้
 • รถที่ติดแก๊สทุกชนิด ต้องตรวจสภาพตามประกาศกรมขนส่งทางบก และต้องยื่นชำระภาษีที่กรมขนส่งเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อภาษีรถยนต์ผ่านเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf แล้วเลือกบริการ “เลือกลงทะเบียนสมาชิกใหม่” ลงทะเบียนสมาชิกใหม่


2. กรอกข้อมูลที่ระบุให้ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”


3. เมื่อลงทะเบียนสมาชิกแล้ว ให้ Login เพื่อเข้าใช้บริการ
จากนั้นเลือก “ชำระภาษีรถประจำปี” ในเมนูย่อยเลือก “ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต”
ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต


4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนรถ” ลงทะเบียนรถ


5. ระบุข้อมูลรถให้ครบ แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบุข้อมูลรถ


6. ข้อมูลรถจะขึ้นที่ตางรางด้านล่าง จากนั้นกดปุ่มที่อยู่ให้ช่องยื่นชำระภาษี ข้อมูลรถจะขึ้นที่ตางรางด้านล่าง


7. ระบุข้อมูลรถให้ครบ แล้วกดปุ่ม “กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร” ระบุข้อมูลรถให้ครบ


8. ระบุที่อยู่ในการจจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “เลือกวิธีการชำระเงิน” ระบุที่อยู่ในการจจัดส่งเอกสาร


9. เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถทำได้ 3 วิธี

 • หักจากบัญชีเงินฝาก สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคาร ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาทต่อรายการ ธนาคารที่ร่วมโครงการได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.ยูโอบี
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยคิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 2% รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม ธนาคารที่ร่วมโครงการได้แก่ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์บริการ ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถ แล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์, ตู้ ATM มีที่ร่วมโครงการ ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ธนชาต, ธ.ก.ส, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.กรุงศรีอยุธย, ธ.ทหารไทย, ธ.ยูโอบี, ธ.ไทยพาณิชย์, บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, ทรู มันนี่ เซอร์วิส และเทสโก้ โลตัส

เลือกวิธีการชำระเงิน


10. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” ตรวจสอบความถูกต้อง

ประกันรถยนต์ชั้น 1

การตรวจสอบสถานะ

สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระต่อภาษีรถยนต์ สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขกรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ชำระเงินค่าภาษีสำเร็จ จนถึงวันที่ได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 5 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการจากหมายเลข EMS หรือกรณีพบข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” เช่นกัน


ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ระบบออนไลน์

 • ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 32 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม VAT 7% ของค่าธรรมเนียม

บริการออนไลน์ดี ๆ ที่ทำให้การต่อภาษีรถยนต์สะดวกและรวดเร็ว สามารถทำได้เองง่าย ๆ ที่บ้าน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโรคโควิด และสำหรับใครที่ต่อภาษีรถยนต์เสร็จเรียบร้อย แล้วต้องการทำเรื่องต่ออายุประกัน ก็สามารถเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ พร้อมดำเนินเรื่อง พ.ร.บ. รถยนต์ง่าย ๆ แถมสะดวกกับ Silkspan ทันทีได้เช่นกัน


บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด