ประกันชั้น 1

ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไร และสาเหตุที่ทำให้ไม่ลดลง


ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไร และสาเหตุที่ทำให้ไม่ลดลง

      กรมควบคุมมลพิษได้ประมาณการว่า ปีนี้คนไทยอาจต้องเสียชีวิตเพราะฝุ่น PM2.5 ในอากาศสูงถึง 22,000 คน และเมื่อดูค่า AQI ของประเทศไทยในช่วงต้นปีนี้ทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวเลขจึงสูง นอกจากนี้ประเทศไทยยังติดอันดับ 3 ในประเทศอาเซียนที่มีค่า PM2.5 มากที่สุด รองจากอินโดนีเซีย (อันดับ 1) และเวียดนาม (อันดับ 2) ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ที่เราเผชิญอยู่นี้ ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่

 

ไฟป่า/เผาป่า

1. ไฟป่า/เผาป่า – แม้ว่าไฟป่าสามารถเกิดเองทางธรรมชาติเนื่องจาก ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน การเกิดปฏิกริยาเคมีจากแสงแดดในพื้นที่แล้ง แต่ 90% ของไฟป่าในประเทศไทยเกิดจากการเผาป่าโดยมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเผาเพื่อทำทางเดินเก็บหาของป่า เผาเพื่อกระตุ้นการงอกหรือการแตกใบใหม่ของพืชเศรษฐกิจทำเงิน และเผาเพื่อทำการเกษตร

 

การก่อสร้าง

2. การก่อสร้าง – ประเทศไทยยังคงมีโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถไฟฟ้า อาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย สิ่งที่ตามมาก็คือ ฝุ่นละเอียดที่เกิดจากการขุดเจาะ

 

การผลิตไฟฟ้าและการทำอุตสาหกรรม

3. การผลิตไฟฟ้าและการทำอุตสาหกรรม – พื้นที่ที่ปล่อยมลพิษมากที่สุดคือ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และการเผาปิโตรเลียมและถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้นี้ปล่อยก๊าซพิษออกมามากมาย เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมไปถึงฝุ่นละอองต่างๆ ด้วย

 

ท้าพิสูจน์ คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันรถแพง

 

การคมนาคม

4. การคมนาคม – ควันจากท่อไอเสีย และการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ก็เป็นอีกแหล่งกำเนิดใหญ่ของ PM 2.5 โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น การจราจรที่หนาแน่นทำให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 เป็นจำนวนมาก

 

กิจกรรมอื่นๆ สูบบุหรี่, จุดธูป

5. กิจกรรมอื่นๆ เช่น สูบบุหรี่ จุดธูป เผากระดาษ จุดพลุ ทำอาหารประเภทปิ้งย่าง ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศเช่นกัน

 

      นอกจากเราจะต้องป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านแล้ว เราควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการช่วยลดปัจจัยการเกิดฝุ่นในประเทศของเราด้วย

บทความแนะนำ

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 06/12/2022
โปรโมชั่นแนะนำ

กำลังโหลด