ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตทำได้อย่างไร


เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตทำได้อย่างไร

หลังจากการมีบัตรเครดิตและใช้งานบัตรเครดิตมาในระยะเวลาหนึ่ง หลายๆ คน อาจมีความรู้สึกว่าเมื่อเวลาที่ผ่านไปก็เริ่มมีความต้องการที่จะใช้งานบัตรเครดิตในจำนวนที่มากขึ้น จึงนำมาสู่การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตอาจต้องพิจารณาในหลากหลายส่วน เช่น มีการใช้งานบัตรเครดิตในจำนวนที่มากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น และตัวเราก็มีความพร้อมที่จะจัดสรรวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ ก่อนการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตลองมาศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการทำบัตรเครดิต

การเพิ่มวงเงินมีทั้งหมด 2 วิธีที่สามารถทำได้

เพิ่มวงเงินแบบชั่วคราว

เป็นการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวเพียงระยะสั้นๆ ในเวลาประมาณ 1-2 เดือน หรือ 1-2 งวด สามารถทำได้โดยการโทรเพื่อขอเพิ่มวงเงินได้ทาง Call Center หรือในหลายๆ ผู้ให้บริการก็สามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้เลย

การเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราวเป็นสิ่งที่เหมาะกับการที่เราต้องการยอดแบบกะทันหัน เช่น เรื่องภาระค่าใช้ด้านสุขภาพ เจ็บป่วย หรือ เป็นการเพิ่มวงเงินเพื่อการไปท่องเที่ยวในต่างประเทศในระยะเวลาที่ไม่นาน โดยทางผู้ให้บริการจะพิจารณาจากประวัติการใช้จ่าย ใช้เวลาในขั้นตอนนี้และรออนุมัติประมาณหลักชั่วโมง จนไปถึงประมาณ 1-2 วัน

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

เพิ่มวงเงินแบบถาวร

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวรเหมาะสำหรับคนมีการใช้งานบัตรเครดิตเป็นประจำ สามารถบริหารการใช้งานและการจ่ายค่าค้างชำระได้ มีแนวโน้มของการใช้งานบัตรที่สูงขึ้น โดยทางผู้ให้บริการแต่ละแห่งก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกัน

  • มีประวัติการจ่ายที่ดีหากเราเป็นคนที่ใช้งานบัตรเครดิตและมีการจ่ายบัตรเครดิตได้ตรงทุกงวด จ่ายเต็มจำนวน มีประวัติในการชำระที่ดี ก็จะทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการขอเพิ่มวงเงินบัตร แต่ถ้าหากเคยผิดชำระหรือเคยมีประวัติการจ่ายที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสทำให้ขอได้ยากขึ้น
  • เพื่ออัปเดตรายได้หลายๆ คนมักมีบัตรเครดิตตั้งแต่เริ่มทำงาน และไม่มีการอัปเดตรายได้ที่มีมากขึ้น อาจห่างจากครั้งแรกที่ทำ 1-3 ปี หรือ อาจจะกลายเป็นเจ้าของกิจการ ธนาคารก็อาจพิจารณาเพิ่มวงเงินบัตรให้ได้
  • มีทรัพย์ที่ฝากอยู่กับธนาคารถ้าเรามีเงินฝาก การซื้อกองทุนหรือสินทรัพย์ที่ฝากไว้กับธนาคารอยู่ก็สามารถขอวงเงินเพิ่มได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆ ด้วยว่าจำเป็นต้องเอาสินทรัพย์ที่ว่าไปวางค้ำประกันด้วยหรือไม่ ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาจากทางธนาคารได้เองโดยตรง
  • เกณฑ์พิจารณาอื่นๆในแต่ละธนาคารและสถาบันทางการเงินก็มีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการให้เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่แตกต่างกัน เช่น มีการใช้งานมามากเกิน 6 เดือน ใช้มาอย่างต่อเนื่อง หรือ อาจต้องมีเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณา เช่น ในการยื่นในกรณีที่ต้องการอัปเดตรายได้และสินทรัพย์ อาจต้องมีการใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังตามที่ธนาคารขอ อาจจะ 6 เดือน – 1 ปี หรือในกรณีของการเป็นเจ้าของกิจการอาจต้องแสดง Statement ย้อนหลังของสินทรัพย์ตามที่ธนาคารขอ

 

ควรจะเพิ่มยอดวงเงินบัตรเท่าไหร่ดี ?

ในขั้นแรกเราสามารถคำนวณยอดวงเงินที่เราสามารถขอได้จากยอดที่คุณมีความสามารถในการชำระได้ในแต่ละเดือนที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดชำระที่อาจส่งผลให้มีดอกเบี้ยที่สูงและทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

แต่ถ้าหาคุณไม่แน่ใจว่าควรเพิ่มยอดเท่าไหร่ สามารถขอคำปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่ให้ช่วยคำนวณได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีโปรแกรมคำนวณยอดที่สามารถช่วยให้คำปรึกษากับเราในตรงนี้ได้

 

อย่างไรก็ตามก่อนการขอเพิ่มยอดวงเงินบัตรเครดิตก็อย่าลืมพิจารณาความสามารถในการชำระบัตรเครดิตที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าจะได้เพิ่มวงเงินการใช้งานบัตรเครดิตไปแล้ว ก็อย่าลืมวางแผนการใช้เงินและชำระให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดโอกาสค้างชำระและเกิดหนี้ขึ้นในภายหลัง


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 09/10/2023
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”