SILKSPAN

ใบขับขี่หายต้องทำอย่างไร ต้องแจ้งความหรือไม่

ใบขับขี่หายต้องทำอย่างไร

สำหรับใครที่ทำใบขับขี่หาย อาจจะสับสนว่าต้องทำอย่างไรบ้างกันแน่ แล้วยิ่งในสถารการณ์โควิดระบาดแบบนี้ขั้นตอนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ วันนี้เรามาคลายความสงสัยกันดีกว่า

ต้องแจ้งความหรือไม่

ในอดีตหากคุณทำใบขับขี่หาย คุณจะต้องไปแจ้งความก่อนถึงจะไปขอทำใบขับขี่ใหม่ได้ แต่ปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินการเร็วขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

  1. 1. ใบขับขี่รถส่วนบุคคล - ไม่จำเป็นต้องใช้ใบแจ้งความแล้ว
  2. สำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นชาวไทย ใช้เพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการเป็นคนออกให้แทนได้

  3. สำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถใช้พาสปอร์ตแทนได้

  4. 2. ใบขับขี่รถสาธารณะ - จะต้องมีใบแจ้งความเพื่อยื่นประกอบการขอทำใบขับขี่ใหม่ด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ใบขับขี่หายต้องทำอย่างไรบ้าง / เสียค่าใช้จ่ายกี่บาท

  1. 1. เพื่อความสะดวก รวดเร็วให้จองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (ดูวิธีจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue)
  2. 2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการให้พร้อม หากเป็นใบขับขี่รถสาธารณะต้องมีบันทึกถ้อยคำ / ใบแจ้งความด้วย
  3. 3. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวก กรอกข้อมูลและยื่นคำขอ
  4. 4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  5. 5. หากข้อมูลถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการออกใบแทนใบอนุญาตขับขี่ให้ โดยมีค่าใช้จ่าย 205 บาท

ใบแทนใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารที่ใช้แทนใบขับขี่ตัวจริง มีอายุเท่ากับใบขับขี่เดิม และเมื่อหมดอายุ ต้องดำเนินการต่ออายุเหมือนต่อใบขับขี่ทั่วไป จึงจะได้ใบขับขี่ตัวจริง

เพียงเท่านี้เราก็สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้แล้วแบบสบายใจหายห่วง แค่เราเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมก็ทำได้แล้ว


บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด