ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่ 2567


ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่ 2567

หลายคนสงสัยว่าขับรถแล้วไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่ วันนี้เรามีอัปเดตค่าปรับล่าสุด ปี 2565 มาบอกกัน

 

เสียค่าปรับเท่าไหร่

  • ไม่พกใบขับขี่ หรือไม่แสดงใบขับขี่ เสียค่าปรับ 200 บาท
  • ใบขับขี่หมดอายุ เสียค่าปรับสูงสุด 2,000 บาท

 

ใบหมดอายุช่วงโควิดทำอย่างไร

ทั้งนี้ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงโควิด จะได้รับการผ่อนผันให้สามารถต่ออายุได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี โดยนับจากวันที่หมดอายุตามหน้าใบขับขี่ ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่จะต้องทำการอบรมผ่านระบบ DLT e-learning เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอน
  2. สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องทำการสอบข้อเขียนเพิ่มเติมที่กรมขนส่ง
  3. สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องมีการอบรม, การสอบข้อสอบข้อเขียน และการสอบภาคปฏิบัติใหม่เพิ่มเข้าไปด้วย

ทั้งนี้มีผลทั้งใบขับขี่ประเภทรถยนต์ และจักรยานยนต์ส่วนบุคคล การต่ออายุแบบ 2 ปีเป็น 5 ปี หรือแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ก็มีผลเช่นเดียว

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

โดยสามารถทำการจองคิวเพื่อเข้าทำใบขับขี่ หรือต่ออายุใบขับขี่ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT e-learning

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชนฉบับจริง
  • ใบอนุญาตขับรถใบเดิม (สำหรับผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่)
  • ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำใบขับขี่ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • ผลการอบรมผ่านระบบ DLT e-Learning
  • หลักฐานการจองคิว DLT Smart Queqe

เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเตรียมตัว และเอกสารทำใบขับขี่ หรือต่อใบขี่ได้อย่างถูกต้อง จะไม่โดนค่าปรับในกรณีที่ไม่พกใบขับขี่, ไม่มีใบขับขี่ และใบขับขี่หมดอายุได้ และสามารถจขับขี่ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 04/01/2024
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”