การันตีเช็กเบี้ยประกันรถถูกลง 30%

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้ 2567


สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้

มือใหม่หัดยื่นภาษีเงินได้มารวมกันตรงนี้ SILKSPAN จะมาสรุปสาระสำคัญให้ทุกคนเข้าใจ โดยเฉพาะเงื่อนไขในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มต้นอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง แล้วถ้ายื่นไม่ทันจะต้องทำอย่างไร ติดตามคำตอบได้ในบทความนี้

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีกี่แบบ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบ ภ.ง.ด. 90 และแบบ ภ.ง.ด. 91 โดยทั้งคู่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้  

1. แบบ ภ.ง.ด. 90

แบบ ภ.ง.ด. 90 คือ แบบแสดงรายได้สำหรับผู้มีรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ประเภท (1) ถึง (8) ที่มีรายรับนอกเหนือจากเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายแบบบุคคลธรรมดา การทำงาน Freelance รวมถึงเงินปันผลก็เข้าข่ายด้วยเช่นกัน โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

 • คนโสด ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทต่อเดือน หรือ 60,000 บาทต่อปี
 • ผู้ที่มีสถานะสมรส ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน หรือ 120,000 บาทต่อปี

2. แบบ ภ.ง.ด. 91

แบบ ภ.ง.ด. 91 คือ แบบแสดงรายได้สำหรับผู้มีรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว โดยจะต้องมีรายได้จากการจ้างแรงงาน หรือมีรายรับเป็นเงินเดือนอย่างเดียว โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศ แบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ

 • คนโสด ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน หรือ 120,000 บาทต่อปี
 • ผู้ที่มีสถานะสมรส ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 18,333 บาทต่อเดือน หรือ 220,000 บาทต่อปี

ยื่นภาษีเงินได้สำหรับปี 2566 เริ่มเมื่อไหร่และสิ้นสุดวันไหน

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2566 นั้น ทางกรมสรรพากรเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยแบ่งการยื่นภาษีเงินได้เป็น 2 กรณีดังนี้

 • ยื่นภาษีเงินได้ด้วยตนเองแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากร ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
 • ยื่นภาษีเงินได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ยื่นได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 750

เอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็น ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ก็ใช้เอกสารเหมือนกัน ดังนี้

 • แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91
 • ใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ กองทุน SSF กองทุน RMF เงินบริจาค เป็นต้น
 • หนังสือรับรองการจ่ายเงินปันผลจากหุ้น และกองทุน
 • ใบ ล.ย. 03 สำหรับยืนยันสิทธิ์การอุปการะบิดา-มารดา
 • เอกสารแสดงการชำระดอกเบี้ยสำหรับการกู้ซื้อบ้าน

วิธียื่นภาษีออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธียื่นภาษีออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร มีขั้นตอนดังนี้

 1. สมัครสมาชิกกับ e-Filing เพื่อเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยให้เข้าสู่ระบบ โดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขประจำตัวประชาชน เป็นชื่อผู้ใช้งาน และใช้รหัสผ่านตามที่ตั้งไว้ตอนสมัครสมาชิก
 2. กรอกรหัส OTP หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้รอรหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS ตามที่ได้แจ้งเบอร์เอาไว้เพื่อยืนยันตัวอีกขั้น
 3. กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่ติดต่อ ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และสถานภาพปัจจุบัน (โสด, สมรส, หย่า)
 4. กรอกเงินได้ กรอกข้อมูลการเงินตามจริงโดยคลิกคำว่า “ระบุข้อมูล” เมื่อกรอกครบถ้วนระบบจะให้เราตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน ซึ่งตามระบบจะมีให้กรอกข้อมูล 5 ส่วนดังนี้
 • รายได้จากเงินเดือน
 • รายได้จากฟรีแลนซ์, รับจ้างทั่วไป, วิชาชีพอิสระ
 • รายได้จากทรัพย์สิน, การทำธุรกิจ
 • รายได้จากการลงทุน
 • รายได้จากมรดกหรือได้รับมา
 1. กรอกค่าลดหย่อน โดยมีกลุ่มลดหย่อนภาษีทั้งหมด 4 กลุ่มดังนี้
 • กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
 • กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนด้านการออมและการลงทุน
 • กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนจากทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ
 • กลุ่มที่ 4 เงินบริจาค
 1. ตรวจสอบข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดครบถ้วน ให้ตรวจสอบข้อมูลการเงินทั้งหมดให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง ทั้งการคำนวณภาษี ยอดที่ต้องชำระ 
 2. ยืนยันการยื่นแบบ เมื่อตรวจอย่างถี่ถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยันการยื่นแบบ” ถือว่าจบวิธียื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีเงินได้ไม่ทันต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด สามารถยื่นด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ตัวเองทุกสาขา แต่มีค่าปรับอยู่ที่ 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้ กรณีมีเงินภาษีที่ต้องชำระ ให้ชำระพร้อมเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

บทลงโทษอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้

 • จงใจไม่ยื่นภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ต้องเสียเบี้ยค่าปรับอีก 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ แถมยังต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ

จงใจแจ้งหลักฐานเท็จ มีโทษปรับ 2,000-200,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี เสียเบี้ยค่าปรับอีก 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ และเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ

สรุปเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้

สรุปเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้ 2567

ทุกคนคงเข้าใจกันแล้วว่า การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีปัจจัยใดที่สำคัญบ้าง รวมไปถึงวิธียื่นภาษีออนไลน์ที่มีความสะดวกไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานสรรพากรให้ยุ่งยาก แต่ก็ต้องมีความรอบคอบเรื่องเอกสารอย่างแม่นยำอีกด้วย หากใครต้องการจะยื่นทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์จะสะดวกที่สุด และใครกำลังมองหาประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี สามารถปรึกษากับ SILKSPAN เพื่อให้ได้กรมธรรม์ที่เหมาะกับคุณที่สุด


เขียนโดย : SILKSPAN SPECIALIST
เผยแพร่วันที่ : 23/02/2024
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”

กำลังโหลด