ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

เอกสารต่อใบขับขี่รถยนต์ 2567 มีอะไรบ้าง เสียเงินเท่าไร


เอกสารต่อใบขับขี่รถยนต์ 2567 มีอะไรบ้าง เสียเงินเท่าไหร่

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ต้องการจะต่ออายุใบขับขี่ทั้งแบบประเภท 2 ปี เป็น 5 ปี หรือ 5 ปี เป็น 5 ปี ที่ต้องเตรียมเอกสารต่อใบขับขี่ให้พร้อม แม้ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกจะอนุญาตให้เข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ว แต่ก็ยังจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปดำเนินการยื่นเอกสารเช่นเดิม

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง และต้องเข้าอบรมตามที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และระยะเวลาในการต่ออายุล่วงหน้าสามารถทำได้กี่วัน หรือในกรณีที่ขาดการต่ออายุ จะต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้ Silkspan ผู้ให้บริการเช็กราคาประกันรถยนต์และต่อประกัน ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่อใบขับขี่มาฝากทุกคนแล้วที่นี่

เอกสารต่อใบขับขี่ที่ต้องใช้สำหรับทั้งประเภท 2 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี นั้น กรมการขนส่งทางบกได้มีการอัปเดทข้อมูลล่าสุดในเรื่องของเอกสาร โดยระบุว่าผู้ที่ต้องการขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกประเภทจำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการยื่นขอสิทธิ์ เพื่อเป็นการแสดงว่าผู้ขอทำใบอนุญาตขับรถไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับขี่ และเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งใบรับรองแพทย์นั้นจำเป็นจะต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน โดยคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เพราะฉะนั้น อย่าลืมที่จะต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ให้พร้อมด้วย เพื่อยื่นคู่กับเอกสารต่อใบขับขี่อื่น ๆ

 

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี

การต่อใบขับขี่แบบ 2 ปีนั้น ถือเป็นใบขับขี่แบบชั่วคราว สำหรับผู้ที่เพิ่งทำใบขับขี่ครั้งแรก เมื่อหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ ก็จำเป็นที่จะต้องต่ออายุใบขับขี่ใหม่ แต่จะเปลี่ยนจากแบบ 2 ปี ให้เป็นแบบ 5 ปีแทน

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

 1. ใบขับขี่เดิม
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่

 • 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ประเภท 2 ปี เป็น 5 ปีนั้น เจ้าของใบขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน (อัปเดทล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก วันที่ 1 เม.ย. 64)

กรณีขาดต่อใบขับขี่

 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

ในส่วนของการต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 เป็น 5 ปี ถือเป็นการต่ออายุใบขับขี่ทั่วไป ซึ่งผู้ขับขี่รถจำเป็นที่จะต้องต่อใบขับขี่ทุกครั้งเมื่อหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ ตามกำหนดระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเอาไว้

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 3. อบรมต่อใบขับขี่เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปีนั้น เจ้าของใบขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน (อัปเดทล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก วันที่ 1 เม.ย. 64)

กรณีขาดต่อใบขับขี่

 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี จำเป็นที่จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

 

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่

ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์แบบ 2 ปีเป็น 5 ปี

 • 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์แบบ 5 ปีเป็น 5 ปี

 • 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

ต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี

 • 255 บาท (ค่าใบขับขี่ 250 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

 

รวมข้อสงสัยเกี่ยวเอกสารต่อใบอนุญาตขับขี่

เอกสารใบขับขี่หายต้องทำอย่างไร

1.จองคิวผ่านแอป หรือหน้าเว็บไซต์ DLT Smart Queue

2.เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันนัด

3.ชำระค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่ และรอรับใบขับขี่ใหม่ได้เลย

สามารถใช้เอกสารอะไรแทนได้หากใบขับขี่หาย และยังไม่ได้ไปทำใบขับขี่ใหม่

        ในปัจจุบันสามารถใช้งาน “ใบขับขี่ดิจิทัล” แบบชั่วคราวผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence 

iOS ดาวน์โหลดที่นี่ (ที่นี่-https://apps.apple.com/th/app/dlt-qr-licence/id1437216015)

Android ดาวน์โหลดที่นี่ (ที่นี่- https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.dlt.qrlicence&hl=th&gl=US&pli=1

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อใบขับขี่

        เพื่อให้การต่ออายุใบขับขี่กลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น SILKSPAN รวบรวมเอกสารต่อใบขับขี่ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณที่เกี่ยวข้องกับการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ และการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อให้คุณค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 

        เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเตรียมเอกสารต่อใบขับขี่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นจะต้องวุ่นวายในวันที่เดินทางเข้าไปทำใบขับขี่ใหม่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าลืมนำใบรับรองแพทย์ไปด้วย ตามประกาศใหม่ของกรมการขนส่งทางบก ก็จะช่วยให้คุณสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าหากต้องการที่จะต่ออายุประกันรถยนต์ สามารถเช็กราคาประกันรถยนต์กับเราได้ง่าย ๆ พร้อมต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์กับเรา แล้วนำไปยื่นที่ขนส่งได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : sanook.com


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 02/01/2024
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”