ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

กรมขนส่งทางบกเปิดทำใบขับขี่แล้ว วันไหน เมื่อไหร่ ใครทำได้บ้าง?


กรมขนส่งทางบกเปิดทำใบขับขี่แล้ว วันไหน เมื่อไหร่ ใครทำได้บ้าง?

หลังจากที่กรมขนส่งทางบกได้ประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการบางส่วนไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางกรมขนส่งทางบกได้ออกมาประกาศกำหนดการเปิดให้บริการการทำใบขับขี่ โดยจะแบ่งการเปิดให้บริการเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการเปิดบริการในส่วนที่ไม่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้มีดังนี้

 1. ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียน หรือ การทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่งดให้บริการก่อนหน้านี้
 2. ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ส่วนบุคคลล่วงหน้า 90 วัน หรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่ผ่านการอบรมผ่านระบบ e-learning เรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนอบรมทําใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์)
 3. ผู้ที่ต้องการขอเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล แต่เฉพาะใบขับขี่ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น
 4. ผู้ที่ต้องการขอใบแทน กรณีใบขับขี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถชำรุด หรือสูญหาย
 5. ผู้ที่ต้องการขอแก้ไขใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 6. ผู้ที่ต้องการขอใบขับขี่ระหว่างประเทศ
 7. ผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรองใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 8. ผู้ที่ต้องการขอคัด และรับรองสำเนาใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 9. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือดรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 10. ผู้ที่ต้องการขอรับ และต่อใบขับขี่สาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบว่าไม่พบประวัติอาชญากรรม
 11. ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

ช่วงที่ 2

จะเปิดให้บริการในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกส่วน

– สำหรับผู้ที่ได้จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้ที่ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 9.00น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน

– สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการ แต่ยังไม่ได้จองคิว จะต้องทำการจอคิวก่อนเท่านั้น เนื่องจากต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ เพื่อไม่ให้แออัดจนเกินไป โดยสามารถเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ ผ่านเว็บไซด์ https://gecc.dlt.go.th ก็ได้

 

ข้อยกเว้นในกรณีต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการยกเว้นการสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน 1 ปี ยกเว้นการทดสอบการขับรถ สำหรับผู้ขอใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน 3 ปี และยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่หมดอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 30 กันยายนนี้

 

และเพื่อเป็นการลดภาระของประชาชน กรมการขนส่งทางบกยังอนุโลมให้สามารถใช้เอกสารประกอบการขออนุญาตต่างๆ ที่สิ้นอายุไปแล้วระหว่างที่กรมการขนส่งงดให้บริการ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และผลผ่านการอบรมผ่าน e-learning โดยสามารถใช้เอกสารดังกล่าวได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายนนี้

อ่านเรื่อง : ขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ มีอะไรบ้าง

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 01/06/2020
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”