ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

ประกันภัยรถยนต์จำเป็นแค่ไหน รถยนต์ทุกคันต้องทำใช่หรือไม่


ประกันภัยรถยนต์จำเป็นแค่ไหน รถยนต์ทุกคันต้องทำใช่หรือไม่

การทำประกันภัยรถยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับรถยนต์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรถยนต์ทุกคันต้องทำการต่อพ.ร.บ.รถยนต์เป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นการได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ความคิดที่ว่ามีพ.ร.บ.รถยนต์อยู่แล้วจำเป็นจะต้องทำประกันรถยนต์จริงหรือไม่ ยังมีความจำเป็นหรือเปล่า แค่มีพ.ร.บ.รถยนต์จะได้รับความคุ้มครองดีเท่ากับมีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไหม? รวมไปถึงถ้าต้องการทำประกันรถยนต์ เราควรต้องรู้ข้อมูลอะไรก่อนบ้าง หรือเลือกตัดสินใจทำได้จากอะไรบ้าง บทความนี้จะทำการสรุปให้กับคุณ

 

พ.ร.บ.รถยนต์คืออะไร

พ.ร.บ.รถยนต์ถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่สำหรับคนมีรถทุกคนต้องเข้าใจ พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ ซึ่งตัวพ.ร.บ.รถยนต์จะเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ เช่น ถ้าหากคุณโดนรถชน และได้รับบาดเจ็บ คุณเองก็สามารถได้รับความคุ้มครองจากพ.ร.บ.รถยนต์ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการได้รับความคุ้มครองจากพ.ร.บ.รถยนต์นั้น ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายถูก ถึงแม้ว่าคุณเป็นฝ่ายผิดเองก็ตามก็จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นที่ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บ กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต ทั้งหมดนี้พ.ร.บ.รถยนต์จะให้ความคุ้มครองแบบที่คุณไม่ต้องจำเป็นจะต้องพิสูจน์ถูก หรือผิดซึ่งจะได้รับความคุ้มครองในทันที แต่ถ้าหากคุณได้รับการพิสูจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นฝ่ายถูก คุณจะสามารถได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บ กรณีที่เกิดการเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวร กรณีเสียชีวิต หรือในกรณีที่คุณต้องได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ทั้งหมดนี้จะได้รับเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น

 

ทำไมต้องทำพ.ร.บ.รถยนต์

1.ให้ความคุ้มครองกับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์

2.รถยนต์ทุกคันจำเป็นต้องต่ออายุทุกปี รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกเองเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง

3.ถ้าไม่ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ถือว่าผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

4.ถ้าไม่ต่อพ.ร.บ.รถยนต์จะทำการต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้

5.เมื่อทำการต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ก็จะทำให้โดนโทษอีกต่อหนึ่งซึ่งอาจโดนปรับ 400-1,000 บาท

6.หากฝ่าฝืนขับต่อ เกิดอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ล็อคราคา ต่อประกันชั้น 1 ล่วหน้าก่อนหมดอายุ

พ.ร.บ.รถยนต์ต่างกับประกันภัยรถยนต์อย่างไร

พ.ร.บ.รถยนต์ คือ ประกันภัยภาคบังคับ

การต่อพ.ร.บ.ให้กับรถยนต์ทุกๆ ปีถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ และเป็นภาคบังคับที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในทุกๆ ปี และไม่ควรปล่อยให้พ.ร.บ.รถยนต์ขาดการต่อเลยแม้แต่ 1 วัน ถึงแม้ว่ารถยนต์คุณจะมีการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ทุกๆ ปีแล้ว แต่ความคุ้มครองจากพ.ร.บ.ก็ยังให้ความคุ้มครองแต่เพียงเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจำนวนหนึ่งเท่านั้น และอาจไม่ครอบคลุมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเช่นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ ประกันภัยภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ก็จะมีความตรงตัวตามชื่อของตัวประกันเลย นั่นคือจะต้องมีการทำ หรือต่ออายุ “ด้วยความสมัครใจ” การเลือกต่อ หรือทำประกันภัยรถยนต์ในภาคสมัครใจเป็นการที่คุณเลือกที่จะเพิ่มความคุ้มครองให้รถยนต์ของคุณ และเพิ่มความคุ้มครองเสริมในหัวข้ออื่นๆ ที่ประกันภัยภาคสมัครใจ หรือพ.ร.บ.รถยนต์ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ในกรณีต่างๆ การที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก หรือจะเป็นกรณีไฟไหม้ รถสูญหายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ก็ให้ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน ซึ่งความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ก็แบ่งการให้ความคุ้มครองของประกันภัยแต่ละชั้นที่แตกต่างกันระหว่างประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+,ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ และประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

 

เหตุผลที่ควรทำประกันภัยรถยนต์

1.เพื่อให้รถยนต์ของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ที่พ.ร.บ.อาจให้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุม

2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นในตอนที่เคลมประกัน และอาจเป็นจำนวนที่สูงเกินวงเงินคุ้มครองจากพ.ร.บ.

3.ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ ตามเงื่อนไขของประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น

4.รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือมีปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนก็สามารถหาอู่ซ่อมที่สามารถช่วยดูแลให้คุณได้ทั่วประเทศ

5.ได้รับบริการเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อุ่นใจทุกครั้งในการเดินทาง

 

เหตุผลที่ควรทำประกันภัยรถยนต์

ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ต้องรู้อะไรบ้าง

ความคุ้มครองที่รถยนต์ต้องการ

รถยนต์ของคุณเป็นรถใหม่ หรือรถเก่ามีอายุ ขับบ่อยมากน้อยแค่ไหน และรถยนต์ของคุณต้องการความคุ้มครองมากหรือไม่ ถ้าหากเป็นรถใหม่ อายุไม่เกิน 5 ปี โดยทั่วไปก็มักจะเลือกประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อให้รถยนต์ได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุมในทุกด้าน แต่ถ้าหากคุณต้องการเซฟเงินค่าประกันภัยรถยนต์ลง ก็ยังสามารถเลือกทำเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 LowCost หรือชั้น 2 ก็สามารถช่วยคุณประหยัดเงินลงไปได้ แต่ถ้ารถยนต์ของคุณมีอายุเกิน 5-7 ปีขึ้นไป ถ้าหากต้องการให้รถยนต์ได้รับความคุ้มครองที่สูงอยู่ก็สามารถเลือกเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ได้ หรือถ้ารถยนต์ของคุณมีอายุมากกว่านั้น หรือเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้มีการใช้งานที่บ่อยก็สามารถเลือกทำเป็นประกันรถยนต์ชั้น 3+ หรือชั้น 3 ได้เช่นกัน

หาข้อมูลบริษัทประกันภัยรถยนต์ก่อนการซื้อ หรือต่อประกันภัยรถยนต์

ก่อนการทำประกันภัยรถยนต์ควรทำการศึกษาจุดเด่นของประกันภัยรถยนต์แต่ละบริษัท บริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงก็อาจจะมีค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่สูงตามไปด้วยเช่นกัน หรือในบางบริษัทอาจมีทุนประกัน หรือความคุ้มครองเพิ่มเติมในบางหัวข้อที่บริษัทบางแห่งไม่มี หรือในบางบริษัทอาจมีบริการเสริมที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงเซอร์วิสในการให้บริการทั้งก่อน และหลังการขายว่าเป็นอย่างไร ขั้นตอนการเคลมเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุยากหรือไม่ หรือจะเป็นการประสานงานกับอู่ซ่อมว่าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ ก็ควรหาข้อมูลเหล่ามาเพื่อพิจารณา แต่ถ้าหากคุณกำลังมองประกันภัยรถยนต์ SILKSPAN รวบรวมประกันภัยรถยนต์จากกว่า 20 บริษัทชั้นนำมาไว้หาคุณเปรียบเทียบทั้งเบี้ยประกัน ทุนประกัน ความคุ้มครองต่างๆ รวมไปถึงบริการเสริมที่มี หากคุณสนใจสามารถเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ฟรีที่นี่ หรือสอบถาม ปรึกษาได้เลยที่ SILKSPAN LINE OFFICIAL

 

สรุปว่าถ้ามีพ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ยังต้องทำประกันภัยรถยนต์ไหม?

คำตอบคือยังควรทำประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.รถยนต์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นทั้งฝ่ายถูก และผิด และให้ความคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก แต่วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่พ.ร.บ.รถยนต์ให้ความคุ้มครอง การทำประกันภัยรถยนต์ก็ถือว่ายังจำเป็น เพื่อให้รถยนต์ของคุณ ตัวผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมไปถึงคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม ช่วยคุณเซฟค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าซ่อมรถยนต์ที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น และรถยนต์ของคุณได้รับความเสียหายก็สามารถสบายใจได้เลยว่ารถยนต์ของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอน


เขียนโดย : ECOMONEY
เผยแพร่วันที่ : 30/04/2024
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”