พนักงาน SILKSPAN.COM กว่า 300 คนแสดงพลังร่วมมือร่วมแต่งผีเฮฮาปาร์ตี้วันฮาโลวีน

ตุลาคม 2556 -- พนักงาน SILKSPAN.COM กว่า 300 คนร่วมมือร่วมใจกันแต่งฉลองวันฮาโลวีน แสดงพลัง ของบริษัท ซิลค์สแปน จำกัด ศูนย์รวมบัตรเครดิต สินเชื่อ และประกันภัย แบบออนไลน์ เน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 1 ล้านราย