3 วิธีเพิ่มโอกาสอนุมัติ 80%

3 วิธีเพิ่มโอกาสอนุมัติ 80%

รู้หรือไม่ 80% ของผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ มีสาเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้อง

วันนี้เราจึงขอเสนอ 3 วิธีเตรียมเอกสารการสมัครบัตรเครดิต สินเชื่อ ที่จะช่วยคุณเพิ่มโอกาสอนุมัติได้สูงถึง 80%

วิธีที่ 1 Update สมุดบัญชีสม่ำเสมอ

 1. สมุดบัญชี (Book Bank) ต้อง update วันที่ล่าสุดในสมุดให้เป็นเดือนปัจจุบัน
 2. สมุดบัญชี ต้องแสดงรายการยอดเงินเดือนเข้าอย่างสม่ำเสมอ โดยนับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สำหรับพนักงานบริษัท แสดงรายรับย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำหรับเจ้าของกิจการ แสดงรายรับย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หากสมุดบัญชีขาดการ update เกิน 3 เดือน ต้องขอรายละเอียดการหมุนเวียนเงินในบัญชี หรือที่เรียกว่า Statement ย้อนหลังไป 3 เดือน ซึ่งสามารถขอได้จากสาขาธนาคารบัญชีนั้นๆ โดยใช้ระยะเวลาในการขออย่างน้อย 3 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

วิธีที่ 2 สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน

ใช้สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนตัวจริงล่าสุดจะช่วยเพิ่มโอกาสอนุมัติได้ดีที่สุด เพราะมีความน่าเชื่อถือกว่าเพราะปลอมแปลงได้ยาก


วิธีที่ 3 เซ็นให้เหมือนกันและครบทุกแผ่น

ให้เซ็นชื่อและเขียนข้อความรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ให้เหมือนกัน และครบทุกแผ่น

วิธีเซ็นเอกสารให้ปลอดภัย
 1. ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสาร เช่น เพื่อใช้สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น
 2. ระบุวันเดือนปีที่เซ็นเอกสาร
 3. ควรใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินมากกว่าสีดำ เนื่องจากธนาคารจะแยกเอกสารระหว่างสำเนาตัวจริงกับสำเนาถ่ายเอกสารได้ง่ายกว่า และไม่ควรใช้ดินสอเซ็นชื่อบนเอกสารเด็ดขาด
 4. ควรเซ็นหรือเขียนข้อความทับตัวหนังสือบนสำเนาเอกสาร เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำเอกสารไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์
 5. ด้านหลังของเอกสาร ควรขีดเส้นยาวทแยงมุมเพื่อป้องกันนำเอกสารสำคัญไปใช้งานต่อ

ตัวอย่างสมุดบัญชี (Book Bank)

หน้าปกสมุดบัญชี
สมุดบัญชีธนาคาร
รหัสเงินเดือนเข้า
แต่ละธนาคารจะแตกต่างกัน
ดูตัวอย่าง Code ธนาคาร Click
ชื่อธนาคาร รหัสเงินเดือนเข้า
ธนาคารกรุงเทพ SAL,MCL(NBL+077H,NBL+101H)
ธนาคารกสิกรไทย TRN+7106,TRN+7496
ธนาคารกรุงไทย AVL,PCT,GCR,DSL,PSL
ธนาคารทหารไทย NTR,001A,SLY
ธนาคารไทยทนุ AUTO PAYROLL
ธนาคารไทยพาณิชย์ CDN+0800A,ATS+ชื่อบริษัท, X1
ธนาคารนครหลวงไทย TDN+0003
ธนาคารยูโอบีรัตนสิน MD
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์นนครธน TK(รายการเงินโอนใช้ code เดียวกัน)
ธนาคารศรีนคร TRN+7101
ธนาคารไทยธนาคาร XDN+8870
ธนาคารเอเซีย UC/CE/TR+926,AUTO PYROLL
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา TDN,CDN+015H,CDN+0103H
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ CHS+9999(เฉพาะพนักงานธ.อาคารสงเคราะห์เท่านั้น)

<< back

ตัวอย่าง Statement<< back

ตัวอย่างสลิป และหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบที่ 1 สลิปคาร์บอน ดีที่สุดไม่ต้องใช้ Bookbank หรือ Statement

<< back
แบบที่ 2 สลิปเงินเดือนทั่วไป ต้องใช้คู่กับ Bookbank หรือ Statement

<< back
แบบที่ 3 หนังสือรับรองเงินเดือน ต้องใช้คู่กับ Bookbank หรือ Statement

<< back

ตัวอย่าง ลายเช็น
<< back