เช็กเบี้ย และความคุ้มครองประกันชีวิตเพื่อบุพการี (ผู้สูงอายุ)

อายุ 75 ปี ยังมีเงินใช้ ได้เงินสูงสุด 200,000 บาท

ระบุข้อมูล > กดเช็กเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

กรอกรายละเอียด เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ประกันชีวิตเพื่อบุพการี (ผู้สูงอายุ)

ครบสัญญารับเงินคืน
สูงถึง 600,000 บาท*

คุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป่วย
และจากอุบัติเหตุ
สูงถึง 600,000 บาท*

วันครบรอบปีกรมธรรม์
ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี
รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงถึง 200,000 บาท*

สมัครวันนี้
รับความคุ้มครอง COVID-19 ฟรี

*สำหรับความคุ้มครองแผน 8
**คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี เพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ผู้ที่ต้องการหาความคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่ต้องการมีมรดกให้ลูกหลาน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1
50,000
แผนที่ 2
100,000
แผนที่ 3
150,000
แผนที่ 4
200,000
แผนที่ 5
250,000
แผนที่ 6
300,000
แผนที่ 7
350,000
แผนที่ 8
400,000
ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
 • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับเงินคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(1)
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 1) รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด 2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 เสียชีวิตทุกกรณีรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(2)
 • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณีรับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(2)

หมายเหตุ

(1) กรณี 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

(2) กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่ บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี)หักด้วยผลประโชยน์กรณีเสียชีวิต ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ

(1) ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

(2) ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด

(3) กรณีเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

(4) กรณี 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีมีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

เบี้ยฯ เริ่มต้น

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 2 ล้านราย

มืออาชีพ

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผล ทำประกันออนไลน์ อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

เปิดให้บริการ
มากว่า 23 ปี

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย
4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

รับประกันโดย

หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากภัยสงครามเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบริษัทประกันชีวิตจากต่างชาติได้ปิดกิจการย้ายกลับภูมิลำเนา ด้วยเหตุนี้ทำให้คนไทยและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1.  อายุรับประกัน : 50 – 70 ปี
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
 3. ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 6. ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องแถลงสุขภาพ

หมายเหตุ 
“ไทยประกันชีวิต บุพการีมีเงินใช้ (เพื่อผู้สูงอายุ)” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน “เอ็กซ์ตร้า ซีเนียร์ (Extra Senior) (เพื่อผู้สูงอายุ)” เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น สิทธิพิเศษสำหรับ 200 กรมธรรม์แรก ที่ชำระเบี้ยประกันกรมธรรม์งดแรก 15,000 บาทเป็นต้นไป ผ่านบัตรเครดิต โดยจะได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรงจากการติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล COVID-19 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด