ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

ทำใบขับขี่ใหม่ 2567 ทำอย่างไร อบรมออนไลน์ได้หรือไม่


ขั้นตอนทำใบขับขี่ใหม่ 2567 มีอะไรบ้าง อบรมออนไลน์ได้หรือไม่

ผู้ที่จะสามารถทำใบขับขี่รถยนต์ได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่เพิ่งทำครั้งแรกมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ออนไลน์

1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

        สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำใบขับขี่ หลังจากนั้นให้คุณบันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่ง

ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue >> กดอ่านได้ที่นี่

2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่ใหม่

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

4. อบรมทำใบขับขี่ใหม่

 • การอบรมเพื่อทำใบขับขี่ใหม่สำหรับผู้ที่ทำครั้งแรก ต้องไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้
 • ระยะเวลาในการอบรมทำใบขับขี่ใหม่ จะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า (9.30 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 – 15.30 น.)

5. สอบข้อเขียนทำใบขับขี่ใหม่

 • สอบข้อเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
 • ข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ จะต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 90% หรือ 45 ข้อ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไป หรือไม่เกิน 90 วันหลังอบรม

        ต้องการดูแนวข้อสอบใบขับขี่ สามารถดูได้เลยที่นี่ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมเฉลย

 

ล็อคราคา ต่อประกันชั้น 1 ล่วหน้าก่อนหมดอายุ

 

6. สอบปฏิบัติทำใบขับขี่ใหม่ด้วยการทดสอบขับรถ

        การสอบปฏิบัติจะต้องนัดหมายในวันอื่น ซึ่งขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์ภาคปฏิบัติ มีด้วยกัน 3 ท่าดังนี้

 • ท่าเดินหน้าและถอยหลัง
 • ท่าจอดรถเทียบทางเท้า
 • ท่าขับรถถอยเข้าซอง

เทคนิคและขั้นตอนได้ที่ >> กดอ่านได้ที่นี่

7. ชำระเงิน / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ชั่วคราว มีอายุ 2 ปี

 • ค่าทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าบัตรพลาสติก (Smart Card) 100 บาท

 

ทำใบขับขี่ใหม่ 2566 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณสมบัติการทำใบขับขี่ใหม่

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

 

ระยะเวลาการทำใบขับขี่ใหม่

จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 วัน

ทำใบขับขี่ใหม่ วันที่ 1

 • ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • อบรมการขับขี่ 5 ชั่วโมงโดยประมาณ โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า (9.30-12.00) และช่วงบ่าย (13.00-15.30)
 • ทำการทดสอบทฤษฎี และข้อสอบใบขับขี่ข้อเขียนภายในวันนั้น

ทำใบขับขี่ใหม่ วันที่ 2

 • จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เป็นการสอบภาคปฏิบัติ
 • รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุ 2 ปี

(ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ)

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 02/01/2024
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”