SILKSPAN

รวมเบอร์ฉุกเฉินที่ควรเมมไว้

รวมเบอร์ฉุกเฉินทื่ควรเมมไว้

บางครั้งเราคิดว่าเราดูแลรถได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว เข้าอู่ดี เช็กตามระยะสม่ำเสมอ เวลาขับก็ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ยังอาจเกิดขึ้นได้อยู่ดี บางทีขับไปไกลจากละแวกบ้าน จะเรียกคนที่บ้านมาช่วยก็คงจะลำบาก แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

รถเสีย / อุบัติเหตุ

  • 1193 - ตำรวจทางหลวง เมื่อมีเหตุบนทางหลวง
  • 1146 - กรมทางหลวงชนบท สำหรับเหตุบนทางหลวงชนบท
  • 1554 - หน่วยแพทย์กู้ชีพ ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงกรณีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • 199 - เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ในกรณีที่รถยนต์ไหม้

เรียกประกัน

  • 1186 - สายด่วนประกันภัย สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยเพื่อให้ได้รับความยุติธรรม 24 ชั่วโมง

รถหาย

  • 1192 - หากรถหาย สามารถโทรเบอร์นี้ได้เลย

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

  • 1646 - สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินในกรุงเทพฯ โดยเจ้าหน้าที่จะประมาณอาการก่อนว่าอยู่ในความรุนแรงระดับไหน หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ไปยังจุดที่คุณอยู่
  • 1669 - สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน ครอบคลุมทุกจังหวัด

สอบถามเส้นทาง / ข่าวจราจร

  • 1197 - สายด่วนจราจร สามารถสอบถามเส้นทาง เส้นที่จราจรติดขัด หรือไม่สามารถผ่านได้
  • 1644 - สวพ. 91 สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นข่าวจราจร ของหาย แจ้งเหตุ แจ้งเตือนเหตุ และช่วยประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่
  • 1137 - จส 100 ให้บริการเหมือน สวพ. 91
  • 1677 - ร่วมด้วยช่วยกัน
  • 1543 - ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ สามารถสอบถามเส้นทางบนทางด่วน และขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

ออกต่างจังหวัด

  • 1155 - ตำรวจท่องเที่ยว หากมีเหตุเกิดขึ้นระหว่างที่คุณไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้

สุดท้ายในภาวะคับขัน หากนึกเบอร์ไหนไม่ออก ให้โทรเบอร์ที่ทุกคนจำได้ขึ้นใจ นั่นคือ 191 หรือ 1190 เบอร์ขอความช่วยเหลือพื้นฐานที่ใช้ได้ทุกเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง


บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด