การันตีเช็กเบี้ยประกันรถถูกลง 30%

เลือกซื้อประกันลดหย่อนภาษีแบบไหนคุ้มที่สุด อัปเดต 2567


ซื้อประกันลดหย่อนภาษีแบบไหนคุ้มที่สุด

ทุกคนๆ ที่มีรายได้ล้วนต้องเสียภาษีเงินได้เป็นประจำทุกปี โดยมีอัตราภาษีมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไปตามรายได้จากการทำงานในแต่ละปี และมีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกซื้อประกันลดหย่อนภาษี ให้จ่ายน้อยลงหรืออาจรับการยกเว้นทั้งหมดได้เลย วันนี้ SILKSPAN เลยถือโอกาสนี้ นำเอาข้อมูลที่สำคัญต่อการทำประกันชีวิตลดหย่อนภาษีสำหรับมือใหม่ที่ฐานเงินเดือนถึงเกณฑ์ ซื้อกรมธรรม์แบบไหนได้บ้าง ประกันรถยนต์เอามาลดหย่อนได้ไหม ไปดูกันเลย

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีแบบไหนได้บ้าง

เบี้ยประกันที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้มี 2 หมวดคือ ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อีกทั้งยังต้องเช็กในตัวกรมธรรม์ด้วยว่า เอื้ออำนวยต่อการนำไปลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหน อีกทั้งการทำประกันลดหย่อนภาษีนั้นยังเป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้คุณออมเงินได้โดยมีกรมธรรม์มาช่วยป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งชีวิตและร่างกาย เราไปเจาะลึกกันเลยดีกว่า ว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้อย่างไรบ้าง

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้สามารถแบ่งประเภทแยกย่อยได้ 2 ประเภทดังนี้

ประกันชีวิตทั่วไป

ประกันชีวิตทั่วไปที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไปและมีเงินคืนระหว่างสัญญาไม่เกิน 20% นำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะต้องมีการแจ้งสิทธิ์ลดหย่อนกับทางบริษัทประกันเพื่อยื่นให้แก้กรมสรรพากร

ประกันชีวิตบำนาญ

ประกันชีวิตบำนาญสำหรับตัวเองลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตแบบทั่วไป จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนอีก 100,000 บาท เท่ากันจะได้สิทธิ์ลดหย่อนรวมทั้งหมดไม่เกิน 300,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีของประกันชีวิต

เงื่อนไขอื่นๆ ที่สรรพากรกำหนดไว้เกี่ยวกับประกันชีวิตลดหย่อนภาษี มีดังต่อไปนี้

 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ทำให้พ่อและแม่ นำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคนละ 15,000 บาท หากทำให้ทั้งพ่อและแม่ก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนรวมกัน 30,000 บาท
 • ในกรณีที่พี่น้องช่วยกันจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้พ่อและแม่ สามารถลดหย่อนภาษีได้แบบหารครึ่ง เช่น ค่าเบี้ยพ่อ 15,000 บาท หาร 2 คนจะเท่ากันได้สิทธิ์ลดหย่อนคนละ 7,500 บาท

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 

ประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท หากทำประกันชีวิตรวมด้วยสามารถนำไปลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทำร่วมกันประกันชีวิตบำนาญ สามารถนำเบี้ยไปรวมกันเพื่อลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000 บาท

ประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อและแม่

ประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อและแม่ ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคนละ 15,000 บาท หากทำให้ทั้งพ่อและแม่ก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนรวมกัน 30,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีของประกันสุขภาพ

 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิตของคู่สมรสสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,000 บาทแต่ต้องเป็นการทำกรมธรรม์ที่อยู่ในช่วงสมรสกันแล้วเท่านั้น
 • ในกรณีที่พี่น้องทางสายเลือดช่วยกันออกค่าประกันสุขภาพให้พ่อหรือแม่ สามารถหารครึ่งได้เหมือนกันประกันชีวิต

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 750

ประกันรถยนต์ใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

ประกันรถยนต์ใช้ลดหย่อนภาษี ไม่ได้ เพราะกรมสรรพากรกำหนดไว้ว่าประกันวินาศภัยทุกประเภทไม่เข้าข่ายการลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และแน่นอน ประกันรถยนต์ก็ถูกรวมอยู่ในหมวดของประกันวินาศภัยเช่นกัน ดังนั้นถ้าต้องการหย่อนภาษีควรลงทุนกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างตรงจุด

สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอื่นๆ ที่กรมสรรพากรกำหนด

ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว

 • ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว ไม่เกิน 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนภาษีคู่สมรส ไม่เกิน 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนภาษีฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนภาษีบุตร สูงสุดคนละ 30,000 บาท
  • ต้องเป็นบุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
  • บุตรอายุไม่เกิน 20 หรือ 25 ปี กำลังศึกษาอยู่
  • บุตรที่มีสถานะเป็นผู้ได้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่จำกัดอายุ
  • บุตรคนที่ 2 ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ได้รับสิทธิ์สูงสุดคนละ 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองและคู่สมรส ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 คน รวมกันไม่เกิน 120,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะผู้พิการ สูงสุดคนละ 60,000 บาท  โดยผู้พิการจะต้องมีรายได้ปีละไม่เกิน 30,000 บาท ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และมีหนังสือรับรองการอุปการะ

ค่าลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาค

 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนตามจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษีทั้งหมด
 • เงินบริจาคเพื่อสังคม (การศึกษา, กีฬา, ประโยชน์สาธารณะ, สถานพยาบาล) ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาค สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษีทั้งหมด
 • เงินบริจาคพรรคการเมือง ลดหย่อนได้สูงสุด 10,000 บาท

สรุปเกี่ยวกับการซื้อประกันลดหย่อนภาษี

สรุปเกี่ยวกับการซื้อประกันลดหย่อนภาษี

การทำประกันลดหย่อนภาษี เป็นแนวทางที่ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการเรื่องภาษีได้ดี เพราะในความเป็นจริงนั้นมีเงื่อนไขต่างๆ มากมายที่ช่วยลดหย่อนค่าภาษีเงินได้จำนวนมาก แต่ก็ต้องแนะนำว่า ควรดูฐานภาษีเงินได้ที่ต้องเสียประกอบด้วยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนไปกับปัจจัยต่างๆ มั้ย? เช่นฐานภาษีเงินได้ 5% แต่เลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าไม่สอดคล้องกับภาษีที่ต้องจ่าย ก็อาจจะไม่คุ้มได้ ดังนั้นต้องศึกษาให้รอบคอบ หรือปรึกษากับ SILKSPAN ก่อนได้ว่าควรเลือกประกันสุขภาพหรือประกันตัวอื่นๆ อย่างไรดี พวกเรายินดีให้บริการ


เขียนโดย : SILKSPAN SPECIALIST
เผยแพร่วันที่ : 23/02/2024
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”

กำลังโหลด