การันตีเช็กเบี้ยประกันรถถูกลง 30%

คปภ คือใคร? มีหน้าที่อะไร ทำความรู้จักกับ คปภ. สำหรับผู้ทำประกัน


คปภ คือ

        หลายคนคงสงสัยว่า คปภ คืออะไร? คปภ. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย มีหน้าที่ตรวจสอบบริษัทประกันภัย ดูแลกิจกรรมของบริษัท ประกันการปฏิบัติตามอุตสาหกรรม และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ไทย นอกจากนี้ คปภ คือหน่วยงานที่กำหนดแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย และส่งเสริมการศึกษาของประชาชนอย่างแข็งขันและตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองการประกันภัย ซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ คปภ คืออะไร และมีหน้าที่สำคัญอย่างไรบ้าง

 

คปภ คืออะไร

        คปภ คืออะไร? หลายๆ คนเองที่ประกันภัยรวมไปถึงคนมีรถที่ต้องทำประกันให้รถยนต์ ก็อาจจะค่อนข้างคุ้นหูดีกับคำว่า คปภ. ซึ่งคำว่า คปภ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Insurance Commission (OIC) ซึ่ง คปภ คือหน่วยงานที่ไม่ได้ดำเนินงานทั้งโดยส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นการดำเนินงานโดยนิติบุคคลที่ทำการดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ คปภ คือหน่วยงานที่มีจุดประสงค์เพื่อทำการดูแล ตรวจสอบ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ทำประกันภัย และช่วยดูแลเรื่องการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะต้องได้รับผลประโยชน์ที่มาจากการทำประกันภัย เพื่อให้ทางผู้บริโภค หรือผู้ทำประกันภัยได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ถูกต้องโดยไม่ได้เสียเปรียบ และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างได้อย่างครอบคลุมตามเนื้อหาหรือเงื่อนไขที่ได้มีการระบุไว้ในกรมธรรม์

 

คปภ. สำคัญอย่างไร

 

คปภ สำคัญอย่างไรกับผู้ทำประกันรถ

        นอกจาก คปภ คือหน่วยงานที่จะมาช่วยเหลือเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ได้เข้าใจแล้ว ยังมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับคนที่ทำประกันภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ คปภ คือหน่วยงานที่จะมีความสำคัญในการช่วยดูแลในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดูแลเรื่องเงื่อนไข และช่วยดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ต้องได้รับ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ทางประกันภัยไม่ได้ทำการชดเชยสินไหมทดแทนได้ตามที่มีระบุไว้ในกรมธรรม์ ทางคปภ.จะทำหน้าที่เป็นคนกลาง เป็นหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปหารือ และช่วยดูแลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งช่วยจัดการปัญหา แก้ไขให้ถูกต้องไปตามเงื่อนไขที่ควรจะเป็น หรือหากพูดให้เข้าใจง่าย คปภ คือหน่วยงานที่ช่วยดูแลเรื่องสิทธิให้กับผู้ทำประกันภัยเพื่อให้ได้รับค่าชดเชยได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไข หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนกับทางคปภ.ได้เพื่อให้ทางคปภ. ดำเนินการสืบสวน และดูแลในเรื่องดังกล่าว

 

คปภ มีหน้าที่อะไร

        คปภ คือหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือ และดูแลเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยตามนโยบายที่ได้มีการกำหนดโดยมีภารกิจดังนี้

 1. คปภ คือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ และพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็ง และความมั่นคงเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 2. คปภ คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความแข็งแรงในคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตของคนไทย รวมไปถึงสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
 3. คปภ คือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยดูแล และช่วยเหลือในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของคนไทยในด้านของการประกันภัย

หากเมื่อมีการทำประกันภัยไว้ และเกิดมีความสงสัยกับเงื่อนไข การเคลม หรือการบริการของบริษัทที่ได้ทำประกันภัยไว้ หรือมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อทำการเคลม หรือได้รับการชดเชย หรือการพิจารณาการเคลมที่ไม่ถูกต้องสามารถทำการติดต่อเข้ามาปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่คปภ. เพราะคปภ คือหน่วยงานที่คุณสามารถทำการปรึกษาได้ทั้งประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต และประกันวินาศภัยแบบอื่นๆ เพื่อให้ทางหน่วยงานคปภ. ได้ทำการตรวจสอบ

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 750

 

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน คปภ.

        หากเกิดข้อสงสัย หรือต้องการทำการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับประกันภัยต้องการทำการติดต่อได้ที่

 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่อยู่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น.)
 2. เว็บไซต์หลักของสำนักงานคปภ. https://www.oic.or.th/
 3. แอปพลิเคชัน OIC ประกันภัย “Me Claim”
 4. OIC Line Official Account @OICConnect 

สายด่วน คปภ. 1186

 1. โทรศัพท์ (สายภายใน): 6500, 6504 (สายนอก): 0-2515-3925   
 2. โทรสาร 0-2515-3925

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ คปภ.

สามารถร้องเรียน คปภ. กรณีใดได้บ้าง?

        สามารถทำการร้องเรียนได้ในกรณีที่บริษัทประกันภัยไม่ได้ให้การชดเชยตรงตามที่ได้มีการระบุไว้ในเงื่อนไข เช่น ได้รับการประเมินการซ่อมที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ได้รับการประเมินความเสียหายที่ทางบริษัทประกันภัยน้อยกว่า หรือไม่ครอบคลุมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจทำให้เจ้าของรถที่ทำประกันไม่ได้ความเป็นธรรม และอาจจำเป็นจะต้องทำการจ่ายค่าส่วนต่างโดยไม่จำเป็นเกิดขึ้น หรือจะเป็นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้ผิดเงื่อนไขที่ทางบริษัทรับประกัน แต่ทางบริษัทประกันภัยอาจมีการพิจารณาว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการให้ความคุ้มครอง อย่างเหตุการณ์เหล่านี้ก็สามารถทำการร้องเรียนสำนักงานคปภ. เพื่อให้ทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้เช่นกัน

ร้องเรียนกับ คปภ. ผ่านทางออนไลน์ได้หรือไม่?

        โดยทั่วไปแล้วสามารถทำการร้องเรียนได้หลากหลายวิธี

 1. ร้องเรียนได้โดยตรงที่สำนักงาน คปภ. 
 2. ทำการส่งหนังสือร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์มายังสำนักงานคปภ.
 3. ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านทางหน่วยงานอื่น
 4. ยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์ที่สามารถที่จะดำเนินการร้องเรียนได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง https://complaintportal.oic.or.th/ppms/login

 

สรุป คปภ คือใคร ทำไมคนทำประกันรถควรรู้จัก

        สรุปว่า คปภ คือหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ทำประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัยหรือประกันออนไลน์ประเภทอื่นๆ ซึ่งถ้าหากผู้ทำประกันภัยพบว่าเกิดปัญหาในการเคลม เช่น ได้รับการเคลมได้อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ได้การช่วยเหลือในด้านการให้บริการจากทางบริษัทประกันภัย ทางผู้ทำประกันภัยก็สามารถทำการปรึกษากับทางคปภ. และสามารถทำการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่องด้วยตนเอง หรือผ่านหน่วยงานอื่น หรือผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ทางคปภ.ช่วยดำเนินการพิจารณาการคุ้มครองในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ทางหน่วยงานคปภ คือหน่วยงานที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางที่คอยให้ความช่วยเหลือ และช่วยตัดสินการชดเชยในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น รวมไปถึงคปภ คือหน่วยงานที่จะมีบทบาทช่วยเหลือสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับระบบเศรษฐกิของประเทศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 


เขียนโดย : Ecomoney
เผยแพร่วันที่ : 18/05/2023
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”

กำลังโหลด