ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ต่างอะไรกันหรือไม่กับประกันชั้น 3+


ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

        ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้างนะ? คนมีรถมักจะมีข้อสงสัยชวนปวดหัวอยู่เสมอในตอนที่ต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบในการทำประกันรถยนต์อย่างแน่นอน ว่าในการต่อประกันรถแต่ละครั้ง ในแต่ละปี คุณควรจะทำการเลือกประกันรถยนต์ประเภทไหน ที่มีความเหมาะสม ความคุ้มค่า และเข้ากับไลฟ์สไตล์ของรถยนต์ที่ใช้งานมากที่สุด ไหนจะต้องดูความคุ้มครองที่ประกันแต่ละประเภทให้ความคุ้มครองไม่เท่ากัน และบางประเภทยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่อาจทำให้รถยนต์ของคุณไม่สามารถทำได้ แล้วสำหรับการทำประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ต่างกันกับประกันรถยนต์ชั้น 3+ อย่างไร แล้วยังให้ความคุ้มครองจุดไหนหรือไม่ที่เหมือนประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ชั้น 2+ รวมถึงข้อดี และข้อเสียต่างๆ ของการทำประกันรถยนต์ชั้น 3 และข้อสงสัยที่ว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 ทำประกันที่ไหนได้บ้าง ทำประกันออนไลน์ได้หรือไม่? วันนี้ SILKSPAN จะมาไขข้อข้อสงสัยต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะข้อสงสัยประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง สามารถติดตามได้ในบทความนี้!

 

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

        ประกันรถยนต์ชั้น 3 มักเป็นประกันรถยนต์ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนัก หลายคนอาจเคยสงสัยว่าประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองแตกต่าง หรือมากน้อยกว่าประกันชั้นอื่นอย่างไร สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบรถชนรถ และความคุ้มครองแก่ชีวิต และรถยนต์ของคู่กรณี รวมไปถึงความเสียหายอื่นที่ส่งผลต่อบุคคลภายนอก ประกันชั้น 3 ก็ให้ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน

ประกันชั้น 3 คุ้มครองรถและทรัพย์สินผู้อื่น

        สำหรับความคุ้มครองส่วนแรกว่าประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันรถชั้น 3 ให้ความคุ้มครองรถยนต์ และทรัพย์สิน สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่รถยนต์ที่ทำประกันชั้น 3 เป็นผู้ก่อแก่คู่กรณี และบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ หรือจะสามารถทำความเข้าใจกันง่ายๆ คือ ประกันชั้น 3 จะให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของคนอื่นที่คุณได้ขับรถไปชน และสร้างความเสียหาย เช่น การที่คุณขับรถไปชนรถยนต์ของคนอื่น การขับรถชนเสาไฟฟ้า การขับรถไปชนรั้วบ้านคนอื่น เป็นต้น ประกันชั้น 3 จะทำการให้ความคุ้มครองกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ได้ทำการยกตัวอย่าง โดยถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และรถยนต์ของคู่กรณีเสียหายต้องทำการซ่อม ประกันรถยนต์จะให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคู่กรณี สามารถทำการเคลมซ่อมให้ได้ และเช่นกันกับทรัพย์สิน และสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย ประกันรถยนต์ก็จะให้ความคุ้มครองดูแลเรื่องค่าเสียหาย และค่าสินไหมชดเชยที่จะได้รับด้วยเช่น

ประกันชั้น 3 คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลคนในรถ

        ในส่วนของรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง? ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการในทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความคุ้มครองตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้กำหนดตามแต่ละเงื่อนไขของประกันแต่ละบริษัท โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทต่อคน และสำหรับความคุ้มครองชีวิต ประกันชั้น 3 จะให้ความคุ้มครอง และจ่ายค่าชดเชยกรณีได้รับความเสียหายเกิดการสูญเสียอวัยวะต่างๆ เป็นเหตุให้เกิดการทุพพลภาพ มีผลต่อการใช้ชีวิต และการทำงาน หรือเกิดการสูญเสียชีวิต ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองต่อคู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยให้ความคุ้มครองตามวงเงินที่ได้มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันของประกันแต่ละบริษัท

การประกันตัวผู้ขับขี่

        หากผู้ขับขี่ได้มีการกระทำความผิดตามข้อกฎหมาย และถูกจับ ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาจากการขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในกรณีต่างๆ บริษัทประกันสามารถทำการจ่ายค่าประกันตัวให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ประกันภัยเพื่อได้ทำการประกันตัวชั่วคราวเพื่อออกมาดำเนินการสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้างในส่วนนี้? ทางบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองตามวงเงินความรับผิดชอบในกรณีนี้ตามที่ได้มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ที่อาจมีวงเงินคุ้มครองที่แตกต่างกันในแต่ละบริษัทประกัน

 

AUTO ALERT - SILKSPAN

 

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

        เมื่อรู้แล้วว่าประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 3 จะให้ความคุ้มครองพื้นฐานเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบรถชนรถ เหมือนกับประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ แต่ก็จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในหลากหลายกรณี ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นแล้วก็จะไม่สามารถทำการเคลมประกันได้นั่นเอง โดยมาดูรายละเอียดกันว่า ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี

        สำหรับกรณีอุบัติเหตุ ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง? ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ การชนในกรณีที่มีคู่กรณีแบบรถชนรถเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ที่ไม่มีคู่กรณี เช่น หินกระเด็นใส่กระจกแตก ครูดฟุตบาท ชนเสาไฟฟ้า ชนรั้วบ้าน หรือจะเป็นเหตุการณ์ เช่น การโดนชนแล้วหนี ประกันชั้น 3 ก็จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับรถยนต์ของคุณเช่นกัน สำหรับประกันชั้น 3 ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุในแบบที่ไม่มีคู่กรณีขึ้นนั้น และเกิดความเสียหายต่อทางเจ้าของรถ หรือผู้ขับขี่ในเวลานั้น รวมไปถึงเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ที่ได้ทำประกันชั้น 3 ไว้ ประกันรถยนต์จะไม่ได้ให้ความคุ้มครอง และจะต้องเป็นทางฝ่ายเจ้าของรถยนต์ หรือผู้ขับขี่ที่จะต้องทำการดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมไปถึงค่าซ่อมรถยนต์ของคุณที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีด้วยเช่น 

กรณีรถหาย และไฟไหม้

        ในกรณีที่รถยนต์ของคุณเกิดการเกิดการสูญหายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารถยนต์ได้หายอย่างสิ้นเชิง ทางบริษัทประกันจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองหากรถยนต์ของคุณได้ทำประกันชั้น 3 และในกรณีที่รถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นเพียงความเสียหายบางส่วน หรือเป็นความสิ้นหายโดยสิ้นเชิงที่อาจทำให้รถยนต์ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ประกันชั้น 3 ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกัน

กรณีน้ำท่วมรถ และภัยพิบัติ

        สำหรับประกันรถยนต์ในหลายชั้นจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดน้ำท่วมรถยนต์ หรือประสบภัยพิบัติโดยฉับพลัน เช่น การเกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันจึงทำให้เคลื่อนย้ายรถไม่ทัน หรือจะเป็นน้ำป่าไหลหลากเป็นต้น สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่ได้ความคุ้มครองในกรณีนี้เหมือนกันกับประกันชั้น 1 หรือประกันชั้น 2+ หากผู้ขับขี่ หรือเจ้าของผู้ที่ต้องการทำประกันให้กับรถยนต์มีการพิจารณาว่ารถยนต์ของคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะประสบเหตุการณ์ดังกล่าว ประกันชั้น 3 อาจไม่ได้ตอบโจทย์ เนื่องจากถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ทางฝ่ายผู้เอาประกันจำเป็นจะต้องเป็นฝ่ายออกเงินค่าซ่อมรถยนต์ด้วยตนเอง

ความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย

        ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้างต่อความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย? สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดอุบัติเหตุ ประกันชั้น 3 จะให้ความคุ้มครองรถยนต์เฉพาะอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี และให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต รถยนต์ของคู่กรณี และบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติแบบมีคู่กรณี แต่ประกันชั้น 3 ก็ไม่ได้ความให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย และต้องทำการจ่ายค่าพยาบาลด้วยตนเองนั่นเอง

 

ประกันชั้น 3 คุ้มครองต่างจากประกันชั้น 3+ อย่างไร

        สำหรับผู้ขับขี่ และคนมีรถที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ราคาย่อมเยาให้กับรถยนต์ของคุณนั้น ก็คงจะเคยสงสัยว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 และประกันรถยนต์ชั้น 3+ นั้นแตกต่างกันอย่างไร ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง แล้วประกันชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งประกันชั้น 3 และประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองที่มีความใกล้เคียงกัน โดยประกันทั้งสองแบบนี้ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน 2 อย่าง นั่นก็คือ ให้ความคุ้มครองกับอุบัติเหตุประเภทรถชนรถเหมือนกัน และให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต รถยนต์ของคู่กรณี และความเสียหายที่จะอาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสรุปง่ายๆคือ เคลมได้เฉพาะกรณีรถชนรถ และเคลมได้เฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี และตัวคู่กรณีเท่านั้น และสำหรับข้อที่แตกต่างกันนั่นก็คือ สำหรับประกันชั้น 3+ มีการให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทางผู้เอาประกันภัยด้วย เรียกง่ายๆ ว่าประกันชั้น 3+ ให้เคลมในกรณีที่เกิดความเสียหายกับผู้ที่ทำประกันด้วยเช่นกัน ซึ่งในความคุ้มครองนี้ประกันชั้น 3 ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง

 

ประกันชั้น 3 ความคุ้มครองเหมาะกับใคร

ผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถ

        เนื่องจากประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบรถชนรถ และให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตคู่กรณี รถยนต์คู่กรณี รวมไปถึงความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่คุณเป็น “ฝ่ายผิด” ดังนั้น ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทประกันภัยจะเป็นฝ่ายดูแล และให้ความคุ้มครองเอง ดังนั้นแล้วประกันรถยนต์ชั้น 3 จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการขับขี่ มีประสบการณ์มาเป็นเวลานาน ขับรถดี ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือมีโอกาสน้อย

รถยนต์ที่ค่อนข้างมีอายุ 

        ข้อดีอีกข้อสำหรับประกันรถยนต์ชั้น 3 นอกจากราคาค่าเบี้ยประกันจะค่อนข้างถูกเริ่มต้นที่ราคาหลักหนึ่งพันปลายๆ ก็สามารถทำได้แล้ว คือการที่ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองกับรถยนต์โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุของรถยนต์ สำหรับประกันในบางชั้นอย่างประกันชั้น 1 จะมีข้อจำกัดว่าจะต้องมีอายุไม่เกิน 5-7 ปีตามเกณฑ์ของแต่ละบริษัทประกัน แต่สำหรับประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี ประกันชั้น 3 ก็ให้ความคุ้มครองอย่างแน่นอน

 

สรุปประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

        สรุปประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะในอุบัติเหตุแบบรถชนรถ และความคุ้มครองความเสียหายเฉพาะคู่กรณี รถยนต์ของคู่กรณี และความเสียหายต่อคนภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นความคุ้มครองเช่นเดียวกับประกันชั้น 3+ แต่จะมีความแตกต่างที่ประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องของความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยด้วยนั่นเอง ดังนั้นประกันชั้น 3 จึงเหมาะกับผู้มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาเป็นอย่างดี เนื่องจากไม่สามารถเคลมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีกรณี ในกรณีที่รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ประกันชั้น 3 ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองเช่นกัน แต่ประกันชั้น 3 มีข้อโดดเด่น คือ ได้เบี้ยประกันที่ราคาถูกลงจากประกันประเภทอื่นๆ ในราคาหลักหนึ่งพันปลายๆ ก็สามารถทำได้แล้ว และที่สำคัญอีกข้อ คือ ประกันชั้น 3 ไม่มีข้อจำกัดด้านอายุของรถยนต์ ไม่ว่าจะอายุ 10 20 30 ปี ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

 


เขียนโดย : Ecomoey
เผยแพร่วันที่ : 29/03/2023
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด