ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

e-Signature กับ Digital Signature เหมือนกันหรือไม่?


e-Signature กับ Digital Signature เหมือนกันหรือไม่

        สำหรับทุกคนที่มีการติดต่อ หรือส่งเอกสารออนไลน์ คงจะเคยได้ยินคำว่า “e-Signature” และ “Digital Signature” เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทั้งสองอย่างเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร ใช้งานในสถานการณ์ใด วันนี้ SILKSPAN มีคำตอบมาให้ ลองมาดูกัน

 

e-Signature คืออะไร?

        e-Signature หรือชื่อในภาษาไทยว่า “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” เป็นชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียง สามารถใช้งานเพื่อระบุตัวตนของเจ้าของลายมือที่เกี่ยวข้องในการรับรอง หรือลงนามในข้อตกลงต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ และ e-Signature เองยังสามารถใช้ในงานที่มีผลทางกฎหมายได้ด้วยเช่นกัน

แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

แบบทั่วไป

  • การระบุชื่อ และรายละเอียดไว้ท้ายอีเมล
  • การกดรหัสบัตร ATM เพื่อกดเงิน
  • การเซ็นลายเซ็นบนหน้าจอสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
  • การเข้าระบบล็อกอิน มีการใส่ username และ password ที่สามารถระบุตัวตนเราได้
  • การกดตกลง หรือยอมรับ ก็ถือว่าเป็น e-Signature เช่นกัน

แบบเชื่อถือได้ (ตามมาตรา 26)

ต้องมีการระบุ 3 สิ่งนี้

1.เจ้าของลายมือเป็นใคร

2.เจตนาของเจ้าของลายมือต่อข้อความที่ลงนาม

3.ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

 e-Signature และ Digital Signature คืออะไร?

Digital Signature

        Digital Signature หรือ “ลายมือชื่อดิจิทัล” เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของและสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้

        ดังนั้น Digital Signature เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็น e-Signature ที่สามารถเชื่อถือได้ และได้รับได้การยอมรับ และใช้งานอยู่อย่างหลากหลาย

 

e-Policy สามารถใช้ Digital Signature ได้หรือไม่?

e-Policy สามารถใช้ Digital Signature ได้หรือไม่?

        คำตอบคือ สามารถทำได้ e-Policy เป็นกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองการใช้งานจากกรมขนส่งทางบก เป็นกรมธรรม์ออนไลน์ที่สามารถใช้แทนกรมธรรม์กระดาษแบบปกติได้ มีผลในทางกฎหมาย และการทำเรื่องเคลมได้เช่นเดียวกัน

 

        นอกจากนี้การใช้ Digital Signature กับ e-Policy จะใช้ระบุตัวตน และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแล้ว ยังสามารถช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และป้องกันการสูญหายของกรมธรรม์ประกันภัยได้อีกด้วย และที่สำคัญยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

 


เขียนโดย : EcoMoney
เผยแพร่วันที่ : 20/09/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”