ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

เช็คประกันรถยนต์ของตัวเองว่าทำไว้ที่ไหน หมดปัญหาการจำไม่ได้


เช็คประกันรถยนต์

เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง ว่าทำไว้ที่ไหนจาก 3 ช่องทางหลัก

เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับสำนักงาน คปภ.

        ในกรณีที่ไม่ทราบรายชื่อบริษัทที่ทำประกันรถยนต์มาก่อน ทั้งประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถขอเช็คประกันรถยนต์กับทาง คปภ. ได้ โดยผู้ที่ยื่นข้อมูลต้องมีความเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ต้องการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจ และต้องแจ้งข้อมูลรถยนต์คันที่ต้องการตรวจสอบ เลขทะเบียนรถยนต์ จังหวัด และเลขที่ตัวถัง หรือเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์กับสำนักงาน คปภ. ดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ                                                                                                                                           
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 5. สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี                                                                                            
 6. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์/จักรยานยนต์
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

        สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้จากคปภ. สายด่วนประกันภัย 1186, กลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เบอร์โทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360 ,5362 ,5304 หรือสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ.ประจำเขตพื้นที่ หรือ คปภ.ประจำจังหวัดในวันและเวลาราชการ

 

เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับบริษัทประกันภัยรถยนต์

        กรณีที่ลืมข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจหรือภาคบังคับ (พ.ร.บ.) อาจเริ่มต้นด้วยการเช็คประกันรถยนต์ จากการติดต่อสอบถามกับบริษัทประกันรถยนต์ที่คาดว่าอาจเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรกก่อน โดยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ Call Center ของแต่ละบริษัทโดยตรง พร้อมแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลเพื่อเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง แต่การเช็คว่าทำประกันที่ไหน จะต้องตรวจสอบประกันรถยนต์ จากบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันรถยนต์คันนั้นเท่านั้น ไม่สามารถสอบถามข้อมูลข้ามบริษัทฯ ได้ หากจำไม่ได้ว่าเคยทำประกันรถยนต์กับบริษัทไหนมาก่อน เจ้าของรถอาจต้องติดต่อสอบถามข้อมูลจากแต่ละบริษัทฯ ไล่ไปตามลำดับ อาจต้องใช้ทั้งเวลาในการติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประกันภัยรถยนต์ รวมถึงอาจต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทตรวจสอบอีกด้วย

        ถ้านึกไม่ออกจริงๆ และเป็นรถใหม่ที่เพิ่งทำประกันแนะนำให้ลองสอบถามกับบริษัทประกันที่เราทำ พ.ร.บ. ด้วยก่อน เพราะส่วนใหญ่รถใหม่มักจะทำประกันรถภาคสมัครใจไปพร้อมๆ กับ พ.ร.บ. เพื่อความสะดวกรวดเร็วนั้นเอง

โดยเราสามารถติดต่อสอบถามโบรกเกอร์ประกัน เบอร์โทรติดต่อ Call Center หรือ เว็บไซต์โบรกเกอร์  โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้

 1. ชื่อ – นามสกุล
 2. เลขบัตรประชาชน
 3. เลขทะเบียนรถ
 4. เลขตัวถังรถ

 

เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย

        ฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัยภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าแนท จำกัด (Thai Insurers Datanet Co.,Ltd. – TID) คือ บริษัทที่รวบรวมฐานข้อมูลกลางด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกันภัยระหว่างบริษัทประกันด้วยกันโดยสะดวก แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด ผู้ให้บริการฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID) ได้โพสต์ผ่าน Facebook ของบริษัทฯ (Thai Insurers Datanet)  เรื่องการแจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจสอบข้อมูล พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ โดยผู้ที่ต้องการเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง ต้องติดต่อแจ้งขอตรวจสอบกรมธรรม์รถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ.แทน

AUTO ALERT - SILKSPAN

 

เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับโบรกเกอร์ประกันรถยนต์

        คุณสามารถเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง ผ่านบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยที่ได้ทำกรมธรรม์ไว้ หากลืมบริษัทต่อประกันหรือเช็คว่ารถเรามีประกันรถยนต์อะไรบ้าง เพียงแค่แจ้งเลขทะเบียนรถกับบริษัทโบรกเกอร์ก็สามารถเช็คประกันรถออนไลน์ได้ หากคุณเลือกให้ SILKSPAN โบรกเกอร์ประกันภัย ที่ดูแลและพร้อมให้คำแนะนำประกันรถยนต์ของคุณ นอกจากจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ ที่มากกว่าการซื้อประกันรถยนต์โดยตรงกับบริษัทประกันภัยแล้ว ยังจะได้รับการบริการช่วยเหลือบนท้องถนน เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยจัดการส่วนตัวในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาประกันภัย การเลือกซื้อ การดูแลคุณและรถของคุณ ให้เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นบริการแจ้งเตือนฟรี ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้า แจ้งเคลมออนไลน์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือตรวจเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์ ก็สามารถสอบถาม SILKSPAN ได้ตลอดเวลา

 

เช็คประกันรถยนต์ ใครตรวจสอบ

มีใครบ้างที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ได้?

        หากต้องการตรวจสอบกรมธรรม์รถยนต์ เช็คประกันรถยนต์หมดอายุ หรือตรวจสอบพรบรถยนต์ ไม่ว่าจะติดต่อสอบถามข้อมูลเช็คประกันรถยนต์ที่ลืมไปแล้วว่าทำกับบริษัทไหน หรือจำไม่ได้ว่าซื้อ พ.ร.บ. ไว้กับบริษัทใด ผ่านช่องทางติดต่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันภัยรถยนต์ หรือฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID) ของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าแนท จำกัด ล้วนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ หรือการมีส่วนได้เสียกับรถที่เอาประกันภัยทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุลเจ้าของรถ หมายเลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนรถ เลขตัวถังรถ (Vehicle Identification Number – VIN) หรืออาจรวมไปถึงประเภท รุ่น และสีของรถที่ต้องการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์เพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลร่วมด้วย ดังนั้นคนที่สามารถเช็คประกันรถยนต์คันไหนได้ ต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น เนื่องจากหน่วยงานข้างต้นจะสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้กับเฉพาะเจ้าของรถ หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับรถคันที่เอาประกันภัย โดยอ้างอิงจากความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ร้องขอตรวจสอบกับหน่วยงานนั้นๆ

 

สามารถใช้วิธีเช็คทะเบียนรถเพื่อเช็คว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหนได้ไหม

        เจ้าของรถสามารถตรวจสอบกรมธรรม์รถยนต์ที่ทำไว้ได้ด้วยการ “เช็คทะเบียนรถ”  ในกรณีที่ลืมว่าทำประกันรถยนต์กับบริษัทไหน หรือทำเอกสารกรมธรรม์ พ.ร.บ. หาย อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบข้อมูลประกันรถยนต์ที่ทำไว้กับบริษัทประกัน จะสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นเจ้าของรถ หรือผูู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียกับรถที่เอาประกันเท่านั้น

        หากคุณลืม หรือต้องการตรวจสอบประกันภัยรถยนต์ ตรวจสอบพรบรถยนต์ สามารถติดต่อเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ที่ทำไว้ได้ง่ายๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน คปภ. บริษัทประกันรถยนต์ที่คาดว่าน่าจะทำประกันไว้ หรือฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID) และบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย เพียงแจ้งข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของรถที่เอาประกันไว้ก็จะทราบข้อมูลกรมธรรม์ได้ทันที

 

 


เขียนโดย : Ladyricha
เผยแพร่วันที่ : 21/12/2022
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด