ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

เช็คประกันรถยนต์ของตัวเองว่าทำไว้ที่ไหน หมดปัญหาการจำไม่ได้


เช็คประกันรถยนต์

      สำหรับผู้ที่มีรถยนต์เป็นของตัวเองคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าประกันรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำ เพราะจะช่วยคุ้มครองและครอบคลุมความเสียหายต่าง ๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หลายคนที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้แต่ไม่เคยมีเหตุให้ต้องใช้ประกันจนอาจทำให้เกิดอาการหลงลืมไปแล้วว่าตัวเราเองทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน และรายละเอียดของประกันเป็นอย่างไรบ้าง บทความนี้ SILKSPAN จะพาไปดูว่าการเช็คประกันรถยนต์ตัวเองทำอย่างไร เพื่อช่วยแก้ปัญหาของคนขี้ลืม

 

เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง ว่าทำไว้ที่ไหนจาก 3 ช่องทางหลัก

      เชื่อว่าหลายคนอาจต้องเคยประสบปัญหาลืมประกันรถยนต์ของตัวเอง ในบางครั้งอาจจะจำไม่ได้ว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน หรืออาจทำกรมธรรม์หายและจำไม่ได้ว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหน หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองอย่าเพิ่งเกิดความกังวลไปว่ารถของเราจะไม่มีความคุ้มครองจากประกันภัยอีกต่อไป เพราะยังสามารถเช็คได้ว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน โดยมีวิธีเช็คประกันรถง่าย ๆ ดังนี้

เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับสำนักงาน คปภ.

        ในกรณีที่ไม่ทราบรายชื่อบริษัทที่ทำประกันรถยนต์มาก่อน ทั้งประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถขอเช็คประกันรถยนต์กับทาง คปภ. ได้ โดยผู้ที่ยื่นข้อมูลต้องมีความเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ต้องการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจ และต้องแจ้งข้อมูลรถยนต์คันที่ต้องการตรวจสอบ เลขทะเบียนรถยนต์ จังหวัด และเลขที่ตัวถัง หรือเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์กับสำนักงาน คปภ. ดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ                                                                                                                                           
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 5. สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี                                                                                            
 6. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์/จักรยานยนต์
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

      นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้จากคปภ. สายด่วนประกันภัย 1186, กลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เบอร์โทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360 ,5362 ,5304 หรือสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ.ประจำเขตพื้นที่ หรือ คปภ.ประจำจังหวัดในวันและเวลาราชการ

เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับบริษัทประกันภัยรถยนต์

        กรณีที่ลืมข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจหรือภาคบังคับ (พ.ร.บ.) อาจเริ่มต้นด้วยการเช็คประกันรถยนต์ จากการติดต่อสอบถามกับบริษัทประกันรถยนต์ที่คาดว่าอาจเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรกก่อน โดยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ Call Center ของแต่ละบริษัทโดยตรง พร้อมแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลเพื่อเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง แต่การเช็คว่าทำประกันที่ไหน จะต้องตรวจสอบประกันรถยนต์ จากบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันรถยนต์คันนั้นเท่านั้น ไม่สามารถสอบถามข้อมูลข้ามบริษัทฯ ได้ หากจำไม่ได้ว่าเคยทำประกันรถยนต์กับบริษัทไหนมาก่อน เจ้าของรถอาจต้องติดต่อสอบถามข้อมูลจากแต่ละบริษัทฯ ไล่ไปตามลำดับ อาจต้องใช้ทั้งเวลาในการติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประกันภัยรถยนต์ รวมถึงอาจต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทตรวจสอบอีกด้วย

        หากนึกไม่ออกจริงๆ และเป็นรถใหม่ที่เพิ่งทำประกันแนะนำให้ลองสอบถามกับบริษัทประกันที่เราทำ พ.ร.บ. ด้วยก่อน เพราะส่วนใหญ่รถใหม่มักจะทำประกันรถภาคสมัครใจไปพร้อมๆ กับ พ.ร.บ. เพื่อความสะดวกรวดเร็วนั้นเอง โดยเราสามารถติดต่อสอบถามโบรกเกอร์ประกัน เบอร์โทรติดต่อ Call Center หรือ เว็บไซต์โบรกเกอร์  โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้

 1. ชื่อ – นามสกุล
 2. เลขบัตรประชาชน
 3. เลขทะเบียนรถ
 4. เลขตัวถังรถ

เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย

        ฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัยภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าแนท จำกัด (Thai Insurers Datanet Co.,Ltd. – TID) คือ บริษัทที่รวบรวมฐานข้อมูลกลางด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกันภัยระหว่างบริษัทประกันด้วยกันโดยสะดวก แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด ผู้ให้บริการฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID) ได้โพสต์ผ่าน Facebook ของบริษัทฯ (Thai Insurers Datanet)  เรื่องการแจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจสอบข้อมูล พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ โดยผู้ที่ต้องการเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง ต้องติดต่อแจ้งขอตรวจสอบกรมธรรม์รถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ.แทน

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับโบรกเกอร์ประกันรถยนต์

      สำหรับวิธีสุดท้ายที่สามารถเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง คือการเช็คผ่านบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยที่ได้ทำกรมธรรม์ไว้ หากลืมบริษัทต่อประกันหรือเช็คว่ารถเรามีประกันรถยนต์อะไรบ้าง เพียงแค่แจ้งเลขทะเบียนรถกับบริษัทโบรกเกอร์ก็สามารถเช็คประกันรถออนไลน์ได้ หากคุณเลือกให้ SILKSPAN โบรกเกอร์ประกันภัย ที่ดูแลและพร้อมให้คำแนะนำประกันรถยนต์ของคุณ นอกจากจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ ที่มากกว่าการซื้อประกันรถยนต์โดยตรงกับบริษัทประกันภัยแล้ว ยังจะได้รับการบริการช่วยเหลือบนท้องถนน เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยจัดการส่วนตัวในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาประกันภัย การเลือกซื้อ การดูแลคุณและรถของคุณ ให้เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นบริการแจ้งเตือนฟรี ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้า แจ้งเคลมออนไลน์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือตรวจเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์ ก็สามารถสอบถาม SILKSPAN ได้ตลอดเวลา

 

เช็คประกันรถยนต์ ใครตรวจสอบ

 

บุคคลใดสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ได้?

      หากต้องการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดประกันรถยนต์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเช็คข้อมูลในช่องทางไหนก็ล้วนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนรถ เลขตัวถัง หรือรุ่นรถ เป็นต้น เพื่อประกอบในการพิจารณาสำหรับเปิดเผยข้อมูลกรมธรรม์ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลจะสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลให้เฉพาะเจ้าของรถเท่านั้น หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถคันที่เอาประกันภัย โดยอ้างอิงจากความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ร้องขอตรวจสอบกับหน่วยงานนั้น 

 

สามารถเช็คทะเบียนรถว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหนได้หรือไม่

      สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ สามารถตรวจเช็คได้ด้วยการเช็กผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ ‘เช็คทะเบียนรถ’ ในกรณีที่ลืมว่าทำประกันรถยนต์ไว้กับบริษัทไหนบ้าง หรือทำกรมธรรม์สูญหาย ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลประกันรถยนต์ที่ได้ทำไว้กับบริษัทประกันจะสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ร้องขอเป็นเจ้าของรถ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถที่เอาประกันเท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่ศาล ทนายความ หรือบริษัทประกันภัย เป็นต้น

 

สรุปการเช็คประกันรถยนต์

      สุดท้ายนี้ หากเจ้าของรถจำไม่ได้ว่าตัวเองได้ทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหนบ้าง หรือลืมไปแล้วว่าทำประกันรถยนต์ไว้กับบริษัทใด สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ได้ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับสำนักงาน คปภ. เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ และเช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับโบรกเกอร์ประกันรถยนต์ พร้อมแจ้งข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของรถที่เอาประกันก็จะได้ทราบถึงข้อมูลกรมธรรม์ในทันที

 


เขียนโดย : SILKSPAN SPECIALIST
เผยแพร่วันที่ : 26/09/2023
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”