ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

เอารถเข้าไฟแนนซ์ แล้วเจ้าของเสียชีวิต ต้องทำอย่างไรต่อ


เอารถเข้าไฟแนนซ์ แล้วเจ้าของเสียชีวิต ต้องทำอย่างไรต่อ

หลายๆ ครอบครัวอาจจะเอารถเข้าไฟแนนซ์ด้วยความจำเป็นบางอย่าง แต่ถ้าหากเจ้าของรถเกิดเสียชีวิตกะทันหัน ครอบครัวควรจะต้องทำอะไรบ้าง รถจะต้องไปอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์หรือไม่

เมื่อเอารถเข้าไฟแนนซ์ บริษัทไฟแนนซ์ถือกรรมสิทธิ์รถคันนั้น หมายความว่าบริษัทไฟแนนซ์เป็นเจ้าของรถคันนั้น ซึ่งสามารถขาย โอน ย้าย รถคันนั้นให้แก่ผู้อื่นได้ ส่วนผู้ที่เอารถเข้าไฟแนนซ์เรียกว่าเป็นผู้ครอบครอง คือเป็นผู้ที่ใช้รถได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขาย โอน ย้ายรถคันนั้น

 

 

ล็อคราคา ต่อประกันชั้น 1 ล่วหน้าก่อนหมดอายุ

 

ถ้าผู้ครอบครองเสียชีวิต ตามกฎหมายจะถือว่าเป็นทรัพย์สินตกทอดแก่ทายาทได้ แต่ทายาทจะต้องร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก จึงจะได้เป็นผู้ครอบครองรถอย่างถูกต้อง และจัดการเรื่องไฟแนนซ์ต่อได้

แต่ถ้าไม่ยื่นร้องต่อศาลขอเป็นผู้จักการมรดก และไม่ผ่อนชำระต่อ รถก็จะถูกยึดไปขายทอดตลาด หากเงินที่ได้มามีเหลือหลังจากชำระหนี้แล้ว เงินนั้นก็จะต้องตกเป็นของทายาท แต่ถ้าเงินที่ได้มาไม่พอในการชำระหนี้ ทางบริษัทไฟแนนซ์ก็จะต้องทวงส่วนที่ขาดจากทายาท เว้นแต่ว่ามีการทำประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุเอาไว้ในตอนที่เอารถเข้าไฟแนนซ์ ประกันก็จะมาชำระหนี้ให้ ทายาทไม่ต้องผ่อนค่างวดต่อ แต่ทายาทยังคงต้องไปร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อจะได้ถือกรรมสิทธิ์รถคันนั้น

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 01/03/2021
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”