ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

การจองทะเบียนรถทำยังไง ต้องเตรียมอะไรบ้าง


จองทะเบียนรถทำยังไง ต้องเตรียมอะไรบ้าง

        การจองทะเบียนรถยนต์ ถือว่าเป็นเรื่องที่คนมีรถยนต์หลายๆ คนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นรถเก่า หรือรถใหม่ เจ้าของรถยนต์หลายคนเมื่อได้ทำการซื้อรถใหม่มาก็มักจะมองหาเลขทะเบียนรถที่เลขสวย แถมสร้างความมงคลให้กับชีวิต และจิตใจของผู้ขับขี่ได้อีกด้วย ในปัจจุบันก็สามารถจองได้ทั้งทางออฟไลน์ผ่านกรมขนส่งทางบกโดยตรง และยังมีวิธีการจองทะเบียนผ่านทางออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก วันนี้ SILKSPAN ได้รวบรวมสาระดีๆ เกี่ยวกับการจองทะเบียนรถยนต์ วิธีการจอง ทั้งแบบปกติ และทั้งแบบวิธีการจองทะเบียนรถออนไลน์มาฝากกัน

 

หลักเกณฑ์ในการจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

        สำหรับการจองทะเบียนรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทง่ายๆ ได้ 3 ประเภทคือ

1. กรณีรถใหม่ (ป้ายแดง)

        สามารถทำการจองทะเบียนรถได้เมื่อข้อมูลของรถยนต์ของคุณถูกส่งมายังกรมขนส่งทางบก และคุณจะต้องได้รับรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มขั้นตอนการจองทะเบียนรถยนต์ได้ หากยังไม่ได้รับรถยนต์ ก็จะยังไม่สามารถทำการจองทะเบียนรถยนต์ได้

2. กรณีรถจดทะเบียน

        สำหรับรถยนต์ทั่วไป ทั้งแบบที่เป็นป้ายขาว และป้ายประมูล สำหรับการจองทะเบียนออนไลน์ รถยนต์ดังกล่าวต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากไม่ใช่สามารถทำเรื่องขอย้ายได้ และรถต้องเป็นรถที่อยู่ในสถานะปกติ ไม่ขาดต่อภาษีรถยนต์

3. กรณีรถมากกว่า 1 คัน

        ในกรณีที่ต้องการทำการจองทะเบียนรถมากกว่า 1 คันเป็นต้นไป ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปลดล็อคให้สามารถจองทะเบียนรถให้กับรถคันอื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องรถถึง 90 วัน ต้องใช้หลักฐานดังนี้

 • สำเนาผลการจองหมายเลขทะเบียนรถ ของรถคันที่ 1
 • สำเนาเอกสารหลักฐานของรถคันที่ 1 (เล่มทะเบียนรถ)
 • สำเนาเอกสารหลักฐานของรถคันที่ 2 (ซื้อขายกรณีรถป้ายแดง หรือเล่มทะเบียนรถกรณีรถป้ายขาว)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทของเจ้าของรถยนต์
 • กรณีเป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าของรถ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

 

        สำหรับการจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์มีข้อความระวังที่ควรจะต้องทำการศึกษาไว้ก่อนการจองเลขทะเบียนดังนี้

 1. เว็บไซต์สำหรับการทำการจองเลขทะเบียนรถ เปิดบริการจองเลข ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. หากทำการเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
 2. เปิดให้จองแบบวันต่อวัน ตามเวลาเปิดบริการ คือ 10.00 น. – 16.00 น. 
 3. สามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดจองได้ตามตารางจองเลข ได้ครั้งละ 1 หมายเลข และสามารถใส่เลขทะเบียนใหม่ได้จนกว่าจะทำการจองสำเร็จ
 4. สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ ตารางจองเลขทะเบียน “ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข” หากถึงเลขทะเบียน และหมวดที่ต้องการจองแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ และต้องลงทะเบียนก่อนวันที่กรมขนส่งกำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิ์ในหมายเลขนั้นจะตกไป
 5. เมื่อจองเลขทะเบียนได้แล้ว จะทำการจองได้ใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 เดือน นับจากวันที่จองเลขทะเบียน
 6. เลขทะเบียนที่จองได้จะจดทะเบียนด้วยชื่อที่ทำการจองเข้ามาเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ และรถยนต์ที่นำมาจดทะเบียนก็ต้องมีข้อมูลผู้ที่ครอบครองตรงกับชื่อผู้จอง
 7. สำหรับผู้ที่เป็นสัญชาติไทย ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการจองเลขทะเบียนเท่านั้น
 1. หากข้อมูลที่ต้องใช้เช่น 
 • ชื่อ-นามสกุล 
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขทะเบียนบริษัท
 • เลขทะเบียนที่ต้องการจอง
 • ยี่ห้อรถยนต์
 • เลขตัวถัง

ไม่ตรงตามเอกสาร จะไม่สามารถนำไปจดทะเบียนรถยนต์ได้

 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง จะต้องพิมพ์ติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1122334456789, เลขหนังสือเดินทาง P110345 เป็นต้น
 2. กรมการขนส่งทางบกอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ และจะทำการแจ้งให้ทราบ

 

วิธีการจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

วิธีเข้าเว็บไซต์จองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve/

        เข้าสู่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve/ ตามเวลาที่เปิดให้บริการ 10.00 น. – 16.00 น. เพื่อเข้าระบบจองเลขทะเบียน

 

เงื่อนไขจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

2. อ่านเงื่อนไขและกด “ยอมรับหลักเกณฑ์”

        เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้ว ให้ทำการอ่านหลักเกณฑ์ และข้อควรระวังต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนทำการกด “ยอมรับหลักเกณฑ์”

 

ประเภทรถยนต์สำหรับจองทะเบียนรถ

3. เลือกประเภทรถยนต์

        เลือกประเภทของรถที่ต้องการทำการจองทะเบียนรถ คือ รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู, รถตู้, รถกระบะ

 

การกรอกรายละเอียดและเลขทะเบียนที่ต้องการจอง

4. กรอกรายละเอียดและเลขทะเบียนที่ต้องการจอง

 1. หมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขทะเบียนการค้า หรือ หนังสือเดินทางของผู้ที่จะทำการจอง
 2. คำนำหน้าชื่อ
 3. ชื่อ หรือ ชื่อนิติบุคคล / นามสกุล (ถ้าหากเป็นนิติบุคคลไม่ต้องกรอก)
 4. เลขตัวถังรถ (เลขคัสซี) ต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น
 5. ยี่ห้อรถยนต์ (เลือกยี่ห้อรถยนต์ตามเล่มหรือใบจอง)
 6. เบอร์โทรศัพท์
 7. เลือก “เลขทะเบียนที่ต้องการจอง” การจองทะเบียนรถจะไม่สามารถเลือกหมวดตัวอักษรได้ จะเลือกได้เฉพาะหมายเลขไม่เกิน 4 หลักเท่านั้น

 

ยืนยันการจองทะเบียนรถ

5. ยืนยันการจองทะเบียนรถ

        เมื่อทำการจองทะเบียนรถเสร็จสิ้นแล้ว จะมีข้อความแสดงขึ้นมาเพื่อให้ทำการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนกดตกลง

 

ตรวจผลการจองทะเบียนรถ

6. ตรวจผลการจองทะเบียนรถ 

        สามารถทำการตรวจผลการจองได้โดยการใส่เลขบัตรประชาชน ทะเบียนการค้า หรือหนังสือเดินทาง จากนั้น กดค้นหาถือเป็นอันเสร็จสิ้น ให้ทำการบันทึกหน้าจอนี้ไว้เป็นหลักฐาน และยื่นจดทะเบียนก่อนกำหนดเวลา

 

ข้อควรปฏิบัติหลังจองทะเบียนรถออนไลน์

        เมื่อทำการจองทะเบียนรถออนไลน์เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องนำรถไปจดทะเบียนภายใน 60 วัน เพื่อขอทะเบียนและแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ หากปล่อยไว้เกินกว่ากำหนดเวลานั้นๆ เลขทะเบียนรถที่คุณจองสำเร็จจะหลุดจองไปให้คนอื่น 

 

ล็อคราคา ต่อประกันชั้น 1 ล่วหน้าก่อนหมดอายุ

 

วิธีการจองในกรณีทะเบียนรถเลขสวย

        นอกจากการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบปกติแล้ว ก็ยังมีการจองเลขทะเบียนรถเลขสวย เลขมงคล ที่สามารถเข้าไปจองกันได้ที่หน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่จำเป็นจะต้องย้ายเลขทะเบียนของคุณให้เข้ามาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอีกด้วย แล้วการจองเลขทะเบียนรถสวย ต้องล็อคละทะเบียนรถ และมีวิธีการจองอย่างไร ติดตามได้ดังนี้

 

วิธีเข้าเว็บไซต์จองทะเบียนรถเลขสวย

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com

        การเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย และมงคล สามารถเข้าไปลงชื่อได้ที่ www.tabienrod.com ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับการจองป้ายทะเบียนเลขทะเบียนรถยนต์ในรูปแบบปกติในข้างต้น

        การประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวยจะมีช่วงเวลาพิเศษที่เปิดประมูลป้ายเลขทะเบียนรถ ซึ่งจะมีการกำหนด แจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ ทั้งตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขรถ ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางหน้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

        หากไม่เคยเข้าร่วมงานประมูล คลิก “สมัครเข้าร่วมประมูล” หากเข้าร่วมแล้วคลิก “เพิ่มเงินวางหลักประกัน”

 

กรอกรายละเอียดการจองทะเบียนรถเลขสวย

2. กรอกรายละเอียดตามที่กำหนด

        กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มี * สีแดงจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับผู้เข้าร่วมประมูล กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นเลขบัญชีของนิติบุคคลนั้นๆ หรือชื่อ – นามสกุลของกรรมการที่มีอำนาจลงนามเท่านั้น

 

การตั้งรหัสผ่านการจองทะเบียนรถเลขสวย

3. ใส่ User และ Password

        กรอก User และ Password ตามข้อกำหนด

 

จังหวัดที่ต้องการประมูลทะเบียนรถเลขสวย

4. เลือกจังหวัดที่ต้องการประมูล

        เลือกจังหวัดที่ต้องการเข้าร่วมประมูล สำหรับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ จะมีขั้นตอนแตกต่างกันเล็กน้อย

กรุงเทพมหานคร

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ

 •  การประมูลทางวาจา
 •  การประมูลทาง Internet
 •  การประมูลทางโทรศัพท์

ซึ่งการประมูลจะจัดขึ้นทุกอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยการจัดประมูลจะจัดที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก

ส่วนภูมิภาค

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวนในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นตามแผนการประมูลในแต่ละปีงบประมาณ โดยแต่ละจังหวัดจะมีการกำหนดวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วในแต่ละจังหวัด โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ

 •  การประมูลทางวาจา
 •  การประมูลทาง Internet

 

การวางเงินหลักประกัน และเลือกกลุ่มเลขทะเบียนรถเลขสวย

5. วางเงินหลักประกัน และเลือกกลุ่มเลข

        ทำการวางเงินหลักประกันตามกลุ่มที่สนใจ หากต้องการประมูล 1 หมายเลขให้วางเงินประกันเพียง 1 หมายเลข แต่ถ้าหากต้องการวางมากกว่า 1 หมายเลขให้วางเงินหลักประกันตามจำนวนหมายเลขที่ต้องการประมูล 

        ทำการให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง อ่านเงื่อนไขการให้บริการ และตารางค่าบริการให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียน

หากลงทะเบียนมากกว่า 1 รายการ ให้ตรวจสอบเลขที่ลงทะเบียน และเลขที่กองทุนให้ตรงกัน

 

เอกสารสำหรับการจองทะเบียนรถเลขสวย

6. จัดเตรียมเอกสาร

        ทำการพิมพ์ใบลงทะเบียนออกมา ทำการลงชื่อให้เหมือนกันทุกเอกสารที่มีการกำหนดให้มีการลงชื่อ พร้อมโอนเงินวางหลักประกันตามจำนวนที่แจ้ง และทำการเก็บหลักฐานไว้ 

เอกสารสำคัญที่ต้องเก็บไว้

 1. ใบลงทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อ
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. หลักฐานการโอนเงิน

 

เอกสารการประมูลทะเบียนรถเลขสวย

7. ส่งเอกสารการเข้าร่วมประมูล

        สามารถเลือกอัปโหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ หรือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งที่จัดประมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสาร ถ้าเอกสารสมบูรณ์จะดำเนินการออกใบเสร็จ และส่ง SMS ยืนยันเข้ารวมการประมูล แต่ถ้าหากไม่สมบูรณ์จะทำการติดต่อกลับ

 

บัญชีไลน์ระบบจองทะเบียนรถเลขสวย

 

วิธีผูกบัญชีไลน์ระบบจองทะเบียนรถเลขสวย

8. ผูกบัญชีไลน์

        สามารถเพิ่มเพื่อนผ่านทาง Line Official ผ่าน QRCODE หรือ @super.n ทำการผูกไลน์กับ Account กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสของงานประมูล และกดยืนยันเพื่อทำการผูกบัญชีกับไลน์

 

เอกสารการจองป้ายทะเบียนรถเลขสวย

        เมื่อชนะการประมูล หรือ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับป้ายเลขทะเบียนรถสวยในระบบการลงทะเบียนของกรมขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำการจัดเตรียมเอกสาร และความพร้อมของรถเสีย ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์มีดังนี้

 • หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 • หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต
  • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น สัญญาซื้อขายหรือใบเสร็จรับเงิน
  • หลักฐานการทำ พ.ร.บ. เนื่องจากรถยนต์ที่จะทำการจองทะเบียนต้องผ่านการทำพรบรถยนต์ และเสียภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • หลักฐานแสดงตัวบุคคลของเจ้าของรถ ที่มีข้อมูลในการจอง และชื่อที่ครอบครองรถยนต์เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลเดียวกัน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หากเป็นรถยนต์ในนามนิติบุคคล ต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคณะกรรมการที่อำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัท

 

สรุปการจองทะเบียนรถ

        สำหรับการจองเลขทะเบียนรถยนต์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น การจองทะเบียนรถยนต์ทั่วไป และการจองทะเบียนรถยนต์เลขสวย สำหรับการจองทะเบียนรถยนต์แบบทั่วไป จำเป็นจะต้องทำสำหรับรถยนต์ทุกคัน สำหรับรถใหม่ป้ายแดง สามารถดำเนินการเมื่อคุณได้รับรถยนต์แล้ว และสำหรับรถทั่วไปสามารถดำเนินการได้เลยในทันที และจะสามารถจองได้ใหม่อีกครั้งในอีก 90 วัน แต่สำหรับผู้ที่มีรถยนต์หลายคันสามารถยื่นแจ้งเพื่อทำการปลดล็อคการจองคันถัดไปได้ สามารถทำในวัน เวลาที่กำหนด และสำหรับการจองทะเบียนรถยนต์เลขสวยจะมีการเปิดรับประมูลป้ายทะเบียนเป็นช่วงเวลาตามที่กำหนด ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเว็บไซต์ แต่สำหรับการประมูลป้าย จะต้องมีการวางเงินประกันไว้ก่อนล่วงหน้าการประมูล และที่สำคัญรถยนต์ที่จะประมูลทะเบียนรถยนต์เลขสวยจะต้องมีทะเบียนรถแบบปกติก่อนแล้ว

        เพื่อความถูกต้องในกฎจราจร และเพิ่มความสวยงาม ความมงคล ก่อนจะจองทะเบียนรถยนต์แบบปกติ และแบบเลขสวย อย่าลืมต่อพรบรถยนต์ และทำการจ่ายภาษีรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ

 


เขียนโดย : Ecomoney
เผยแพร่วันที่ : 09/01/2023
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”