ภาพรวมบริการเครดิตส่วนบุคคล

เครดิตส่วนบุคคล

เป็นสิ่งที่ทางสถาบันการเงินได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายของคุณทั้งนี้วงเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระซึ่งทางธนาคารจะเป็นผู้วิเคราะห์ โดยจะพิจารณาจากเงินเดือน อาชีพการงาน และประวัติเครดิตของคุณเป็นหลักเนื่องจากเครดิตส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทางธนาคารจึงคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สินเชื่อเคหะ หรือเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ควบคุมอัตราดอกเบี้ย บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลให้มีอัตราสูงสุดได้ไม่เกิน 18% และ 28% ตามลำดับ

เครดิตส่วนบุคคลที่สถาบันการเงินพัฒนาขึ้น มี 2 ประเภทหลัก คือ
  • ใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสด ณ ห้างสรรพสินค้าที่มี ทั่วโลก
  • ได้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยประมาณ 30-55 วันนับตั้งแต่วันใช้จ่ายจนถึงวันครบกำหนดชำระจริง
  • สามารถผ่อนชำระสินค้าหรือบริการที่จ่ายโดยบัตรเครดิตได้ (ชำระขั้นต่ำ) โดยยอดคงค้างจะถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด (สูงสุด 18%)
  • ได้รับบริการพิเศาเพิ่มเติม (บางบัตรเท่านั้น) เช่น สะสมแต้มรับรางวัล/ไมล์เดินทางรับส่วนลดจากร้านค้า/ประกันอุบัติเหตุ/เดินทาง/สินค้า
  • เบิกเงินสดฉุกเฉิน โดยเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ

บัตรเบิกเงินสดพร้อมใช้

วงเงินเบิกเกินบัญชีหรือ OVERDRAFT(O/D) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้แตกต่างจากบัตรเครดิตตรงที่เน้นการเบิกเงินสดในการใช้จ่าย ซึ่งสามารถเบิกได้จากเครื่องเอทีเอ็ม ทั่วประเทศหรือโดยใช้เช็คที่มีมาให้ บัตรเบิกเงินสดพร้อมใช้มีประโยชน์มากในกรณีที่คุณมีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวในขณะคุณไม่มีเงินสำรองไว้เพียงพอวงเงินประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% และสามารถสมัครได้แม้รายได้ไม่ถึง 15,000 บาททั้งนี้ เนื่องจากการเบิกถอนไม่มีกำหนดระยะเวลาและการผ่อนชำระคืนที่ชัดเจนอัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่า สินเชื่อส่วนบุคคลเล็กน้อย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการเบิกใช้ระยะไม่เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ การเบิกเงินสดด้วยวิธีแทนด้วยบัตรเครดิตสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50%

สินเชื่อส่วนบุคคล

คือเงินกู้แบบไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักประกัน โดยคุณจะได้รับเงินก้อนมาทั้งจำนวนพร้อมกับตารางการผ่อนชำระรายเดือน (12-60 งวด) ข้อดีของวงเงินประเภทนี้คือ เมื่อคุณมีวัตถุประสงค์วงเงินและระยะเวลาผ่อนชำระ เช่น เพื่อการแต่งงาน การคลอดบุตร การศึกษาต่อต่างประเทศ ฯลฯ สินเชื่อประเภทนี้จะสามารถเป็นตัวช่วยวางแผนการชำระคืนให้คุณอีกด้วย


ตารางสรุปเครดิตส่วนบุคคล
บัตรเครดิต วงเงินสำรอง วงเงินสินเชื่อ
วัตถุประสงค์ ใช้ชำระสินค้าแทนเงินสดไม่เกิน ใช้เบิกกู้เงินสดระยะสั้น
(ไม่เกิน 4 เดือน)
ใช้กู้เงินสดระยะยาว
(5-60 เดือน)
ใช้บัตรแทนเงินสดกับร้านค้า ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 18% ไม่เกิน 28% ไม่เกิน 28%
สามารถเบิกเงินฉุกเฉินได้ เป็น % ของวงเงินบัตร
(คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตั้งแต่เบิกเงิน)
ตามความจำเป็น*
(คิดดอกเบี้ยตั้งแต่เบิกเงิน)
ไม่ได้
อายุสัญญา 1 ปี (ต่อได้) 1 ปี (ต่อได้) 6 เดือน - 5 ปี
การชำระเงินคืน อย่างน้อย 10%
ของยอดค้างชำระ
อย่างน้อย 4%
ของยอดค้างชำระ
เป็นงวดตายตัวกำหนด
ณ วันอนุมัติ
ส่วนลดกับร้านค้า บางบัตร - -
รายได้ขั้นต่ำของผู้สมัคร 15,000 บาท/เดือน ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป
วงเงินสูงสุด สูงสุด 3 เท่าของรายได้ สูงสุด 3 เท่าของรายได้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้

หมายเหตุ: เป็นตัวเลขแบบคร่าวๆ