ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

วิธีเซ็นสำเนาเอกสารให้ปลอดภัย


วิธีเซ็นสำเนาเอกสารให้ปลอดภัย

 วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณเซ็นเอกสารสำเนาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ที่สำคัญช่วยเพิ่มโอกาสอนุมัติในการสมัครบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออีกด้วย

จำง่ายๆ “ให้เซ็นชื่อและเขียนข้อความรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ให้เหมือนกัน และครบทุกแผ่น”

วิธีเซ็นเอกสารให้ปลอดภัย

  1. ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสาร เช่น เพื่อใช้สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น
  2. ระบุวันเดือนปีที่เซ็นเอกสาร
  3. ควรใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินมากกว่าสีดำ เนื่องจากธนาคารจะแยกเอกสารระหว่างสำเนาตัวจริงกับสำเนาถ่ายเอกสารได้ง่ายกว่า และไม่ควรใช้ดินสอเซ็นชื่อบนเอกสารเด็ดขาด
  4. ควรเซ็นหรือเขียนข้อความทับตัวหนังสือบนสำเนาเอกสาร เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำเอกสารไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์
  5. ด้านหลังของเอกสาร ควรขีดเส้นยาวทแยงมุมเพื่อป้องกันนำเอกสารสำคัญไปใช้งานต่อ

 

เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 14/11/2014
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด