ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 1 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 4 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติที่สถาบันการเงินระงับบัตรเครดิต หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อบุคคล บ้างหรือไม่
 มี      ไม่มี
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น


 
 

เงื่อนไขรายการ  

จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
คุ้มที่ 1 ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
คุ้มที่ 2 รับฟรี Overnight Bag G2000 มูลค่า 1,990 บาท *
*เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป
รับเพิ่ม! Trolley Bag มูลค่า 4,990 บาท*(เฉพาะบัตร Platinum)
*เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป
**เฉพาะผู้สมัครบัตรแพลทินัมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของ สมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียว
คุ้มที่ 3 สิทธิประโยชน์หลักตลอดปี ***
วงเงินอนุมัติสูงสุด อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้
อัตราดอกเบี้ย 15 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 5% ปีั
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50  วัน
นับจากวันที่สรุปยอดรายการ (สำหรับผู้ที่ชำระเต็มจำนวน)
อัตราชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีรายการ
ในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 400 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีอายุระหว่าง 20-65 ปี
- อายุงานทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือดำเนินการกิจการมาไม่ตำกว่า 1 ปี
- รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่
  30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพททินัมเทสโก้ โลต้ส วีซ่า


สรุปข้อมูลบัตรเครดิต
โปรโมชั่นบัตรบัตรเครดิต
สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต
ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
การชำระเงิน
เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 

   
Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน