ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 1 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 4 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติที่สถาบันการเงินระงับบัตรเครดิต หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อบุคคล บ้างหรือไม่
 มี      ไม่มี
 ชื่อ *   
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
 
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น

รายละเอียด

สนุกกับชีวิตในแบบ Japanese Style
• รับคะแนนสะสม 2 เท่า และดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% ผ่าน FLEXI by Phone เมื่อใช้จ่ายฝ่านบัตรฯที่ญี่ปุ่น
• บริการเลขาส่วนตัว (Concierge Service ) จาก JCB Plaza ทั่วโลก
• บริการ JCB Airport Lounge อำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางใน 26 สนามบินที่ญี่ปุ่นและฮาวาย
• อุ่นใจกับความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง โดย ทิพยประกันภัย บริการประกันความคุ้มครองระหว่างการเดินทางต่างประเทศ สูงสุดถึง 4,000,000 บาท

บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิก KTC กับ KTC World Travel Service Center

 
• ส่วนลด 3% สำหรับตั๋วเครื่องบินในประเทศของสายการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส (จากราคาปกติ)
• ส่วนลด 5% สำหรับทัวร์เอื้องหลวงเส้นทางอื่นๆ (ส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับทัวร์ราคาปกติ)
• ส่วนลด 10% สำหรับทัวร์เอื้องหลวงเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (ส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับทัวร์ราคาปกติ)
• เฉพาะตั๋วเครื่องบินในประเทศและทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ จากราคาปกติเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service Center โทร. 0-2665-5050 หรือ www.ktcworld.co.th

 
จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
1. ฟรี! ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข
2. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
3. ส่วนลด 10% สำหรับทัวร์เอื้องหลวงเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
4. ส่วนลด 5% สำหรับทัวร์เอื้องหลวงเส้นทางอื่นๆ
5. ส่วนลด 3% สำหรับตั๋วเครื่องบินในประเทศของสายการบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
คุณสมบัติผู้สมัคร - อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
- รายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาทต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม ฟรี ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วัน นับถัดจากวันสรุปยอด
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินค้างทั้งสิ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

สรุปข้อมูลบัตรเครดิต
โปรโมชั่นบัตรเครดิต
สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต
ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
การชำระเงิน
เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 
 
 Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน