ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 1 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 4 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติที่สถาบันการเงินระงับบัตรเครดิต หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อบุคคล บ้างหรือไม่
 มี      ไม่มี
 ชื่อ *   
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
 
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น

รายละเอียด
เลือกที่จะดีกว่า ในมุมมองที่แตกต่าง
•

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
อาทิ บริการรถลากฉุกเฉิน บริการช่างซ่อมรถ บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
บริการช่างกุญแจรถยนต์ บริการช่างแบตเตอร์รี่รถยนต์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดที่ Roadside Assistance 0-2305-8499
ซึ่งระบุด้านหลังบัตรเครดิต

•

รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุกประเภทของทิพยประกันภัย
ผ่านบัตรเครดิต KTC-ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด

•

แบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัย FLEXI 0% นาน 6 เดือน
สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

 
• ส่วนลดพิเศษที่โรงพยาบาลเวชธานี
-
-

-
ส่วนลด 20% ค่ารถพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพทุกโปรแกรม (1ครั้ง / ปี)
ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าห้อง ค่าแล็บปกติ ค่าเอ็กซเรย์ปกติ ค่ากายภาพบำบัด และค่าบริการที่ ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์ และความงาม
ส่วนลด 5% ค่าบริการศูนย์ทันตกรรม (ยกเว้นการจัดฟัน, ใส่ฟันและฝังรากฟันเทียม)
•

Tip Smart Rewards
ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด เพื่อแลกซื้อประกันภัย และ พ.ร.บ. ในราคาพิเศษ สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ www.dhipaya.co.th หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2239-2239

หมายเหตุ
•

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และ/หรือกรณีที่บริษัทฯ มีข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สามารถใช้ชำระค่าเบี้ยประกันของตนเอง คู่สมรส และบุตร(ตามกฏหมาย) ได้เท่านั้น


 
จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
1. ฟรี! ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข
2. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
3. ส่วนลด 20% ค่ารถพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพทุกโปรแกรม (1ครั้ง / ปี)
4. ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าห้อง ค่าแล็บปกติ ค่าเอ็กซเรย์ปกติ
ค่ากายภาพบำบัด และค่าบริการที่ ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์ และความงาม
5. ส่วนลด 5% ค่าบริการศูนย์ทันตกรรม (ยกเว้นการจัดฟัน, ใส่ฟันและฝังรากฟันเทียม)
6. ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด เพื่อแลกซื้อประกันภัย และ พ.ร.บ.
ราคาพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร - อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
- รายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาทต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม ฟรี ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วัน นับถัดจากวันสรุปยอด
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินค้างทั้งสิ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท


สรุปข้อมูลบัตรเครดิต
โปรโมชั่นบัตรเครดิต
สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต
ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
การชำระเงิน
เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 
 
 Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน