ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ “Viriyah Healthcare by BDMS”

money

ความคุ้มครอง เหมาจ่ายต่อปี
สูงสุด 700,000 บาท

damage

ค่าห้องสูงสุด
8,000 บาท/วัน

damage

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 25,000 บาท

damage

ผ่อนได้
นาน 12 เดือน

เบี้ยประกันและผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • แผน 1
  ความคุ้มครองเหมาจ่ายต่อปี
  100,000บาท
 • แผน 2
  ความคุ้มครองเหมาจ่ายต่อปี
  300,000บาท
 • แผน 3
  ความคุ้มครองเหมาจ่ายต่อปี
  700,000บาท

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

form
1. กรอกข้อมูล
callcenter
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
success
3. รับความคุ้มครอง

กรุณากรอกข้อมูลผู้สนใจทำประกัน

รายละเอียดความคุมครองเพิ่มเติม

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ

 • แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง