เงื่อนไขการให้บริการ

ที่อื่นถูกกว่า คืนเงิน 100%

จ่ายส่วนต่างหรือคืนเงินทันที ถ้ามีใบเสนอราคาที่ถูกกว่าจากบริษัทประกันและความคุ้มครองเดียวกัน

 • ลูกค้าต้องส่งใบเสนอราคาที่เท่ากันหรือถูกกว่าและเป็นบริษัทประกันภัยเดียว กับที่ ซิลค์สแปนเสนอให้ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงิน 100% ภายใน 7 วันทำการ หลัง จากบริษัทฯ ได้รับใบเสนอราคาที่ลูกค้าส่งมา
 • กรณีเกิน 14 วันหลังชำระเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนค่าเบี้ยตามการคำนวณของแต่ ละบริษัทประกันภัย โดยขอหักค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาท

เงื่อนไขการคืนเงินขอยกเลิกกรมธรรม์

กรณีกรมธรรม์มีผลคุ้มครองแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินจากส่วนต่างตามระยะเวลาคุ้มครองที่เหลือ โดยยึดจากใบลดหนี้ที่บริษัทประกันภัยคำนวณกลับมา ซึ่งจะใช้เวลาตอบกลับประมาณ 15- 30 วัน หลังจากนั้นซิลค์สแปนจะนำมาหักค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต (3% สำหรับชำระงวดเดียว, 4% สำหรับผ่อนชำระ 3 เดือน 7% หรือ 10% กรณีผ่อนชำระ 6 เดือน และ 10 เดือน)
 • ค่าดำเนินการยกเลิกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
 • ค่าใช้บริการเสริม และส่วนลดโปรโมชั่นที่เคยได้รับ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่สามารถยกเลิกได้

บริการรถใช้ระหว่างซ่อม หรือค่าเดินทาง 1,000 บาท

สำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ทุกประเภทและเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อปี

ลูกค้ากรุงเทพฯ

 • สามารถเลือกชำระได้ระหว่างรถใช้ระหว่างซ่อม หรือค่าเดินทาง 1,000 บาท
 • ใช้สิทธิ์ได้ปีละ 1 ครั้ง โดยการขอใช้สิทธิ์จะต้องใช้ภายใน 30 วันหลังจากบริษัทประกันออกใบเคลม (สามารถดูได้จากวันที่ที่ระบุบนเอกสารใบเคลมของบริษัทประกันภัย และกรมธรรม์ต้องยังไม่หมดอายุเท่านั้น) ไม่อนุมติให้ใช้สิทธิ์ย้อนหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ก. สำหรับรถใช้ระหว่างซ่อม ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 วัน กรณีต้องการใช้บริการเกิน 3 วัน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการส่วนเกินเอง โดยสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้กับเจ้าหน้าที่
 • SILKSPAN และบริษัทผู้ให้บริการรถใช้ระหว่างซ่อม ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการรถเช่าเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามที่บริษัทผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

ลูกค้าต่างจังหวัด

 • เลือกได้เฉพาะ ค่าเดินทาง 1,000 บาท ใช้สิทธิ์ได้ปีละ 1 ครั้ง โดยการขอใช้สิทธิ์จะต้องใช้ภายใน 30 วัน หลังจากบริษัทประกันออกใบเคลม (ดูจากวันที่ ที่ระบุบนเอกสารใบเคลมของบริษัทประกันภัย และกรมธรรม์ต้องยังไม่หมดอายุเท่านั้น) ไม่อนุมัติให้ใช้สิทธิ์ย้อนหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

บริการช่วยเหลือรถฉุกเฉิน 24 ชม.

 • บริการรถช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ให้บริการทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. ตลอดอายุกรมธรรม์ สำหรับลูกค้าประกันชั้น 1 ทุกประเภท ใช้ได้ 1 ครั้งต่อปี เฉพาะลูกค้าที่บริษัทประกันไม่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเท่านั้น
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม. ได้แก่ กรณีรถเสียสตาร์ทไม่ติด บริการส่งช่างซ่อมรถฉุกเฉิน หรือน้ำมันหมดฉุกเฉิน โดยการบริการดังกล่าวไม่ครอบคลุมค่าอะไหล่ อุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ เปลี่ยนยางใหม่สลับล้อยางต่างๆ และค่าธรรมเนียมทุกรูปแบบ
 • กรณีรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ และลูกค้ามีความประสงค์ต้องการใช้บริการยกลากรถไปสถานที่อื่น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการส่วนนี้เองทั้งหมด
“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด