คุ้มครองโรคร้าย โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ดูแลยาวถึง 99 ปี (3)

สนใจแบบประกัน

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อคุณ

โครงการ คุ้มครองสุขภาพ D Health สุขใจ

ดูแลครอบคลุมแบบเหมา
คุ้มครองโรคร้าย โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ
เหมาจ่าย สูงสุด 5 ล้านบาท(1)

ดูแลยาวถึง 99 ปี(3)
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-75 ปี
และคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี(3) (สำหรับการต่ออายุ)

เพิ่มความคุ้มครองให้ดีกว่าเดิม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด และเพิ่มเติมความคุ้มครองอุบัติเหตุ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ

ปรับแผนได้ดั่งใจ
เลือกความคุ้มครองผู้ป่วยในได้อย่างใจ ด้วยการเลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือเลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรก ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการ top up สวัสดิการสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้นได้

หมายเหตุ
- โครงการ คุ้มครองสุขภาพ D Health สุขใจ ประกอบด้วย แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ (N) หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส (ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อ) และ สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
(1) กรณีเลือกแผน 2 และ แผน 3 โดยเป็นวงเงินความคุ้มครอง D Health Plus 5 ล้านบาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ความรับผิดส่วนแรก ขึ้นอยู่แผนที่เลือกซื้อ
(2) กรณีเพศชาย อายุ 35 ปี เลือกแผน 2 ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
(3) สำหรับแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ (N) และ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

คนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

ต้องการวงเงินความคุ้มครองเยอะ

อยากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ที่อายุเยอะ

หมายเหตุ
- โครงการ คุ้มครองสุขภาพ D Health สุขใจ ประกอบด้วย แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ (N) หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส (ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อ) และ สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ (N) หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย
- สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี และระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์หลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้
- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในพิจารณารับประกันภัย /พิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้เอาประกันภัย
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
- เบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
- โปรดศึกษารายละเอียดามคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อควนตัดสินใจทำประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส กรณีเลือกแผน 2 และแผน 3

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?

A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองแบบเหมา ๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิต
รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก เหมาจ่าย สูงสุด 5 ล้านบาท* ทั้งโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ
เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัด
เล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง
สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท เจ็บป่วยขึ้นมาก็คลายกังวลได้เลยเพราะมีตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ดี

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เหมาะกับใคร?

A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อย มีวงเงินความคุ้มครองเยอะ เช่น คนที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพอยากได้ประกันสุขภาพที่เหมาจ่ายและครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยในรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก คนที่สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากเพิ่มวงเงินความคุ้มครองเพิ่ม ก็สามารถเลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน หรือ ลูกๆ ที่อยากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วก็สามารถซื้อได้

Q: ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?

A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่จะต้องรอ 120 วัน หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้หากซื้อเลือกซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส เพิ่มเติม การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ที่จะต้องรอ 280 วัน การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ที่จะต้องรอ 90 วัน ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา ที่จะต้องรอ 30 วัน การตรวจสุขภาพประจำปี ที่จะต้องรอ 1 ปี หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้

Q: เจ็บป่วยขึ้นมา ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ดูแลอะไรบ้าง?

A: เมื่อเจ็บป่วยก็สบายใจได้เลย หากซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิตรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาท* นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน การรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน (เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 180 วัน) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง แบบเหมาจ่ายตามจริง

Q: ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร? แล้วความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) มีความรับผิดส่วนแรกทุกแผนหรือไม่?

A: มีบางแผน ขึ้นอยู่กับแผนที่ลูกค้าเลือก ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่ผู้ทำประกันต้องรับผิดชอบเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของผู้ทำประกันโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการอื่นๆ ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้ เช่น ผู้ทำประกันเลือกสมัครแผนมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์ความคุ้มครอง อยู่ที่ 100,000 บาท ผู้ทำประกันจะต้องดูแลในส่วน 30,000 บาทแรก และความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จะดูแลให้ 70,000 บาท ทั้งนี้จะจ่ายไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ลูกค้าเลือก

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

A: เมื่อซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

Q : ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) สามารถเลือกพลัสความคุ้มครองเสริมอะไรได้บ้าง?

A: สามารถพลัสความคุ้มครองเสริมได้ตรงใจ เช่น การคลอดบุตร พลัส หรือ เลือกแพ็กสุขภาพ ดี พลัส ซึ่งจะประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ดูแลสุขภาพดวงตา ดูแลสุขภาพฟัน ตัวอย่างพลัสความคุ้มครองกรณีการตั้งครรภ์ เพราะค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรค่อนข้างสูงและอาจมีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง เช่น ค่าใช้จ่ายในการคลอด หรือความเสี่ยงกรณีแท้งบุตร

*กรณีเลือกแผน 2 และ แผน 3 โดยเป็นวงเงินความคุ้มครอง D Health Plus 5 ล้านบาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ความรับผิดส่วนแรก ขึ้นอยู่แผนที่เลือกซื้อ

สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option)

กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 3

สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส ในแผนความคุ้มครองแผน 3 ในโครงการนี้ ที่มีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) สิทธิที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเปลี่ยนเป็นแผนที่มีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นโดยการเปลี่ยนเป็นแผนที่มีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ลดลงจากแผนปัจจุบัน
ในช่วงอายุ 55 ปีถึง 65 ปี หากกรมธรรม์หลักยังมีผลบังคับอยู่ และได้ถือความคุ้มครองสุขภาพ ดีเฮลท์ พลัส แผนปัจจุบันก่อนใช้สิทธิต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี สามารถใช้สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้ โดย บริษัทฯ จะไม่ตรวจสุขภาพใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติม/แผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิจะเป็นไปตามสัญญาเพิ่มเติม/แผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และข้อยกเว้น

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ
ทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865
ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ (N) และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้
เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่
1) ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้น ความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
2) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ (N) และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากทั้งหมด 21 ข้อ เช่น

1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์ แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปี
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น
เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (Choriocarcinoma)
4. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
5. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร และการรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา"
ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก เป็นต้น

การต่ออายุกรมธรรม์ และการปรับเบี้ย

ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ (N)

และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส

การต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal)

สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย ตามข้อกำหนดเรื่อง “การปรับเบี้ยประกันภัย”
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจะสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
1) ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อเท็จจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย หรือคำขอต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทฯ เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข
2) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการที่ตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
3) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง

การปรับเบี้ยประกันภัย

บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน

       ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
- การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

ประกันบ้าน

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก
emp

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้
emp-all

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านราย

มืออาชีพ
ceo

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผลทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

silkspan23years

ประสบการณ์ในธุรกิจ
ประกัน และการเงิน
มากกว่า 23 ปี

silkspangood

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

silkspanmoney

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

benefits-footer-icon

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย

4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

กรอกข้อมูล
1. กรอกข้อมูล
ติดต่อกลับ
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อลงทะเบียนทางโทรศัพท์
รับความคุ้มครอง
3. รับความคุ้มครอง

รับประกันภัยโดย

“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด