นับถอยหลังประกาศรางวัล

 • 00วัน
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที

กรอกข้อมูลเพื่อลุ้นรางวัล

วันที่ 20 มีนาคม 2565

เวลา 17:30 น. ที่ช่องทางดังนี้

กติกาและเงื่อนไข

 1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อร่วมกิจกรรม
 2. สุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกา
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ซิลค์สแปน หลังจากประกาศรางวัลแล้วภายใน 7 วันเพื่อยืนยันการรับรางวัล
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและช่วงเวลาติดต่อกลับ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หากพบว่ามีการทุจริตไม่ว่ารูปแบบใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของซิลค์สแปน และบริษัทพันธมิตรติดต่อหรือใช้ข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

ติดต่อเจ้าหน้าที่