ViewContent ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ เบี้ยเริ่มวันละ 8 บาท ไทยประกันชีวิต - SILKSPAN
SILKSPAN

ไทยประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ)

 • อยู่ครบสัญญารับเงินคืน สูงสุด 450,000 บาท

  อยู่ครบสัญญารับเงินคืน
  สูงสุด 450,000 บาท*

 • คุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ สูงสุด 450,000 บาท

  คุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
  สูงสุด 450,000 บาท*

 • เบี้ยฯ เริ่มต้น เพียงวันละ 8 บาท

  เบี้ยฯ เริ่มต้น
  เพียงวันละ 8 บาท**

 • สมัครง่าย ได้ตั้งแต่อายุ 50 - 75 ปี

  สมัครวันนี้
  รับความคุ้มครอง COVID-19 ฟรี


*สำหรับความคุ้มครองแผน 6
**คำนวนจากเบี้ยประกัน รายปี เพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท


กรอกรายละเอียด เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

1. ซื้อให้ตัวเอง สร้างความพร้อมมีเงินเก็บสะสมเป็นมรดกให้ครอบครัวและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ ยิ่งอายุน้อย เบี้ยยิ่งถูกกว่า

2. ซื้อให้คนที่คุณรัก เตรียมเงินก้อนไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น หรือมีเงินใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อพ่อแม่หรือคนที่คุณรักไม่ลำบากในบั้นปลายชีวิต


3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 • กรอกข้อมูล

  1. กรอกข้อมูล

 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  2. รอเจ้าหน้าที่
  ติดต่อกลับ

 • ได้รับกรมธรรม์

  3. รับกรมธรรม์


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6
มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่ 2
- จากอุบัติเหตุ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- จากอุบัติเหตุสาธารณะ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- จากสาเหตุอื่นๆ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา
ปีกรมธรรม์ที่ 3 - ปีกรมธรรม์ที่ 4
- เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป
- เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีอยู่ครบสัญญา จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*หมายเหตุ* แบบประกันอีซี ซีเนี่ยร์พลัส ขายผ่านช่องทางตัวแทน และช่องทางตลาดทางตรง


รับประกันโดย

หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากภัยสงครามเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบริษัทประกันชีวิตจากต่างชาติได้ปิดกิจการย้ายกลับภูมิลำเนา ด้วยเหตุนี้ทำให้คนไทยและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เงื่อนไขการรับประกัน
  • มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแผนประกันแบบคุ้มครองตลอดชีพ
  • อายุรับประกัน 50 - 75 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง และระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 90 ปี
  • รับประกันทุกชั้นอาชีพถึงอายุ 90 ปี
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
  • มีความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน
  • เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี
  หมายเหตุ
  • "ไทยประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ)" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "อีซี ซีเนียร์ พลัส (Easy senior Plus)"(เพื่อผู้สูงอายุ)
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
  • สิทธิพิเศษสำหรับ 200 กรมธรรม์แรก ที่ชำระเบี้ยประกันกรมธรรม์งดแรก 15,000 บาทเป็นต้นไป ผ่านบัตรเครดิต โดยจะได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรงจากการติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล COVID-19 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี


กำลังโหลด