เช็คเบี้ย และความคุ้มครอง ไทยประกันชีวิต โรคร้ายได้เงินชัวร์

คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายสูงสุด 1,000,000 บาท ไม่เคลมมีคืน[1][2]

ระบุข้อมูล > กดเช็คเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

กรุณากรอกข้อมูลผู้สนใจทำประกัน

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ทำประกันโรคร้ายแรงกับ ไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ ดีอย่างไร ?

คุ้มครองถึง 10 โรคร้ายแรง
รับประกันตั้งแต่อายุ 16-50 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
จากโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
สูงสุด 1,000,000 บาท[1][2]

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
สูงสุด 1,000,000 บาท[1][2]

เบี้ยฯคงที่ตลอดสัญญา

เบี้ยฯไม่สูญเปล่า หากอยู่ครบ
กำหนดสัญญา รับเงินคืน
สูงสุด 1,000,000 บาท[1][2]

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ย
ประกันภัยได้ 10 ปี หรือ 15 ปี

[1]สำหรับความคุ้มครองแผน 5
[2]หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

1ผู้ที่มีความกังวลค่ารักษาจากโรคร้ายแรง

2ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรง

3ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับใคร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 500,000 600,000 800,000 1,000,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี
1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น
(Early Critical Illness)
60,000 100,000 120,000 160,000 200,000
20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
(Major Critical Illness)
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้าบแรงระยะเริ่มต้น ข้อ 1.1 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)
2. กรณีเสียชีวิต
3. กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ

1. โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง
  1) กลุ่มโรคที่ 1 โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness)
   1.1 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-Invasive Cancer / Carcinoma in situ)
   1.2 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease Requiring Angioplasty)

  2) กลุ่มโรคที่ 2 โรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness)
   2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
   2.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรั้งขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-Stage Lung Disease)
   2.3 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
   2.4 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for The Heart Valve)
   2.5 ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
   2.6 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
   2.7 ภาวะโคม่า (Coma)
   2.8 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
   2.9 การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and Permanent Disability - TPD)

2. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) โดยจำกัดเพียง 1 โรคร้ายแรงเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์
3. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) แล้วให้ความคุ้มครองข้อนี้สิ้นผลบังคับลง โดยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับ ในส่วนของความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness) หรือกรณีเสียชีวิต หรือ กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว
4.เมื่อมีการจ่ายผลประโยน์ข้อ 1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness) หรือผลประโยชน์ ข้อ 2 กรณีเสียชีวิต หรือผลประโยชน์ ข้อ 3 กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา ในจำนวนเงินที่หักด้วยผลประโยชน์ ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี) ให้ถือว่ากรมธรรม์สิ้นสุดลง

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

ประกันบ้าน

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก
emp

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้
emp-all

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านราย

มืออาชีพ
ceo

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผลทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

silkspan23years

ประสบการณ์ในธุรกิจ
ประกัน และการเงิน
มากกว่า 23 ปี

silkspangood

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

silkspanmoney

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

benefits-footer-icon

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย

4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

รับประกันโดย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. อายุรับประกัน: 16 - 50 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 85 ปี
 3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 10 ปี หรือ 15 ปี
 4. การชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, และรายเดือน
 5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 • "โรคร้ายได้เงินชัวร์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อกรมธรรม์ ดังนี้:
  • (1) "เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/10"
  • (2) "เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/15"
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ*สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
 • *เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้:

  • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  • การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
  • การประกันภัยโรคร้ายแรง
  • การประกันภัยการดูแลระยะยาว
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย