เช็กเบี้ย และความคุ้มครองประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์

คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายสูงสุด 1,000,000 บาท ไม่เคลมมีคืน

ระบุข้อมูล > กดเช็กเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

กรุณากรอกข้อมูลผู้สนใจทำประกัน

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ทำประกันชีวิตเติมเงินโรคร้ายได้เงินชัวร์ ดีอย่างไร

คุ้มครองถึง
10 โรคร้ายแรง

คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
จากโรคร้ายแรงสูงสุด
1,000,000 บาท[1]

เบี้ยฯไม่สูญเปล่า
ค่าเบี้ยฯคงที่
ตลอดอายุสัญญา

[1]สำหรับความคุ้มครองแผน 5
[2]หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

 • “โรคร้ายได้เงินชัวร์” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อกรมธรรม์ ดังนี้

[1]“เลกาซี ฟิต ซีโอ แคร์ 85/10” หรือ
[2]“เลกาซี ฟิต ซีโอ แคร์ 85/15”

 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

1 ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย

2 พนักงานบริษัท

3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

Table Header
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
จำนวนเงินเอาประกันภัย
300,000
500,000
600,000
800,000
1,000,000
จำนวนเงินเอาประกันภัย
ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
10 ปี หรือ 15 ปี
1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น
(Early Critical Illness)
60,000
100,000
120,000
160,000
200,000
20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
(Major Critical Illness)
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้าบแรงระยะเริ่มต้น ข้อ 1.1 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)
2. กรณีเสียชีวิต
3. กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

เบี้ยฯ เริ่มต้น

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 2 ล้านราย

มืออาชีพ

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผล ทำประกันออนไลน์ อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

เปิดให้บริการ
มากว่า 23 ปี

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย
4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

รับประกันโดย

หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากภัยสงครามเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบริษัทประกันชีวิตจากต่างชาติได้ปิดกิจการย้ายกลับภูมิลำเนา ด้วยเหตุนี้ทำให้คนไทยและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง
       1.1 ) กลุ่มโรคที่ 1 โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness)
            1.1.1 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive Cancer / Caroinma in situ)
            1.1.2 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease RequiringAngioplasty)
       1.2 ) กลุ่มโรคที่ 2 โรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness)
             1.2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
             1.2.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-Stage Lung Disease)
             1.2.3 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียดผลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
             1.2.4 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for The Heart Value)
             1.2.5 ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
             1.2.6 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
             1.2.7 ภาวะโคม่า (Coma)
             1.2.8 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
             1.2.9 การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and Permanent Disability – TPD)

   

 2. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) โดยจำกัดเพียง 1 โรคร้ายแรงเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงครั้ง เดียวตลอดอายุกรมธรรม์

   

 3. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) แล้วให้ผลคุ้มครองข้อนี้สิ้นผลบังคับลง โดยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับ ในส่วนของความคุ้มครองกรณเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness) หรือกรณีเสียชีวิต หรือ กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้ผู้เอาประกันแล้ว

 4. เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness) หรือผลประโยชน์ข้อ 2 กรณีเสียชีวิต หรือผลประโยชน์ข้อ 3 กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา ในจำนวนเงินที่หักลบด้วยผลประโยชน์ ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี) ให้ถือว่ากรมธรรม์สิ้นสุดลง