คุณได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทาง SILKSPAN จะทำการแจ้งเตือนตามที่ท่านได้กำหนดไว้ในข้อมูลข้างต้น