ช่องทางการชำระเงิน

(มี SMS ยืนยันความคุ้มครองทันที หลังชำระเงิน)

1. ผ่อนเงินสดกับ SILKSPAN (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต สูงสุด 4 งวด)

ดูวิธีการผ่อน

มี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 หารเท่ากัน สูงสุด 4 งวด (สำหรับประกันชั้น 1 2+ และ 3+)

 • จำนวนยอดเงินที่ต้องชำระแต่ละงวดจะเป็นแบบหารเท่ากันทุกงวด โดยงวดสุดท้ายลูกค้าจะต้องชำระก่อนวันเริ่มคุ้มครอง 15 วัน
 • หากครบกำหนดแล้วไม่ชำระ กรณีกรมธรรม์ออกแล้วบริษัทจะสลักหลังให้เหลือวันคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระมาจากลูกค้า กรณีกรมธรรม์ยังไม่ออก บริษัทจะทำการคืนเงินลูกค้าหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คือ 7% ของเบี้ยประกันภัยจริงทั้งหมด

แบบที่ 2 จ่ายงวดแรก 3,000 บาท (เฉพาะประกันชั้น 1)

 • จำนวนยอดเงินที่ต้องชำระเป็นค่ามัดจำก่อนงวดแรก 3,000 บาท เพื่อเป็นการล็อคโปรโมชั่นเบี้ยพิเศษนี้ไว้ก่อน
 • ส่วนยอดค้างชำระลูกค้าต้องชำระก่อนวันเริ่มคุ้มครอง 15 วัน หากเกินกำหนดแล้วไม่ชำระเข้ามาบริษัทขอยกเลิกการทำประกันภัยทันที โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ 3,000 บาทที่ได้รับชำระมาแล้ว
*ต้องชำระตามวันกำหนด

2. ผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0% สูงสุด 10 เดือน*

ธนาคารที่ผ่อนได้
*ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร

3. ชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต Online

ธนาคารที่ตัดบัตรสด

4. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงิน, ATM, ADM

ดูวิธีการผ่อน

 1. เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนู “จ่ายบิล”
 3. เลือก “รายการใหม่-บิลอื่น”
 4. พิมพ์รหัส “32724” หรือ “silkspan” ในช่องค้นหาบริษัทที่ต้องการโอนเงิน
 5. กดเลือก “ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์โบรกเกอร์เรจ”
 6. ใส่ “หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักของคุณ” ในช่องกรอกหมายเลขอ้างอิง
 7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 8. กด “จ่ายบิล”
 1. เข้าเว็บไซต์ www.kasikornbank.com
 2. เลือก “ชำระสินค้าและบริการ”
 3. กดสร้างแบบฟอร์มชำระเงิน
 4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้
  • กดเลือกประเภทบริการ “ประกัน”
  • กดเลือกบริษัท “ซิลค์สแปนอินชัวร์รันซ์โปรกเกอร์เรจ”
  • เลือกบัญชีของคุณ
  • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 10 หลัก
  • กดปุ่ม “บันทึกแบบฟอร์ม”
 5. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 6. กด “ยืนยันการชำระเงิน”
 1. สอดบัตร ATM และกดรหัส
 2. เลือก “จ่ายบิล/ชำระเงิน”
 3. เลือก “ประกัน”
 4. ใส่รหัสบริษัท : 32724
 5. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 6. หมายเลขสมาชิก : ใส่หมายเลขมือถือคุณ 10 หลัก
 7. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ถูกต้อง”
 1. กดโทร. 02-888-8888
 2. กด 3 เลือกบริการ K-Cyber และ K-Mobile Banking
 3. กดหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขบัญชีของท่าน ตามด้วยเครื่องหมาย #
 4. กด 3 เลือกชำระสินค้าและบริการ
 5. กด 8 เลือกชำระสินค้าและบริการผ่านรหัสบริษัท
 6. กดรหัสบริษัท “32724”
 7. ใส่รหัสสินค้า : กดหมายเลขมือถือของคุณ 10 หลัก
 8. กดจำนวนเงินแล้วตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง
  ตัวอย่าง ต้องการโอน 100 บาท ให้กด 10000
 9. ระบบจะให้ยืนยันจำนวนเงินอีกครั้งก่อนดำเนินการ

(ใช้ใบนำฝาก)

 1. เข้าสู่ระบบ
 2. กดเมนูด้านซ้ายบน
 3. เลือกเมนู “ชำระเงิน”
 4. เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
 5. พิมพ์ “silkspan“ ในช่องค้นหาบริษัทที่ต้องการโอนเงิน
 6. กดเลือก “บจก.ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์”
 7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 8. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักของท่าน
 9. ระบุ “ทะเบียนรถยนต์ของท่าน” ในช่องข้อมูลเพิ่มเติม
 10. กด “ตกลง”
 1. เข้าเว็บไซต์ www.krungsrionline.com
 2. เข้าสู่ระบบ
 3. เลือก “การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ”
 4. เลือกประเภทบริการ “ประกัน”
 5. เลือกบริษัท “Silkspan Insurance”
 6. เลือกประเภทบัญชีของคุณ
 7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 8. ยืนยันการชำระเงิน
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง#2 หมายเลขมือถือท่าน 10 หลัก
 1. สอดบัตร ATM กดรหัส
 2. เลือก “ชำระค่าบริการ-เติมเงิน”
 3. เลือก “ชำระค่าบริการและสินค้า”
 4. เลือก “สินค้าบริการอื่นๆ”
 5. เลือก “ระบุเลขที่บัญชี”
 6. เลือก “ประเภทบัญชีของคุณ”
 7. ใส่รหัส COMP CODE “40778”
 8. ระบุรหัสลูกค้า (Reference Number): ใส่หมายเลขมือถือของคุณ 10 หลัก
 9. ระบุรหัสลูกค้า (Reference Number 2): ใส่หมายเลขมือถือของคุณ 10 หลัก
 1. กดโทร. 1572
 2. กด 1 “ธุรกรรมด้านการเงิน”
 3. กดหมายเลขหน้าบัตรกรุงศรีและรหัสเอทีเอ็ม ตามด้วยเครื่องหมาย #
 4. กด 4 “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
 5. กดรหัสบัตรประชาชนของคุณ
 6. กด 6 “ชำระค่าเบี้ยประกัน”
 7. กด 10 “ประกันภัยอื่นๆ”
 8. กด 14 “Silkspan insurance”
 9. ระบุหมายเลขอ้างอิงที่ 1 : หมายเลขมือถือคุณ 10 หลักตามด้วย #
 10. ระบุหมายเลขอ้างอิงที่ 2 : หมายเลขมือถือคุณ 10 หลักตามด้วย #
 11. กดจำนวนเงินแล้วตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง
  ตัวอย่าง ต้องการโอน 100 บาท ให้กด 10000
 12. ระบบจะให้ยืนยันจำนวนเงินอีกครั้งก่อนดำเนินการ

(ใช้ใบนำฝาก)

กรณีชำระครั้งแรก

 1. เข้าสู่ระบบ
 2. กดเลือกเมนู “ชำระเงิน”
 3. เลือก “รายการผู้ชำระเงิน“ กด “เพิ่ม”
 4. เลือกประเภท “กลุ่มประกันภัย” กด “ตกลง”
 5. เลือกชื่อผู้ให้บริการ “ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์โบรกเกอร์เรจ”
 6. พิมพ์ “ซิลค์สแปน” ที่ช่องชื่อเรียก
 7. พิมพ์ชื่อ-นามสกลุของคุณ
 8. ช่องหมายเลขอ้างอิงให้ใส่ “หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 10 หลัก”
 9. กด “เพิ่ม”

ขั้นตอนการชำระเงิน

 1. เข้าสู่ระบบ
 2. กดเลือกเมนู “ชำระเงิน”
 3. เลือก “สินค้าและบริการ”
 4. เลือกบัญชีผู้ให้บริการ “ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์โบรกเกอร์เรจ”
 5. กด “ถัดไป”
 6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน กด “ถัดไป”
 7. ตรวจสอบความถูกต้อง กด “ถัดไป”
 8. รอรับรหัส OTP ทางโทรศัพท์มือถือของท่าน
 9. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการชำระเงิน แล้วกด “ตกลง”
 1. เข้าเว็บไซต์ www.scbeasy.com และเข้าสู่ระบบ
 2. เลือก “รายการชำระเงิน”

กรณีชำระครั้งแรก

 1. ในช่องบัญชีผู้ให้บริการ กด “เพิ่มรายชื่อผู้ชำระ”
 2. กดปุ่ม “Add from Quick Search“ แล้วพิมพ์รหัสบริษัท “0034”
 3. กดเพิ่มบริษัท “ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด”
 4. กรอกชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในช่อง Ref.1 และ Ref.2
 5. กดปุ่ม “Add”

ขั้นตอนการชำระเงิน

 1. เลือกบัญชี “ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ”
 2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 3. กดปุ่ม “Next”
 4. กดยืนยันการชำระเงิน
 1. สอดบัตร ATM และกดรหัส
 2. เลือก “อื่นๆ”
 3. เลือก “ชำระเงินค่าสินค้า/บริการ”
 4. เลือก “ชำระเข้าบริษัทอื่น”
 5. เลือกประเภทบัญชีของคุณ
 6. ระบุหมายเลขบัญชีบริษัท “0034”
 7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 8. ระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Customer No.) : ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 9. ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Reference No.) : ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 10. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ถูกต้อง”
 1. กดโทร. 02-777-7777
 2. กด 3 “บริการชำระสินค้าและบริการ”
 3. กดหมายเลขบัญชีของคุณ
 4. กดใส่รหัสบริษัท : 0034
 5. รหัสสินค้า : กรอกหมายเลขมือถือของคุณ 10 หลัก
 6. กดจำนวนเงินแล้วตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง
  ตัวอย่าง ต้องการโอน 100 บาท ให้กด 10000
 7. ระบบจะให้ยืนยันจำนวนเงินอีกครั้งก่อนดำเนินการ

(ใช้ใบนำฝาก)

 1. เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนู “Pay Other Bills”
 3. พิมพ์รหัสบริษัท 6006 ในช่อง Comcode แล้วกด Enter
 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านในช่องหมายเลขกรมธรรม์
 5. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนในช่อง Amount
 6. กด OK เพื่อยืนยันการชำระเงิน
 1. เข้าเว็บไซต์ www.ktbnetbank.com
 2. เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกจ่ายบิลอื่นๆ
 4. พิมพ์รหัสบริษัท 6006 ในช่องกรอกรหัสหน่วยงาน แล้วกด Enter
 5. กดเลือก “ซิลค์สแปนอินชัวร์รันซ์โปรกเกอร์เรจ”
 6. ใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณในช่องหมายเลขกรมธรรม์
 7. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน แล้วกดปุ่มต่อไป
 8. กรอกรหัส Top ที่ได้รับ SMS ทางมือถือของคุณ
 9. กดยืนยันการชำระเงิน
 1. สอดบัตร ATM กดรหัส
 2. กดเลือก “บริการอื่นๆ”
 3. กดเลือก “ชำระค่าบริการ”
 4. กดเลือก “ระบุรหัสบริษัท”
 5. กดเลือก “ประเภทบัญชีผู้ชำระเงิน”
 6. ใส่รหัสบริษัทฯ คือ 6006
 7. ใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณในช่อง Ref No.1 และ Ref No.2
 8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ ตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง
  ตัวอย่าง ต้องการโอน 100 บาท ให้กด 10000
 9. ตรวจสอบรายการแล้วกดยืนยัน

(ใช้ใบนำฝาก)

 1. เข้าสู่ระบบ
 2. เมนูด้านบนเลือก “ชำระเงิน”
 3. กดเลือก “ค่าสินค้าและบริการ”
 4. เลือกค้นหาและพิมพ์คำว่า “silkspan”
 5. กดเลือก “ซิลค์สแปนอินชัวร์รันซ์โปรกเกอร์เรจ”
 6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในช่อง “หมายเลขประจำตัวลูกค้า” และ “หมายเลขอ้างอิง”
 7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนแล้วกด “ต่อไป”
 8. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกด “ต้องการ”
 1. เข้าเว็บไซต์ www.bangkokbank.com
 2. เข้าสู่ระบบ
 3. กดเมนูหลัก “Payment”
 4. กดเมนูย่อย (ด้านซ้าย) “Add Payee” เพื่อเพิ่มรายการผู้รับชำระเงิน
 5. ในช่อง Type of Business เลือก “ประกันภัย/ประกันชีวิต”
 6. ในช่อง Payee Name เลือก “ซิลค์สแปนอินชัวร์รันซ์โปรกเกอร์เรจ”
 7. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในช่อง Reference No.และ Customer No.
 8. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระในช่อง Amount
 9. คลิกปุ่ม Next และยืนยันการชำระเงิน
 1. สอดบัตร ATM และกดรหัส
 2. เลือก “ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ”
 3. เลือก “ชำระเงินด้วย COMP CODE”
 4. ระบุเลขที่ COMP CODE : 00206
 5. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 6. ระบุรหัสลูกค้า (Reference Number): ใส่หมายเลขมือถือของท่าน 10 หลัก
 7. ระบุรหัสลูกค้า (Reference Number 2): ใส่หมายเลขมือถือของท่าน 10 หลัก
 8. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ถูกต้อง”
 1. กดโทร.1333
 2. กด 1 “เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก”
 3. กด 3 “บริการชำระเงิน”
 4. กด 2 ชำระสินค้าและบริการ
 5. กดหมายเลขบนบัตร ATM และรหัสผ่าน ATM 4 หลัก
 6. กดหมายเลขบริษัท 00206
 7. กดหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในช่อง “หมายเลขประจำตัวลูกค้า” และ “หมายเลขอ้างอิง”
 8. กดจำนวนเงินที่ต้องการโอนตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 9. ยืนยันการชำระเงิน กด 1

(ใช้ใบนำฝาก)

 1. สอดบัตร ATM กดรหัส
 2. เลือก “โอนเงินบุคคลที่สาม”
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 801-3-00835-3
 4. ส่งเอกสารการโอนเงินช่องทาง ดังนี้

5. ชำระผ่านร้านค้า และห้างสรรพสินค้า

6. ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay 

“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด