fwd-ci-complete-care

เช็กเบี้ย ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ 50

(คุ้มครอง ยาวนาน ถึงอายุ 85 ปี)

รับผลประโยชน์สูงสุดหากตรวจพบครั้งแรก ว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง

ระบุข้อมูล > กดเช็กเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

หมายเหตุ: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ทำประกันโรคร้าย ซีไอ 50 เอฟดับบลิวดี ดีอย่างไร

คุ้มครองโรคร้ายแรง

คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรงที่พบได้บ่อยๆ ในประเทศไทย รวมถึงคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต

คุ้มครองที่ครอบคลุม

รับ 20% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายระยะเริ่มต้น และรับอีก 80% ของทุนประกันภัย เมื่อโรคร้าย เข้าสู่ระยะรุนแรง

รับผลประโยชน์สูงสุด

รับ 100% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบครั้งแรก ว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง

ดูแลยาวนาน

คุ้มครองยาวนาน ถึงอายุ 85 ปี

* หากเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี รับเงินก้อน 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด หรือมูลค่า เวนคืนเงินสดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า / หากเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมดหักเงินบำนาญที่รับไปแล้ว ทั้งหมดหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่บริษัทฯ ยังจ่ายไม่ครบ 10 ปี แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

ประกันบ้าน

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้

 เปิดให้บริการมา 21 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 2 ล้านราย

มืออาชีพ

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผลทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

ประสบการณ์ในธุรกิจ
ประกัน และการเงิน
มากว่า 21 ปี

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

benefits-footer-icon

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย

รับประกันโดย
เงื่อนไขการรับประกัน

หมายเหตุ:

  • • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
  • • บริษัทฯ อาจจะปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับ จะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
  • • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  • • เอกสารนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • • สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้

กำลังโหลด