เช็กเบี้ย ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ คอมพลีท แคร์​

(คุ้มครอง ยาวนาน ถึงอายุ 85 ปี)​

รับผลประโยชน์สูงสุดหากตรวจพบครั้งแรก ว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง​

ระบุข้อมูล > กดเช็กเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

หมายเหตุ: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ทำประกัน เอฟดับบลิวดี ซีไอ คอมพลีท แคร์ ดีอย่างไร

คุ้มครองโรคร้ายแรง

คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรงที่พบได้บ่อยๆ
ในประเทศไทย รวมถึงคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต

คุ้มครองที่ครอบคลุม

รับ 20% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้าย ระยะเริ่มต้น และรับอีก 80% ของทุนประกันภัย เมื่อโรคร้าย เข้าสู่ระยะรุนแรง

รับผลประโยชน์สูงสุด

รับ 100% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบครั้งแรก ว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง

รับเงินชดเชยรายวัน

รับเงิน 1,000 บาท/วัน เพื่อชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

* หากเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี รับเงินก้อน 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด หรือมูลค่า เวนคืนเงินสดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า / หากเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมดหักเงินบำนาญที่รับไปแล้ว ทั้งหมดหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่บริษัทฯ ยังจ่ายไม่ครบ 10 ปี แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

ประกันบ้าน

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก
emp

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้
emp-all

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านราย

มืออาชีพ
ceo

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผลทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

silkspan23years

ประสบการณ์ในธุรกิจ
ประกัน และการเงิน
มากกว่า 23 ปี

silkspangood

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

silkspanmoney

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

benefits-footer-icon

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย

4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

รับประกันโดย

เงื่อนไขการรับประกัน

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
  • บริษัทฯ อาจจะปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับ จะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  • เอกสารนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้