ViewContent ประกันมะเร็ง FWD Cancer Plus - SILKSPAN
SILKSPAN

คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง พร้อมค่าชดเชยรายวันให้คุณมั่นใจ

 • คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง

  คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง

  คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท จ่ายค่ารักษาเคมีบำบัด
  และรังสีบำบัดตามจริง สูงสุด 4 แสนบาท
  (ยกเว้น มะเร็งในผู้ป่วย HIV และ เนื้องอกก่อนเป็นมะเร็ง)

 • คุ้มครองชีวิตนาน 10 ปี

  คุ้มครองชีวิตนาน 10 ปี

  หากเสียชีิวิตจากมะเร็ง อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
  รับเงินคุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท

 • มีเงินชดเชยรายวัน

  มีเงินชดเชยรายวัน

  กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ว่าเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
  รับเงินชดเชย 1,000 บาทต่อวัน

ตัวอย่างค่าเบี้ยและความคุ้มครอง

 • FWD Insurance

  รายละเอียดหลัก

  เบี้ยประกันเริ่มต้น (รายเดือน)

  บาท/เดือน

  คุ้มครองต่อชีวิต

  บาท

  กรณีได้รับคำวินิจฉัยโรคว่าป่วยด้วยโรคมะเร็ง

  ระยะไม่ลุกลาม/ระยะลุกลาม

  บาท

  กรณียังไม่ได้จ่ายผลประโยชน์ระยะไม่ลุกลาม

  บาท

  กรณียังจ่ายผลประโยชน์สำหรับระยะไม่ลุกลามแล้ว

  บาท

  ค่าเคมีบำบัด รังสีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งระยะลุกลาม

  จ่ายตามจริงสูงสุด บาท

 • FWD Insurance

  รายละเอียดหลัก

  เบี้ยประกันเริ่มต้น (รายเดือน)

  บาท/เดือน

  คุ้มครองต่อชีวิต

  บาท

  กรณีได้รับคำวินิจฉัยโรคว่าป่วยด้วยโรคมะเร็ง

  ระยะไม่ลุกลาม/ระยะลุกลาม

  บาท

  กรณียังไม่ได้จ่ายผลประโยชน์ระยะไม่ลุกลาม

  บาท

  กรณียังจ่ายผลประโยชน์สำหรับระยะไม่ลุกลามแล้ว

  บาท

  ค่าเคมีบำบัด รังสีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งระยะลุกลาม

  จ่ายตามจริงสูงสุด บาท

 • FWD Insurance

  รายละเอียดหลัก

  เบี้ยประกันเริ่มต้น (รายเดือน)

  บาท/เดือน

  คุ้มครองต่อชีวิต

  บาท

  กรณีได้รับคำวินิจฉัยโรคว่าป่วยด้วยโรคมะเร็ง

  ระยะไม่ลุกลาม/ระยะลุกลาม

  บาท

  กรณียังไม่ได้จ่ายผลประโยชน์ระยะไม่ลุกลาม

  บาท

  กรณียังจ่ายผลประโยชน์สำหรับระยะไม่ลุกลามแล้ว

  บาท

  ค่าเคมีบำบัด รังสีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งระยะลุกลาม

  จ่ายตามจริงสูงสุด บาท


ทั้งนี้ ผลประโยชน์ในตารางจะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนในตาราง และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์

(1) ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

(2) ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร ระยะเวลารอคอย 12 เดือน

(3) บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่าตรวจรักษาทางทันตกรรมตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนในตารางข้างต้น และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุ 0-50 ปี

  ชาย-หญิง อายุ 20-55 ปี

  (เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้ทำประกัน)

 • ชำระเบี้ยได้แบบรายเดือน / รายปี3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 • กรอกข้อมูล

  1. กรอกข้อมูล

 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  2. เจ้าหน้าที่
  ติดต่อกลับ

 • รับความคุ้มครอง

  3. รับความคุ้มครอง


เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • การสมัครและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแบบประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • แคนเซอร์ พลัส (Cancer Plus) เป็นชื่อทางการตลาดของแพ็คเกจผลิตภัณฑ์พิเศษประกอบด้วย แบบกำหนดระยะเวลา 10/10 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง และสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี
 • เบี้ยประกันในปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง และสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบีจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ
 • เบี้ยประกันภัยของแพ็คเกจพิเศษ แคนเซอร์ พลัส (Cancer Plus) สามารถลดหย่อนภาษีได้บางส่วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด โปรดอ่าน ศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบ การเสนอขายก่อนการตัดสินใจ
 • เว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนด การจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) การให้บริการ ปรับปรุงบริการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกดูข้อมูลของผู้ใช้ หากคุณกด "ยอมรับ" หรือการใช้เว็บไซต์ต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ในระบบต่อไป
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุกกี้โปรดอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยอมรับ

กำลังโหลด