ประกันโควิด-19 คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองค่ารักษา
สูงสุด 1,000,000 บาท
เงินชดเชยสูงสุดต่อวัน 5,000 บาท
(สูงสุด 20 วัน)

ค่ารักษาแพ้วัคซีนโควิด
สูงสุด 1,000,000 บาท

รูปแบบความคุ้มครองของประกันโควิด

check-icon

1. คุ้มครองแบบเหมาจ่าย

เมื่อตรวจเจอโควิด-19 ประกันจะจ่ายเงินความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ตกลงไว้ครั้งเดียว แล้วจึงนำเงินนั้นไปเป็นค่ารักษาพยาบาล

check-icon

2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

เมื่อตรวจเจอโควิด-19 ประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้

check-icon

3. ให้ค่าชดเชยรายวัน

ประกันจะจ่ายเงินชดเชยรายวันเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงที่ไม่มีรายได้จากการทำงานขณะป่วยจากโรคโควิด-19

check-icon

4. คุ้มครองเมื่อมีอาการโคม่า หรือเสียชีวิต

ประกันจะจ่ายเงินคุ้มครองเมื่อมีอาการโคม่าหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการซื้อประกันโควิด-19 ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแผนประกัน

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลเพื่อสมัคร

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4

ได้รับความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองโดย

กรุงเทพประกันภัย

ทิพยประกันภัย

เอฟดับบลิวดีประกันภัย

“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด