ประกันอุบัติเหตุ + คุ้มครองกระเป๋าเงิน บัตรเครดิตถูกขโมย

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 50,000 บาท

คุ้มครองทรัพย์สินสูงสุด 15,000 บาท
คุ้มครองกระเป๋าเงิน บัตรเครดิตถูกโมย และถูกผู้อื่นนำไปใช้

หมายเหตุ: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองด้านร่างกาย

  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ เนื่องจาก

  - อุบัติเหตุทั่วไป

  บาท

  - ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

  บาท

  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

  บาท

  ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี

  บาท

  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

  บาท

  ชดเชยทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย

  ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย จากการถูกขโมย ซึ่งทำให้สูญเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ (ไม่คุ้มครองเงินสดและเครื่องประดับ)

  บาท

  เงินสดสูญหายจากการถูกขโมย โดยการนำบัตรเงินสดพร้อมใช้ หรือบัตรเครดิต ไปถอนเงินที่เครื่องกดเงินสด ซึ่งทำให้ผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ

  บาท

  บัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถูกขโมย หรือสูญหาย หรือถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยมิชอบ

  บาท

  เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)

  ผู้เอาประกันภัย

  - รายเดือน

  บาท

  - รายปี

  บาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ความคุ้มครองด้านร่างกาย

  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ เนื่องจาก

  - อุบัติเหตุทั่วไป

  บาท

  - ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

  บาท

  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

  บาท

  ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี

  บาท

  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

  บาท

  ชดเชยทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย

  ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย จากการถูกขโมย ซึ่งทำให้สูญเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ (ไม่คุ้มครองเงินสดและเครื่องประดับ)

  บาท

  เงินสดสูญหายจากการถูกขโมย โดยการนำบัตรเงินสดพร้อมใช้ หรือบัตรเครดิต ไปถอนเงินที่เครื่องกดเงินสด ซึ่งทำให้ผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ

  บาท

  บัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถูกขโมย หรือสูญหาย หรือถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยมิชอบ

  บาท

  เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)

  ผู้เอาประกันภัย

  - รายเดือน

  บาท

  - รายปี

  บาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ความคุ้มครองด้านร่างกาย

  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ เนื่องจาก

  - อุบัติเหตุทั่วไป

  บาท

  - ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

  บาท

  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

  บาท

  ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี

  บาท

  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

  บาท

  ชดเชยทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย

  ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย จากการถูกขโมย ซึ่งทำให้สูญเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ (ไม่คุ้มครองเงินสดและเครื่องประดับ)

  บาท

  เงินสดสูญหายจากการถูกขโมย โดยการนำบัตรเงินสดพร้อมใช้ หรือบัตรเครดิต ไปถอนเงินที่เครื่องกดเงินสด ซึ่งทำให้ผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ

  บาท

  บัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถูกขโมย หรือสูญหาย หรือถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยมิชอบ

  บาท

  เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)

  ผู้เอาประกันภัย

  - รายเดือน

  บาท

  - รายปี

  บาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)​

“ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก 54 ประเทศ และอาณาเขตต่าง ๆ ในประเทศไทย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย เปิดให้บริการมากว่า 70 ปี ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันมีสาขา 15 แห่ง และมีพนักงานทั่วประเทศกว่า 1,000 คน”
www.chubb.com/th

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

1. กรอกข้อมูล
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. รับความคุ้มครอง

คุณสมบัติผู้ทำประกัน