SILKSPAN

ประกันบ้าน คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ทั้งตัวอาคารและทรัพย์สิน

 • คุ้มครองอัคคีภัย / ฟ้าผ่า

  อัคคีภัย / ฟ้าผ่า

  ซึ่งมีสาเหตุจาก ไฟไหม้, ฟ้าผ่า และภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) สูงสุด 3 ล้านบาท

 • คุ้มครองน้ำท่วม / ภัยธรรมชาติ

  น้ำท่วม / ภัยธรรมชาติ

  จากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม, ลมพายุ, ลูกเห็บและแผ่นดินไหวรวมกันไม่เกิน
  3 แสนบาท

 • คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า

  เครื่องใช้ไฟฟ้า

  คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 6 หมื่นบาท

 • คุ้มครองการโจรกรรม

  การโจรกรรม*

  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากการชิงทรัพย์ สูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท


กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ CHUBB ติดต่อกลับประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน คุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครอง บ้านคอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 1,000,000 2,000,000 3,000,000
ภัยจากลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 100,000 200,000 300,000
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขกรมมธรรม์) สูงสุด 100,000 บาท
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 60,000 60,000 60,000
ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือทางออกจากตัวอาคาร
ทรัพย์สินภายในอาคาร โดยขยายความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล (ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย) 100,000 200,000 300,000
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านและรถตลอด 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง/ปี
ฟรีค่าแรงและค่าเดินทาง 1,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร) แผน 1 แผน 2 แผน 3
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 1 ปี จ่ายรายเดือน 209 375 550
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 1 ปี 2,500 4,500 6,600
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 3 ปี 6,325 11,400 16,725

ความคุ้มครองหลัก

 • คุ้มครองทั้งตัวอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า กระจกติดตั้งถาวร
 • คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม และภัยจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำ เช่น น้ำรั่ว
 • คุ้มครองภัยจากการโจรกรรม การขโมย การงัดแงะต่างๆ
 • พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก หากเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 1. ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา

  ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา
  ในกรณีที่ระบบท่อประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้หรือเกิดการชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำและท่อสูบน้ำ ส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของลูกค้า

 2. ช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

  ช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  ในกรณีที่ระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

 3. ช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ

  ช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ
  ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้

 4. ช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน

  ช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน
  ในกรณีที่กุญแจที่พักสูญหาย รวมถึงกรณีสะเดาะกุญแจ หากลูกค้าอนุญาต (รับกุญแจสำรองภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร)

 5. ช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อนและตู้เย็น

  ช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อนและตู้เย็น
  ในกรณีที่ขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

 6. กำจัดสัตว์ดุร้าย

  กำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์
  เช่น งู ต่อ แตน ให้หมดไปจากที่พักอาศัย


รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก 54 ประเทศ และอาณาเขตต่าง ๆ ในประเทศไทย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย เปิดให้บริการมากว่า 70 ปี ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันมีสาขา 15 แห่ง และมีพนักงานทั่วประเทศกว่า 1,000 คน”

www.chubb.com/th


3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 1. กรอกข้อมูล

  เลือกแผน +
  กรอกข้อมูล

 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  ให้ข้อมูลการสมัคร

 3. บ้านได้รับความคุ้มครอง

  ได้รับความคุ้มครอง


ข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไข

 • รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง บ้านตึก และครึ่งตึกครึ่งไม้ และใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด
 • แผนประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
*ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญมณี ธนบัตร บัตรเครดิต เป็นต้น
 • ในขณะที่สถานที่เอาประกันภัยถูกทอดทิ้งโดยไม่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) การให้บริการ ปรับปรุงบริการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกดูข้อมูลของผู้ใช้ หากคุณกด "ยอมรับ" หรือการใช้เว็บไซต์ต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ในระบบต่อไป
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุกกี้โปรดอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยอมรับ

กำลังโหลด