SILKSPAN

ประกันบ้าน คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ทั้งตัวอาคารและทรัพย์สิน

 • คุ้มครองอัคคีภัย / ฟ้าผ่า

  อัคคีภัย / ฟ้าผ่า

  ซึ่งมีสาเหตุจาก ไฟไหม้, ฟ้าผ่า และภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) สูงสุด 3 ล้านบาท

 • คุ้มครองน้ำท่วม / ภัยธรรมชาติ

  น้ำท่วม / ภัยธรรมชาติ

  จากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม, ลมพายุ, ลูกเห็บและแผ่นดินไหวรวมกันไม่เกิน
  3 แสนบาท

 • คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า

  เครื่องใช้ไฟฟ้า

  คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 6 หมื่นบาท

 • คุ้มครองการโจรกรรม

  การโจรกรรม*

  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากการชิงทรัพย์ สูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท


เลือกแผนประกันบ้านที่คุณสนใจ

 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  การประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่ม

  ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

  บาท

  ภัยจากลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน

  บาท

  ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

  บาท

  ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขกรมมธรรม์)

  บาท/วัน

  ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือทางออกจากตัวอาคาร

  ทรัพย์สินภายในอาคาร โดยขยายความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล (ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย)

  บาท

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านและรถตลอด 24 ชั่วโมง

  2 ครั้ง/ปี ฟรีค่าแรงและค่าเดินทาง 1,000 บาท/ครั้ง

  เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (จ่ายผ่อน)

  บาท/เดือน

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (จ่ายสด)

  บาท

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี (จ่ายสด)

  บาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  การประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่ม

  ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

  บาท

  ภัยจากลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน

  บาท

  ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

  บาท

  ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขกรมมธรรม์)

  บาท/วัน

  ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือทางออกจากตัวอาคาร

  ทรัพย์สินภายในอาคาร โดยขยายความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล (ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย)

  บาท

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านและรถตลอด 24 ชั่วโมง

  2 ครั้ง/ปี ฟรีค่าแรงและค่าเดินทาง 1,000 บาท/ครั้ง

  เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (จ่ายผ่อน)

  บาท/เดือน

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (จ่ายสด)

  บาท

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี (จ่ายสด)

  บาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  การประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่ม

  ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

  บาท

  ภัยจากลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน

  บาท

  ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

  บาท

  ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขกรมมธรรม์)

  บาท/วัน

  ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือทางออกจากตัวอาคาร

  ทรัพย์สินภายในอาคาร โดยขยายความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล (ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย)

  บาท

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านและรถตลอด 24 ชั่วโมง

  2 ครั้ง/ปี ฟรีค่าแรงและค่าเดินทาง 1,000 บาท/ครั้ง

  เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (จ่ายผ่อน)

  บาท/เดือน

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (จ่ายสด)

  บาท

  ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี (จ่ายสด)

  บาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความคุ้มครองหลัก

 • คุ้มครองทั้งตัวอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า กระจกติดตั้งถาวร
 • คุ้มครองทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เงินสด ศิลปวัตถุ
 • คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม และภัยจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำ เช่น น้ำรั่ว น้ำซึม
 • คุ้มครองภัยจากการโจรกรรม การขโมย การงัดแงะต่างๆ
 • คุ้มครองความเสียหาย หากเกิดเหตุภัยต่างๆ ที่ทำให้สถานที่รอบข้างเกิดความเสียหาย
 • คุ้มครองบุคคลภายในบ้าน และบุคคลที่ 3
 • พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก หากเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 1. ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา

  ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา
  ในกรณีที่ระบบท่อประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้หรือเกิดการชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำและท่อสูบน้ำ ส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของลูกค้า

 2. ช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

  ช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  ในกรณีที่ระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

 3. ช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ

  ช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ
  ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้

 4. ช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน

  ช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน
  (รับกุญแจสำรองภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร) ในกรณีที่กุญแจที่พักสูญหาย ซึ่งลูกค้าไม่มีกุญแจสำรองในขณะนั้น หรือไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยของลูกค้าได้ รวมถึงกรณีสะเดาะกุญแจ หากลูกค้าอนุญาต

 5. ช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อนและตู้เย็น

  ช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อนและตู้เย็น
  ในกรณีที่ขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

 6. กำจัดสัตว์ดุร้าย

  กำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์
  เช่น งู ต่อ แตน ให้หมดไปจากที่พักอาศัย


คุ้มครองบ้านที่คุณรัก
รับประกันภัยโดย

“ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย ชับบ์เปิดให้บริการมากว่า 70 ปี ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันมีสาขา 15 แห่ง และมีพนักงานทั่วประเทศกว่า 1,500 คน”


3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 1. กรอกข้อมูล

  เลือกแผน +
  กรอกข้อมูล

 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  ให้ข้อมูลการสมัคร

 3. บ้านได้รับความคุ้มครอง

  ได้รับความคุ้มครอง


ข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไข

 • รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง บ้านตึก และครึ่งตึกครึ่งไม้ และใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด
 • แผนประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
*ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญมณี ธนบัตร บัตรเครดิต เป็นต้น
 • ในขณะที่สถานที่เอาประกันภัยถูกทอดทิ้งโดยไม่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน


กำลังโหลด