ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ติดต่อกลับภายใน 2-3 วันทำการ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มในการสมัคร รวมถึงการเตรียมเอกสารค่ะ

ความคุ้มครอง บ้านคอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
1,000,000
2,000,000
3,000,000
ภัยจากลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน
100,000
200,000
300,000
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
สูงสุด 100,000 บาท
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
60,000
60,000
60,000
ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือ
ทางออกจากตัวอาคาร
ทรัพย์สินภายในอาคาร โดยขยายความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล
(ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย)
100,000
200,000
300,000
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านและรถตลอด 24 ชั่วโมง
2 ครั้ง/ปี
ฟรีค่าแรงและค่าเดินทาง 1,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 1 ปี จ่ายรายเดือน
209
375
550
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 1 ปี
2,500
4,500
6,600
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 3 ปี
6,325
11,400
16,725